Opzegtermijn

28

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet de werkgever of de werknemer rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Er zijn echter  situaties waarin langere of kortere opzegtermijnen gelden.

Opzegging door werkgever

Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer opzegt, kan de opzegtermijn variëren van één tot vier maanden. Deze termijn is afhankelijk van de lengte van het dienstverband (artikel 7:672 lid 2 Burgerlijk Wetboek). Bij de berekening van de opzegtermijn horen ook de tijdelijke contracten die aan een vast dienstverband voorafgingen.

Duur dienstverband Opzegtermijn
korter dan 5 jaar 1 maand
5 tot 10 jaar 2 maanden
10 tot 15 jaar 3 maanden
15 jaar of langer 4 maanden

 

Wanneer de werkgever een ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf heeft gekregen, mag hij de wetteljike opzegtermijnen met een maand verkorten. Er moet wel minimaal één maand overblijven.

Opzegging door werknemer

De wettelijke opzegtermijn voor de werknemer is standaard één maand. De lengte van het dienstverband speelt dus geen rol. De werknemer heeft in tegenstelling tot de werkgever geen ontslagvergunning nodig.

Werkgever en werknemer kunnen zowel een kortere als een langere opzegtermijn voor de werknemer afspreken. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. Er bestaan geen specifieke regels voor verkorting van de opzegtermijn voor de werknemer. Voor verlenging gelden de volgende voorwaarden:

 • de opzegtermijn kan worden verlengd met maximaal zes maanden;
 • de opzegtermijn voor de werkgever moet ten minste twee keer zo lang zijn als die voor de werknemer.

Vanwege de regel dat de opzegtermijn voor de werkgever minstens twee keer die van de werknemer moet beslaand, is het bijvoorbeeld niet mogelijk om voor beide partijen een opzegtermijn van twee maanden af te spreken. Van deze voorwaarde kan alleen in de cao worden afgeweken. De opzegtermijn voor de werkgever kan echter nooit korter zijn dan die van de werknemer.

Opzegdag

De opzegtermijn begint op het moment dat de opzegging de werkgever of werknemer bereikt. De opzegdag is de dag dat het dienstverband eindigt

Werkgever en werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst alleen tegen het einde van de maand opzeggen. Er zijn enkele uitzonderingen:

 • als beide partijen in de arbeidsovereenkomst een andere opzegdag hebben afgesproken;
 • bij cao of bedrijfsreglement is er een andere dag aangewezen dan de laatste dag van de maand;
 • door gebruik is een andere opzegdag standaard geworden.

Geen opzegtermijn

Een opzegtermijn geldt alleen voor ‘normale’ omstandigheden. Als de werknemer zich schuldig maakt aan roekeloos gedrag, grove nalatigheid of bedrijfsdiefstal, is ontslag op staande voet mogelijk. Dan is geen ontslagvergunning nodig en geldt er dus ook geen opzegtermijn.

Een ander geval is het ‘met wederzijds goedvinden’ beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Werkgever en werknemer hoeven dan de bepalingen over opzegtermijnen niet in acht te nemen; de arbeidsovereenkomst kan op elk willekeurig tijdstip worden beëindigd. Het is wel verstandig dit schriftelijk te doen.

Niet naleven opzegtermijn

Wanneer de werknemer op stel en sprong wil vertrekken, mag de werkgever eisen dat de werknemer zich aan de opzegtermijn houdt. Trekt de werknemer zich hier niets van aan, dan kan de werkgever een gefixeerde schadevergoeding vorderen bij de kantonrechter. Deze ