Oud en afgedankt: ontbindingsvergoeding?

0

Een werkgever wil de arbeidsovereenkomst met een 67-jarige werknemer ontbinden. Werknemer is vanaf zijn 60ste gedeeltelijk met vroegpensioen. Krijgt hij een ontbindingsvergoeding?

De zaak

De werknemer is sinds 1970 bij de werkgever in dienst. Sinds juni 2000 maakt de werknemer gebruik van een vroegpensioenregeling, waarna hij nog drie dagen per week werkt. Partijen zijn in 2000 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeengekomen, die inmiddels is verlengd voor onbepaalde tijd.
In 2007 heeft de werkgever aan de werknemer laten weten dat hij zal worden vervangen door een verkoop adviseur die hogere verkoopresultaten boekt.

Het verzoek
De werkgever verzoekt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

De kantonrechter
Uit het personeelsdossier blijkt dat de werknemer goed functioneert. Door de hele gang van zaken is het vertrouwen tussen partijen echter zodanig beschadigd, dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst  ontbindt.

Krijgt de werknemer een ontbindingsvergoeding?
Voor het antwoord op deze vraag kijkt de kantonrechter naar de wederzijdse verwijtbaarheid. De kantonrechter is van oordeel dat de werkgever niet zorgvuldig heeft gehandeld door de werknemer zonder pardon op een zijspoor te plaatsen en dat de werknemer niet verwijtbaar heeft gehandeld.

Aanbeveling 3.5 van Aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters bepaalt dat de ontbindingsvergoeding niet hoger is dan de inkomstenderving tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. De werknemer is inmiddels zijn leeftijd van 60 jaar ruimschoots gepasseerd. Toepassing van aanbeveling 3.5 is volgens deze kantonrechter dan ook niet aan de orde.

Er is wel sprake van inkomstenderving. De werknemer ontvangt zijn salaris, een pensioenuitkering en inmiddels ook een AOW uitkering. De werknemer heeft op dit totale inkomen zijn bestedingspatroon ingericht. De kantonrechter kent aan de werknemer een ontbindingsvergoeding met een correctiefactor 1,5 toe over de jaren sinds zijn vroegpensioen.

Datum uitspraak: 30 januari 2008 (JAR 2008/44)
Deze uitspraak is niet gepubliceerd op rechtspraak.nl

In de praktijk
De werkgever en de werknemer kunnen ervoor kiezen om het dienstverband na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd gewoon te laten doorlopen. Het probleem van het laten doorlopen van de arbeidsovereenkomst kan zijn dat het ontslagrecht voor deze werknemers gelijk is aan het ontslagrecht van iedere andere werknemer. Als de werkgever eerder vindt dat het dienstverband moet eindigen dan de werknemer, dan kan dat dus betekenen dat de werkgever de kantonrechter zal moeten vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Tot nu toe blijkt dat kantonrechters daar heel verschillend over denken. Lees andere uitspraken die gaan over vergoedingen bij ontbinding arbeidsovereenkomst na pensioen.

Lees ook: ‘Mag je een 75-jarige ontslaan vanwege leeftijd?

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met de juristen van XpertHR.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.