JurisprudentieSlapend houden dienstverband reden voor vergoeding bij ontbinding?

0

Een apotheker met een slapend dienstverband wil haar arbeidsovereenkomst door de rechter laten ontbinden, onder toekenning van een transitievergoeding en een billijke vergoeding. Gaat haar dat lukken?

Wat eraan voorafging

Een apotheker is al bijna 20 jaar in dienst bij haar werkgever. In april 2015 valt ze uit met een burn-out. De werkneemster gaat re-integreren maar valt vervolgens weer uit. In 2016 spreekt de werkgever zijn zorg uit over de terugkeer van de werkneemster. Er volgt een periode waarin de toon van de communicatie tussen de werkgever en werknemer wat minder vriendelijk wordt. In oktober 2016 geeft de bedrijfsarts het advies om mediation in te zetten en afspraken te maken voor een ’toekomstbestendige terugkeer in de eigen werkzaamheden’. De werkgever is daar niet blij mee en de standpunten en de toon van de communicatie tussen de partijen wordt ronduit onvriendelijk. Uiteindelijk gaat de werkneemster extern aan de slag op een werkervaringsplaats en ze krijgt een WIA-uitkering. Ze vraagt de werkgever om mee te werken aan een minnelijke beëindiging van haar dienstverband. Maar de werkgever wil dat niet. Dan stapt de werkneemster in september 2017 naar de rechter. Ze vraagt om ontbinding van haar slapend dienstverband, onder toekenning van een transitievergoeding en een billijke vergoeding.

Bij de rechter

De rechter oordeelt dat er een duurzaam verstoorde arbeidsrelatie is en dat herplaatsing, gezien de kleine organisatie, niet in de rede ligt. De rechter oordeelt ook dat de toonzetting over het geheel genomen niet bepaald vriendelijk was, maar dat er geen bewijs is dat de werkgever welbewust heeft aangestuurd op een verstoorde arbeidsverhouding. Daarmee is er geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever; een voorwaarde voor een aanspraak van de werkneemster op een billijke vergoeding.

Slapend houden dienstverband reden voor billijke vergoeding?
De kantonrechter overweegt ten slotte dat het ‘slapend houden’ van een dienstverband geen ernstig verwijtbaar handelen is. Dat blijkt ook uit eerdere jurisprudentie en daarmee is de gevraagde billijke vergoeding van de baan.

In de praktijk

Na twee jaar ziekte hoeft de werkgever, over het algemeen genomen, geen loon meer te betalen aan de zieke werknemer. Toch houden werkgevers het dienstverband dan nog regelmatig in stand om te voorkomen dat ze een transitievergoeding moet betalen. Maar het in stand houden van zo’n slapend dienstverband is ook een risico. Het is mogelijk dat de werknemer herstelt en weer geschikt is voor arbeid. Er is inmiddels een wetsvoorstel om het probleem van slapende dienstverbanden aan te pakken. Het voorstel regelt dat werkgevers, met terugwerkende kracht, een vergoeding krijgen bij ontslag van een langdurig zieke werknemer.

Uitspraak: ECLI:NL:RBNNE:2017:5003, 16 november 2017

  • Dit artikel komt tot  stand in samenwerking met XpertHR de HR Antwoordbank. XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Meer informatie of een online demonstratie >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.