Pakje sigaretten ‘vergeten’ te betalen: ontslag op staande voet

0

Een vakkenvuller die ’s ochtends vroeg een pakje sigaretten uit de gesloten kast neemt, is terecht op staande voet ontslagen. De werknemer had moeten weten dat er bedrijfsregels over personeelsaankopen waren.

De situatie

Een vakkenvuller bij een supermarkt haalt op 21 januari 2011 rond 06:30 uur een pakje sigaretten uit een gesloten sigarettenkast en rekent het niet af. De werkgever mist het pakje sigaretten en bekijkt de bewakingsbeelden. Daarop is te zien dat de werknemer het pakje uit de kast haalt. De werknemer wordt op 27 januari geconfronteerd met de beveiligingsbeelden en wordt op staande voet ontslagen. De werknemer betaalt het pakje sigaretten alsnog en protesteert tegen het ontslag.

De vordering

De werknemer vordert toelating tot zijn werk op straffe van een dwangsom, doorbetaling van zijn loon en de eventuele wettelijke verhoging en rente. Hij stelt dat hij de bedrijfsregels over  personeelsaankopen niet heeft overtreden. Hij zegt dat het de gewoonte was om rookwaren uit de kast te halen ’s ochtends voordat de hoofdcaissière er was. Net als andere collega’s heeft hij dit de afgelopen drie jaren meermalen gedaan en steeds ’s middags bij de infobalie afgerekend. De bewuste ochtend van 21 januari is hij vergeten af te rekenen. Hij herinnerde zich dat op het moment dat hij met de beelden werd geconfronteerd. Door het tijdsverloop is tussen het wegnemen en het ontslag is het ontslag niet onverwijld gegeven is. Verder is het ontslag niet gerechtvaardigd omdat het slechts om één incident gaat, hij is al vijf jaar in dienst en hij komt nu financieel gezien in zwaar weer terecht.

Het verweer

De werkgever stelt dat de voorschriften met betrekking tot personeelsaankopen zeer belangrijk en glashelder zijn: de producten moeten direct betaald worden bij een caissière en daarna moet de bon worden afgetekend door de hoofdcaissière. Het ontslag op staande voet is gegeven vanwege het in strijd met de huisregels sigaretten wegnemen en het vervolgens niet betalen. Na het ontslag bleek uit navraag bij de vier hoofdcaissières dat de werknemer afgelopen drie jaren nooit in de pauze sigaretten afrekende.

Het oordeel

De kantonrechter oordeelt dat het ontslag terecht gegeven is. De werknemer had moeten weten dat er er regels waren voor personeelsaankopen. De handelswijze van andere collega’s doet niet ter zake, de werknemer had navraag moeten doen bij de bedrijfsleider. Dat de kast was afgesloten, duidde er onder meer erop dat werknemers niet zelf sigaretten mochten pakken.
De rechter rekent het de werknemer aan dat hij niet op eigen initiatief de dagen erna alsnog betaald heeft. Dat de werknemer zegt de jaren daarvoor betaald te hebben voor sigaretten is bovendien weinig geloofwaardig omdat alle hoofdcaissières dit tegenspreken. Tot slot vindt de kantonrechter dat de persoonlijke belangen van de werknemer niet opwegen tegen de verwijten die hem zijn gemaakt.
Het ontslag is onverwijld gegeven: op de dag nadat de bedrijfsleider op de hoogte was gesteld van het voorval en hij de bewakingsbeelden heeft gezien.

LJN BP9062
Kantonrechter Leeuwarden
Ontslag op staande voet
Eerste aanleg
2 maart 2011

Door mr. Ingrid Kooijman 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.