Reacties ontslagrecht: vooral zorg over oudere werknemer

17

Uitgaande van de vele eerste reacties op de versoepeling van het ontslagrecht is er vooral zorg over de gevolgen voor de oudere werknemer. Ook in de reacties op de website van Penoactueel wordt de vermeend zwakkere positie van de oudere werknemer vaak genoemd. Ook vakbonden hebben grote bezwaren, terwijl werkgeversorganisaties als VNO-NCW vooral voordelen zien.

‘Het UWV heeft becijferd dat de kansen op werk voor 55 jaar en ouder inmiddels is gedaald tot 1,8%. Het probleem schuilt voornamelijk in de loonkosten. In plaats van afschaffing van het ontslagrecht zou het meer voor de hand liggen om daarin oplossingen te vinden’, luidt een van de reacties bij het bericht ‘Ontslagrecht flink op de schop’  op penoactueel.nl.
Een ander schrijft:  ‘De vergoeding is hard nodig voor de oudere werknemers die straks bij bosjes zonder pardon ontslagen zullen worden, omdat dit de tijd overbrugt die nodig is om een passende werkkring te vinden’,

Dat is ook het punt waar FNV-bestuurder Catelene Passchier over valt. Ze denkt dat de lagere ontslagvergoeding in veel gevallen ontoereikend zal zijn voor scholing of het vinden van nieuw werk. Ze hekelt ook het uitgangspunt dat er voor ontslagen mensen genoeg banen zullen zijn. Ze wijst op een ander mogelijk effect: ‘Het kan een prikkel zijn om mensen maar helemaal geen vast contract meer te geven.’

CNV vice-voorzitter Limmen zegt zich zorgen te maken over de ‘eenzijdige uitholling’ van het ontslagrecht. ‘Terwijl de aanpak van de echte problemen op de arbeidsmarkt, zoals de doorgeschoten flexibilisering en het langer aan het werk houden van oudere werknemers achterwege blijft.’

Vooral 45-plussers
Volgens Marius Winter van ‘Gouden Handdruk Specialist’ zullen vooral 45-plussers getroffen worden door het inperken van de ontslagvergoeding. Het gaat volgens hem om zo’n 70 procent van de circa 150.000 werknemers die per jaar ontslagen worden. Als het hen al lukt om een nieuwe baan te vinden, is dat volgens Winter vrijwel altijd tegen een lager salaris. Voor deze groep dreigen grote financiële problemen, zegt hij.

Winter denkt dat het versoepelen van het ontslagrecht en het flink beperken van de ontslagvergoeding er niet toe leidt dat bedrijven makkelijker personeel in dienst nemen. ‘Bedrijven kunnen nu ook al iemand met een jaarcontract in dienst nemen en kunnen na dat jaar zonder onkosten weer van deze werknemer afkomen. ‘Ik geloof niet dat de nieuwe maatregelen veel effect zullen hebben. Bovendien: straks is de babyboomgeneratie met pensioen en dan hebben bedrijven weer hard mensen nodig.”

Tekorten arbeidsmarkt
Dat argument wordt ook in een van de reacties op penoactueel aangevoerd: ‘Als de huidige economische crisis voorbij is, zal het duidelijk worden dat het Nederlandse bedrijfsleven kampt met grote tekorten op de arbeidsmarkt. De vergrijzing is al ingetreden, alleen nu is dat nog niet voelbaar omdat bedrijven nog druk aan het inkrimpen zijn. Zodra de economische crisis voorbij is, zullen HR afdelingen over elkaar heen vallen om maar te kunnen beschikken over goed geschoold personeel, ongeacht de leeftijd.’

VNO-NCW
Werkgeversorganisatie VNO-NCW pleit al jaren voor versoepeling van het ontslagrecht. Hoewel Bernard Wientjes van VNO-NCW de doorrekening van de plannen nog wil afwachten, toont hij zich gematigd positief. ‘Werkgevers gaan maximaal zes maanden WW betalen. Daartegenover staat dat de preventieve toets op ontslag verdwijnt en dat de ontslagvergoeding vervangen wordt door het eigen risico voor de WW en een scholingsplicht. Globaal kunnen wij dit steunen. We moeten wel kijken naar de haalbaarheid van dit systeem voor de kleine ondernemers.’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

