Reden ontslag beïnvloedt kans op werkhervatting

0

Mensen die om persoonlijke redenen zijn ontslagen, vinden minder makkelijk werk dan mensen die om bedrijfseconomische redenen zijn ontslagen, zo blijkt uit onderzoek van CBS-onderzoeker Johan van Rooijen.

Ontslag op persoonlijke gronden wordt doorgaans verleend wanneer sprake is van nalatig of verwijtbaar handelen, onvoldoende functioneren of een verstoorde werkrelatie. Terwijl de reden voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen veelal buiten de persoon in kwestie ligt. Van een ontslag om bedrijfseconomische reden, zo was de verwachting van onderzoeker Johan van Rooijen, zal dan ook een aanzienlijk minder negatief signaal uitgaan. Daardoor is de kans groter dat iemand binnen een jaar weer nieuw werk vindt.

Resultaten
Maar klopt deze hypothese ook? Johan van Rooijen: ‘Ja. Als je voor verschillende kenmerken corrigeert (zoals leeftijd en geslacht), dan zien we dat mensen die om persoonlijke redenen ontslagen zijn in 49 procent van de gevallen binnen een jaar weer nieuw werk hebben, terwijl dat bij mensen die om bedrijfseconomische redenen weg moesten, 57 procent is.’

Betekenis
Is dat eigenlijk veel, een verschil van 8 procentpunt? Volgens Van Rooijen valt het wel mee: ‘Ik had verwacht dat dat verschil groter zou zijn. Ik had verwacht dat je bij een persoonlijke reden echt een forsere klap zou krijgen dan wanneer je verdwijnt in de massa, en dat het verschil dus groter zou zijn.’
Hoe kan dat, dat het wel meevalt? Dat is speculeren, maar een van de mogelijkheden is dat er een minder scherp onderscheid bestaat tussen de twee dan aanvankelijk verwacht: ‘Er zijn aanwijzingen dat sommige bedrijven bij een bedrijfseconomisch ontslag stiekem ook persoonlijke redenen laten meewegen. Als dat niet zou gebeuren, zou het verschil mogelijk groter zijn geweest.’

Wat te doen?
Wat kun je als P&O’er met deze kennis doen? Een bedrijfseconomisch motief noemen terwijl dat eigenlijk niet zo is, om zo de klap minder hard aan te laten komen? ‘Het lijkt mij verstandiger dat je je gewoon aan de wet houdt en aan eerlijke bedrijfsvoering doet. Dat betekent dat je het anciënniteitbeginsel gewoon formeel naleeft.’
Wat wel kan, is dat je bepaalde groepen extra begeleiding geeft. ‘In het onderzoek zien we namelijk dat bepaalde groepen een lagere kans hebben op het vinden van werk (ongeacht de reden). Die groepen zijn: ouderen, personen met een laag opleidingsniveau, vrouwen met kinderen en allochtonen van niet-westerse herkomst. Je zou daar beleid op kunnen maken; hen bijvoorbeeld extra scholing aanbieden en ondersteunen bij werk-naar-werk trajecten waardoor hun inzetbaarheid en kansen op de arbeidsmarkt stijgen.’

Onderzoek
Het onderzoek is volgens CBS-onderzoeker Johan van Rooijen actueel omdat de arbeidsmarkt steeds meer verandert: ‘Vroeger bleef je 40 jaar bij dezelfde werkgever werken, tegenwoordig zijn carrières flexibeler en dynamischer. Dat is ook wat de overheid wil, het zou voordeliger zijn. Het is alleen de vraag wat die dynamiek oor persoonlijke kosten met zich meebrengt. Dit onderzoek is hieraan gerelateerd.’

Het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken wijdt een artikel aan Van Rooijens onderzoek.

.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.