Speciale ontslagvergoeding benadeelt oudere werknemer

0

Een Deense werknemer, die na zijn 63e nog wil doorwerken, heeft volgens de Deense wet geen recht op een speciale ontslagvergoeding voor oudere werknemers.

Maar het Europese Hof van Justitie oordeelt dat de regeling leidt tot leeftijdsdiscriminatie en benadeling van de oudere werknemer die nog wil doorwerken.

De situatie

Een Deense werknemer wordt op 63-jarige leeftijd ontslagen. Volgens de Deense wet heeft hij vanaf zijn 60ste recht op pensioen. De werknemer wil daar geen gebruik van maken omdat hij graag wil doorwerken. Hij maakt daarom aanspraak op de speciale ontslagvergoeding van drie maandsalarissen voor oudere werknemers. Hij meent daar recht op te hebben omdat hij langer dan de voorgeschreven achttien jaar in dienst is. Het verzoek wordt door de werkgever afgewezen omdat de werknemer al met pensioen zou kunnen en daarom geen aanspraak kan maken op de vergoeding.
De vakbond komt voor de werknemer op bij de Deense rechter en stelt dat er sprake is van leeftijdsdiscriminatie en strijd met de EG-richtlijn 2000/78. De rechter vraagt het Hof van Justitie van de Europese Unie in een prejudiciële vraag om uitleg.

 

Het oordeel van het Hof van Justitie

Het Europese Hof van Justitie oordeelt dat door er met de regeling wordt gedicrimineerd naar leeftijd. Dat mag als er maar een legitiem doel wordt nagestreefd. Het doel is om oudere werknemers te helpen met het vinden van een nieuwe baan. Maar werknemers die met prepensioen kunnen, zijn van de regeling uitgesloten omdat zij doorgaans de arbeidsmarkt verlaten.
Het hof oordeelt dat de regeling daarom niet proportioneel is. De uitwerking ervan is te vergaand; de regeling maakt een excessieve inbreuk op de rechten van de werknemer.
De werknemer wil doorwerken en zou daarom de speciale ontslagvergoeding moeten kunnen krijgen, maar omdat hij ‘mag’ stoppen met werken en in aanmerking komt voor een pensioen, krijgt hij helemaal geen ontslagvergoeding. Hij wordt dus door de regeling benadeeld. Het hof stelt dat de regeling zelfs oudere werknemers min of meer kan dwingen om een pensioen te accepteren dat lager is dan wanneer ze zouden doorwerken. En dat kan uiteindelijk resulteren in een aanzienlijk lager inkomen.

 

JAR 2010/296
Europees Hof van Justitie
Leeftijdsdiscriminatie
Prejudiciële vraag
12 oktober 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.