Rechter: terecht ontslag door roekeloosheid

0

Om een werknemer aansprakelijk te stellen voor schade die hij in een werksituatie veroorzaakt, moet er sprake zijn van bewuste roekeloosheid. En dat wordt in de rechtspraak maar zelden aangenomen. Maar in deze rechtszaak wel. En er is ook meteen kritiek op.

De situatie
Een bedrijfsleider haalt begin februari 2010 vijf sealbags met in totaal 22.600 euro uit de kluis, legt ze op een doos in het kantoor en gaat dan een klant helpen, zonder het kantoor af te sluiten. Als hij terugkomt, zijn de sealbags verdwenen. De bedrijfsleider probeert de verdwijning te verhullen door oude sealbags te vullen met nieuwe opbrengst. Pas eind april vertelt hij zijn werkgever dat de sealbags zijn verdwenen. Hij wordt in afwachting van een onderzoek op non-actief gesteld en vervolgens half mei op staande voet ontslagen wegens financiële onregelmatigheden. De werkgever betaalt het vakantiegeld dat de werknemer nog te goed had niet uit en laat beslag leggen op het woonhuis van de bedrijfsleider en op zijn bankrekening.

De vordering
De werkgever vordert in een rechtszaak een gefixeerde schadevergoeding van de werknemer omdat hij door opzet of door schuld de werkgever een dringende reden heeft gegeven voor ontslag (art. 7:677 lid 4 jo art. 680 BW). Verder wil de werkgever dat de werknemer diverse schadeposten vergoedt, zoals het verdwenen geld en de kosten voor de ingeschakelde bedrijfsrecherche. De kantonrechter oordeelt dat de werknemer bewust roekeloos heeft gehandeld en veroordeelt hem tot het betalen van bij elkaar ruim 34.000 euro. De werknemer gaat in hoger beroep. Hij vindt onder meer dat er redenen zijn voor matiging van dat bedrag.

Het oordeel
Het hof oordeelt dat de kantonrechter het bij het juiste eind had door te oordelen dat de werknemer zijn plichten grovelijk heeft veronachtzaamd door de klant te helpen zonder het kantoor af te sluiten en doordat hij het verdwijnen van het geld ruim tweeënhalve maand heeft geprobeerd te verhullen.

De werkgever had dus een dringende reden om de man te ontslaan en daarmee een reden om de gefixeerde schadevergoeding te vorderen.

Bewuste roekeloosheid
Het hof is het met de kantonrechter eens dat de bedrijfsleider bewust roekeloos heeft gehandeld. De werknemer heeft niets aangevoerd dat erop wijst dat zijn aandacht zodanig was afgeleid dat hij zich niet realiseerde dat er een redelijke kans was dat de sealbags zouden worden gestolen. Het feit dat de winkel al eerder was bestolen en dat er geen beveiliging was, was juist een reden om extra voorzichtig te zijn.

Inkomen onder bijstandsniveau geen reden voor matiging
De persoonlijke situatie van de werknemer die geen baan meer heeft en niet over geld beschikt omdat hij met zijn gezin al onder het bijstandsniveau leeft is geen reden om de werkgever dan maar voor de schade te laten opdraaien, oordeelt het hof.

Kritiek op uitspraak
Bewuste roekeloosheid wordt vrij zelden aangenomen in de rechtspraak. Werknemers worden goed beschermd tegen de aansprakelijkheid voor schade die tijdens het werk ontstaat. De Hoge Raad heeft eerder geformuleerd dat bij bewuste roekeloosheid de werknemer zich vlak voor het moment dat de schade wordt veroorzaakt van het roekeloze karakter van zijn gedrag bewust moet zijn geweest. Mr. dr. Vegter, die de noot bij deze uitspraak schreef, betwijfelt of het hof in deze uitspraak wel een juiste maatstaf aanlegt en vindt de uitspraak rijp voor cassatie. Hij stelt dat voor bewuste roekeloosheid meer nodig is dan buitengewoon onzorgvuldig handelen.

Gegevens rechtszaak:
JAR 2013/121, hoger beroep bij de kantonrechter Amsterdam.
Datum uitspraak: 26 februari 2013
Lees ook over de rechtszaak tegen een buschauffeur waar bewuste roekeloosheid ook werd aangenomen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.