17 reacties

 1. Wientjes, de grootste Eurofiel die de Euro met allerlei demagogische argumenten omkleed. Mensen zoals Wientjes zijn verantwoordelijk voor het feit dat Nederland straks door het putje gaat en dat onze pensioenfondsen nu interen met de snelheid van het licht, omdat de ECB (om de Euro te redden) lak heeft aan de spaarders. Nederlanders zijn wereldkampioen sparen dus de grootste slachtoffers. Enige zelfreflectie zijn dat soort mensen vreemd. Maar politici luisteren juist naar mensen zoals Wientjes, en niet naar hun burgers. Met andere woorden, als dit na 12 september stand houd, is de lobby van Wientjes geslaagd en Nederland gaat in de uitverkoop.

 2. Hans ik ben het helemaal met je eens. Als je met 45 ontslagen wordt dan krijg je, als je geluk hebt 3 jaar WW. Als je partner werkt (je krijgt dan geen Bijstand)dan gaat je gezinsinkomen na 3 jaar met de helft naar beneden. Je zal maar een eigen huis hebben en afhankelijk zijn van beide inkomens dan moet het huis mogelijk in de verkoop dat gaat momenteel ook al niet gemakkelijk. En dat alles om dat de heer Wientjes van een aantal lastige werknemers af wil. Nou als een werkgever van iemand af wil dan kan dat altijd, alleen moet je wel aan dossier opbouw doen.

 3. Met versoepeling van het ontslagrecht wordt enkel en alleen bedoeld dat werkgevers goedkoper van (oudere)medewerkers af kunnen. Noem het dan ook zo!

 4. laten we solidair zijn met oudere werknemers en vooral bij hen onze spullen kopen en onze diensten afnemen. er zijn zat zzp-ers in die leeftijdgroep die uitstekend werk leveren. alleen dan hebben grotere bedrijven het nakijken en zullen zij wel normaal met hun werknemers moeten omgaan. weet je zeker dat het bedrijf zijn personeel wel goed behandelt, dan kun je natuurlijk daar wel klant blijven. consumenten moeten daar dus veel kritischer in zijn waar dat kan. voor een telefoonabonnement gaat dat niet lukken, maar voor advies of eenmalige klussen vaak wel. of bij een familiebedrijf.

 5. Als ondernemerscoach krijg ik veel mensen van 45+ zijn en al langer werkloos zijn. En dat zijn vrijwel allemaal mensen met een HBO/universitaire opleiding en allemaal werkzaam geweest op hogere niveaus. Een baan zit er voor hen voorlopig niet in maar hopelijk wel als straks alle babyboomers met pensioen zijn. Tot die tijd moeten ze het zien vol te houden. De vraag is echter of zij het echt zijn die de open gevallen gaten gaan opvullen. De 35+ met een identieke opleiding zouden best eens de opvolgers van de babyboomers kunnen zijn. Zeker goedkoper en als er te weinig van zijn in Nederland dan haal je ze toch gewoon uit Spanje of Griekenland? Daar zijn zat jongere hoogopgeleiden die vaak ook nog eens internationaal geori?nteerd zijn. Die zijn zeker goedkoper. Prima voor een handelsland als Nederland met veel export. Kortom: ik vrees voor de positie van de 45+ en de 55+? Die gaan het heel moeilijk krijgen.

 6. Het wordt echt tijd dat Wientjes ontslagen wordt en in de bijstand verzeild raakt.
  Ontslag in Nederland is al zeer makkelijk te regelen, zou mij niet verbazen dat wij een van de soepelste onslagprocedures hebben.
  In Nederland is ontslag al op de volgende manieren mogelijk:

  1.De werkgever zegt de arbeidsovereenkomst op nadat hij/zij daarvoor toestemming heeft gekregen van het Centrum voor Werk en Inkomen.
  2.de kantonrechter ontbindt op verzoek van de werkgever of van de werknemer de arbeidsovereenkomst.
  3.De werkgever en de werknemer zijn het eens over het be?indigen van de arbeidsovereenkomst.
  4.De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege. Dat is het geval bij een tijdelijk contract.
  5.De werknemer wordt ontslagen in de proefperiode
  6.De werknemer wordt ontslagen op staande voet
  7.De werknemer krijgt ontslag nadat de werkgever failliet is gegaan.

