Overgewicht reden voor ontslag

0

Een te zware groepsleider bij een kinderdagcentrum mag worden ontslagen. Zijn ‘super morbide obesitas’ belemmert zijn functioneren en dat is in het nadeel van de kinderen. Hij krijgt wel een ontslagvergoeding mee.

De situatie
Een groepsleider in een kinderdagcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking wordt in 2007 voor het eerst door zijn werkgever aangesproken op zijn overgewicht in relatie tot zijn functioneren.

De werkgever biedt ondersteuning, onder andere in de vorm van aanpassing van roosters, een financiële bijdrage aan een behandeling en een verwijzing naar de bedrijfsarts.
In de jaren erna bespreekt de werkgever de kwestie nog een aantal keer met de werknemer en geeft daarbij aan dat de vrijblijvendheid eraf is. Omdat er door bezuinigingen steeds meer alleen gewerkt wordt op de groepen, verwacht de werkgever van de werknemer dat hij per 1 januari 2014 weer volledig zijn werk kan doen. Als dat niet blijkt te lukken, geeft de werkgever aan dat hij gaat kijken naar beëindigingsmogelijkheden.
Bij de rechter
De werkgever doet een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter wegens verandering in de omstandigheden. Door de zwaarlijvigheid is de mobiliteit van de werknemer geminimaliseerd en is zijn conditie slecht. Omdat hij zijn werk niet meer naar behoren kan doen, verzoekt de werkgever om ontbinding.

De werknemer vindt dat hij wel redelijk goed kan functioneren, zonder zijn collega’s onevenredig zwaar te belasten. Hij kan mee naar het voetbalveld, een rondje om de school en hij onderneemt activiteiten met de kinderen, alleen in een wat lager tempo. Hij stelt ook dat hij er alles aan gedaan heeft om af te vallen.
Het oordeel
De rechter stelt vast dat de partijen het erover eens zijn dat de werknemer een chronische ziekte heeft. De kantonrechter vindt dat de werkgever voldoende duidelijk heeft gemaakt dat de werknemer door zijn extreme overgewicht niet in staat is om aan de functie-eisen te voldoen. Eisen die de werkgever gezien het belang van de kinderen aan hem als werknemer mag stellen.

Vanaf eind 2007 zijn er in de gesprekken voorstellen gedaan om met begeleiding zijn overgewicht terug te dringen. De werknemer is op een aantal van die voorstellen niet ingegaan. Hij heeft zelf wel enige tijd pogingen gedaan om af te vallen en zijn conditie te verbeteren maar dat heeft blijkbaar geen blijvend effect gehad, constateert de rechter.

Chronisch zieke wel ontslaan?
Omdat er geen zicht is op verbetering binnen afzienbare tijd is er in dit geval sprake van een uitzondering die de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) toestaat. Daarbij speelt mee dat er geen andere, passende functie beschikbaar is en de werknemer zelf ook geen concrete alternatieven heeft kunnen aandragen.

Krijgt de werknemer een ontslagvergoeding?
De rechter vindt dat de werknemer recht heeft op een vergoeding die hem ‘gedurende enige tijd vrijwaart van een terugval in inkomsten’ en kent de werknemer een vergoeding toe van acht maandsalarissen.

Gegevens rechtszaak:

ECLI:NL:RBNNE:2014:2793
Datum uitspraak: 28 mei 2014

Lees ook:
Werknemer met ernstig overgewicht mag eerst afvallen en Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid door overgewicht

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.