Stappenplan: ontslag wegens disfunctioneren

0

Disfunctioneren is de meest bediscussieerde ontslaggrond onder de WWZ en die waarin de meeste afwijzingen plaatsvinden. Rechters keuren ongeveer de helft van deze ontslagaanvragen goed. Wanneer kun je een werknemer ontslaan wegens disfunctioneren?

Criteria voor ontslag wegens disfunctioneren

Om een werknemer te kunnen ontslaan op grond van disfunctioneren, moet aan de volgende criteria zijn voldaan:

  • Er is sprake van disfunctioneren én
  • De werknemer is daarvan tijdig in kennis gesteld en heeft een eerlijke kans gehad om zijn functioneren te verbeteren én
  • Het disfunctioneren komt niet doordat de werknemer onvoldoende is geschoold of geïnstrueerd door de werkgever én
  • De werkgever heeft geen andere passende functie waarin de werknemer aan het werk kan

Als aan deze criteria is voldaan, is het normaal gesproken mogelijk de werknemer te ontslaan. Je doorloopt dan de volgende stappen:

  • Opzegverboden

Zorg ervoor dat je zeker weet dat er geen opzegverbod geldt. Is een medewerker ziek of zwanger? Wees dan extra alert.

  • In onderling overleg

Als de werknemer daaraan mee wil werken, kan ontslag in onderling overleg worden geregeld. Je kunt de werknemer vragen om schriftelijk in te stemmen met zijn ontslag. Voldoet de werknemer aan dit verzoek, dan kan je het arbeidscontract opzeggen. Een andere manier om het ontslag samen te regelen is door een beëindigingsovereenkomst met de werknemer te sluiten. Wil de medewerker niet meewerken, dan moet je de rechter om hulp vragen

  • Verzoek aan de rechter

Je schrijft de rechter een brief waarin je aangeeft dat er sprake is van disfunctioneren en waarbij je alle bewijsstukken van het disfunctioneren meestuurt. Geef verder aan dat je de medewerker de tijd hebt gegeven om te verbeteren en toon aan dat herplaatsing van de medewerker in een andere functie er niet in zit, en dat ontslag dus de enige logische oplossing is.

  • Werknemer mag reageren

De werknemer mag op jouw verzoek reageren door binnen twee weken een reactie naar de rechter te sturen.

  • Bijeenkomst bij de rechter

Als de rechter jouw verzoek en de reactie van de werknemer heeft ontvangen, nodigt hij jullie uit om samen met hem over het verzoek te overleggen. De rechter zal altijd proberen om jou en de werknemer samen afspraken te maken over voortzetting of beëindiging van het arbeidscontract.

  • Beslissing van de rechter

De rechter zal altijd kijken naar bovenstaande criteria voor een ontslag wegens disfunctioneren. Aan de hand hiervan beslist hij of de werknemer wordt ontslagen of niet. Bij ontslag zal hij ook zeggen per welke dag de werknemer uit dienst gaat.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met XpertHR Checkit.

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.