  Inzake de discussie omtrent het ontslagrecht in Nederland, zijn naast de kosten vooral de eerste, tweede en zesde manier van ontslag weer in discussie. De werkgever kan om diverse reden een vergunning voor ontslag verkrijgen van het CWI of de Kantonrechter;

  De werkgever kan om bedrijfseconomische redenen de wens hebben, een werknemer te ontslaan.
  Indien de onderneming in de rode cijfers staat of omdat machines mensenwerk verder overbodig maken.
  Indien de werkgever bedacht heeft het allemaal anders te gaan doen.
  Indien de werkgever hetzelfde werk wil doen met minder mensen.
  De werkgever kan ook ontslag aanvragen vanwege het slecht functioneren van een werknemer of bij een verstoorde arbeidsrelatie.

  Bovenstaande is luilekkerland voor de werkgever, wat hij ook doet, wat hij ook mismanagend, wat hij ook wil, hij kan altijd iedereen lozen, er is geen verantwoordelijkheid gelegd bij de werkgever. De werknemer moet maar scholen en bijscholen en weer omscholen en sneller werken en flexibler worden en …….Het is echt ongelooflijk dat bovenstaande discussie gevoerd wordt. Het wordt echt tijd dat werkgevers eens bijgeschoold worden en meer fatsoenlijk hun bedrijfsvoering gaan doen en werknemers gaan waarderen en samen tot goede oplossingen komen, dan hoeft er niet ontslagen te worden. En als het dan toch mis gaat? Dan de ontslagvergoeding C-factor niet 1 maar standaard op 2. Dit helpt pas om de werkgelegenheid op te krikken!!

 7. @SHTK Centrum voor Werk in Inkomen is ook al een tijdje ontslagen 😉
  Een vergunning bij UWV Werkbedrijf wordt nooit verleend, zelfs met een terecht dossier, behalve tijdens bedrijfseconomische redenen. Bij disfunctioneren moet je toch altijd wel langs de kantonrechter. UWV Werkbedrijf daar valt nog wel wat meer te bezuinigen.
  Het ontslagrecht in NL is dus echt niet soepel. Vergelijk het maar eens met Amerika…

 8. Hm, als ik het zo lees zijn het veelal de oudere werknemers die de dupe worden van de versoepeling. Er lopen binnen Europa zat jongere goed opgeleide mensen die goedkoper zijn. Dus de oudere, duurdere werknemer straks voor een schijntje wegsturen en dan een jongere, goedkopere aannemen is dan een stuk gemakkelijker. Kun je toch je winst nog even opkrikken. Alleen die oudere ontslagen werknemer komt nergens meer aan de bak. Ik las iets van 1,8% voor 55 jaar en ouder kunnen nu elders aan de slag. Leuk als ook de pensioenleeftijd nog eens opschuift. Heb je 40 jaar gewerkt en mag je nog alles inleveren.

  Ook nog:
  Het wordt tijd dat de Nederlandse regering meer gaat doen voor hun eigen burgers, dan voor de rest van de wereld.

  Maar misschien is is het tegenwoordig normaal dat eigenbelang boven algemeen belang staat. (ikke, ikke en de rest kan ..)

 9. Ik ben benieuwd wat de Kring van Kantonrechters hiervan vindt. De taak van de Kantonrechter (en niet van de politiek; scheiding van rechterlijke en politieke macht, weet u nog wel) is om vanuit een zorgvuldige belangenafweging tot een vergoeding van toekomstig gederfd inkomen te komen. Daartoe is de kantonrechtersformule ontwikkeld, en op 1 januari 2009 naar beneden bijgesteld (omdat de kansen op het vinden van werk toen -vlak voor de crisis- dermate groot waren dat dit gerechtvaardigd leek). Door de mate van verwijtbaarheid en de financi?le positie van de werkgever mee in beschouwing te nemen (C-factor), konden excessieve schadevergoedingen worden voorkomen.

  Moeten we nu met terugwerkende kracht vaststellen dat de Kantonrechters het altijd bij het verkeerde eind hebben gehad met hun zorgvuldige afweging? Of is de arbeidsmarkt intussen zozeer verbeterd dat de vergoedingen opnieuw omlaag kunnen? Retorische vragen, lijkt mij. Net zoals het van retoriek getuigt om hier van ‘hervorming’ van de arbeidsmarkt te spreken. Een echte hervormer doet (ook)iets aan het verhogen van de arbeidsparticipatie, niet aan het uitsluiten van mensen van de arbeidsmarkt. Maar zie daar de gedachtenkronkel: het is blijkbaar bij wet nodig om te regelen dat werknemers gemakkelijk kunnen worden ontslagen terwijl je het vervolgens zonder tussenkomst van de wetgever rustig aan de markt kan overlaten dat ze elders weer worden aangenomen (ik zou zeggen: kijk even rond en overtuig uzelf). Geloven Pechtold c.s. de aan hun door Wientjes verkochte nonsens eigenlijk zelf wel?

 10. Hebben we Wientjes eigenlijk wel eens op iets constructiefs kunnen betrappen waar werkgever EN werknemer beiden iets aan hebben? De man heeft bv 6 maanden de tijd gehad voor een pensioenakkoord en had verder niets anders te zeggen dan dat ze er niet uit waren gekomen. Is ook de man die het logisch vindt dat resterende verlofdagen bij overlijden komen te vervallen zonder compensatie en erfgenamen het nakijken hebben. Sommigen noemen het koopmanschap, anderen lijkenpikkerij.
  Hij vindt zich zelf een top lobbyist, maar is zijn invloed er niet uitsluitend omdat de vakbeweging drukker met zichzelf is dan met de inhoud?

 11. dick klinkhamer op

  Versoepeling van het ontslagrecht juist met als doel flexibilisering van de arbeidsmarkt? Gaat dat werken om mensen aan te nemen als je kijkt:
  – naar de huidige praktijk en gang van zaken;
  – naar de kans op 6 maanden WW doorbetaling;
  – naar de procedures waarmee de werkgever na ontslag wordt geconfronteerd;
  – naar bijkomende zaken als handhaving opzegtermijn werknemer en concurrentiebeding of opzegverbod bij ziekte;
  – naar de forse financi?le verplichtingen die (tweeverdieners) mensen zijn aangegaan;
  – naar de beperking van de ontslagvergoeding in verband met scholingsreservering;
  – naar de wenselijkheid van de kans dat de flexibele schil nog groter wordt? (en het daardoor legaal ontwijken en omzeilen van arbeidsvoorwaardelijke afspraken van bv de CAO in bedrijfstakken / de kans op onbeheersbare loonproblematiek bij schaarste aan werknemers)
  Kun je ?berhaupt wel ?even snel? een regeling in de plaats stellen voor het ontslagrecht en alle daarmee samenhangende aspecten zoals dat in tientallen jaren vorm heeft gekregen?
  Als de stofwolken van het neerdalen van het Kunduz-akkoord zijn opgetrokken zal mogelijk blijken dat werkgevers helemaal niet beter af zijn, alsmede grote gevolgen voor de gezamenlijke economische belangen. Aanpassing en wijziging van het ontslagrecht moet juist worden gedaan op eigen merites van regelingen, inhoud en hun transparantie.

  Gelet op het doel wat wordt nagestreefd zal er voor de werkgever met name iets te halen moeten zijn. En dat kan in fiscale zin: bv in de vennootschapsbelasting een bonus voor werkgevers die investeren in werkgelegenheid en een malus voor degenen die uitsluitend winstmaximalisatie toch enige doel hebben verheven. Noem het een heffing voor het in stand houden van afzetmarkten: de consument is immers afhankelijk van inkomen door of vanwege arbeid. Iets waar iedere ondernemer bij gebaat is!

 12. Er wordt nog iets over het hoofd gezien: naast de versoepeling van het ontslagrecht, met toetsing achteraf, ligt er ook een voorstel om de griffierechten (exorbitant) te verhogen. Dit zal als gevolg hebben dat achteraf procederen tegen een mogelijk onrechtmatig ontslag onbetaalbaar wordt voor velen. Het mes snijdt dus nog veel dieper. Wie die kosten niet kan opbrengen, kan dus ook niet procederen. Dit is een zwaar onderbelicht aspect, maar dat wel degelijk grote gevolgen gaat kennen. De rechtsgang wordt daarmee onbetaalbaar en zelfs ontoegankelijk voor velen. Je “recht” halen is er dan niet meer bij.

 13. Loek@ raakt een belangwekkend punt. Allereerst moet wel worden vastgesteld dat het met de voornemens en afspraken van de Kring van Kantonrechters in de praktijk niet van een leien dakje is gegaan en nog steeds gaat. De rechter is en blijft nu eenmaal onafhankelijk en kan naar redelijkheid en belang ontslagvergoedingen toewijzen. En vele kantonrechters doen dat dan ook (laat ik maar zeggen op de “oude” manier”). Sterker nog, de laatste tijd doet het fenoneem goed werkgever- en werknemerschap steeds meer opgeld hetgeen heeft geleid tot hogere- tot zeer hoge vergoedingen ook bij kort dienstverband. Bovendien dringen rechters en partijen veelal aan op overleg (comparitie van partijen) waarbij een uitspraak van de KR op dat moment achterwege blijft. Als daar een onderlinge deal is zal de kantonrechter dit zonder meer overnemen en de beperkende afspraken van de Kring KR daarbij volledig negeren. Ik denk dat het op korte termijn wel zal loslopen met de veranderingen, ook al omdat vastgelegde cao’s in dit opzicht niet zomaar even kunnen worden gepasseerd. In de sfeer van hogere inkomens waarbij hogere vergoedingen sneller aan de orde kunnen zijn is veelal voor rechtstbijstand verzekerd dus met het “je recht halen” bij een duurdere procesgang zal het wel loslopen.

 14. De werknemers die nu zo ongeveer met VUT of TOP of wat ook zijn, d?t is de babyboomgeneratie. Geboren tot plm 195o–52. Mooie regelingen, vaak v??r 60 al er uit, fraaie Kantonrechtersformules. Ook de generatie die lang op alle goeie plekken gezeten heeft. De generatie 1955-1961 had het daar heel wat moeilijker. Het is nu weer die generatie die een stukje pensioen gaat missen, plaats moet maken zonder perspectief en redelijke vergoedingen. 1,8 % aan een nieuwe baan (boven 55jr). Wel ‘gepakt’ worden, werken op een leeftijd dat je oudere collega al weg was, vergoedingen afknabbelen, pensioen naar achter schuiven, gat in je pensioen, huis dat in waarde vermindert. Het was altijd al de ‘lost generation’, net te jong voor ‘Woodstock’, te oud voor Twitter, maar wel vaak de ‘harde kern’ van betrouwbare werkers die een ‘basis’ vormen van de huidige werkkracht in Nederland. Nee meneer Wientjes schiet echt te ver door..

 15. ja en dan blijft lekker de rest van Nederland stemmen op VVD en dat soort shit partijen en ondertussen gewoon met z’n allen blijven KLAGEN en vooral VVD blijven steunen – moedeloos –

 16. Ik ben zo’n kansloze werkzoekende 55+er die bij een reorganisatie mijn baan waar ik het ontzetten naar mijn zin had kwijtgeraakt. Het is om moedeloos van te worden. Geen reactie op sollicitaties of te horen krijgen dat er al meer dan 500 sollicitaties binnen zijn. Van mijn werkcoach die nog nooit iets voor mij heeft gedaan en nauwelijks reageert op vragen heb ik nu twee “passende vacatures” toegezonden gekregen waarvan de maandelijke reiskosten al bijna ?500,00 euro zijn. Op mijn vraag of hij geen vacatures dichterbij mijn woonplaats heeft reageert hij niet eens. Bij niet reageren kan mijn ww vervallen. Ook via contacten bij Linkedin waaronder veel directeuren bij bedrijven krijg ik te horen dat er overal veel ontslagen zijn en komen en dat er geen banen voor mij zijn. Ontslagversoepeling voor ouderen levert meer banen op goedkopere en jongere krachten. Als ook nog de wwlooptijd wordt ingekort dan komen er veel mensen in de armoedeval. Tot nu toe heb ik de overheid niet gehoord over banen cre?ren voor ouderen werkzoekenden. Deze regels worden uitgedacht door mensen die een riant salaris hebben nooit ontslagen kunnen worden en vervolgens door een minister of de heer Wientjes als de “enige oplossing” in de media naar buitengebracht. Vervolgens stappen deze heren weer achterin hun luxe auto en geven de chauffeur opdracht naar de volgende netwerkborrel te rijden. Misschien wat cru allemaal maar voorlopig wil geen werkgever oudere werkzoekende een kans geven of gunnen.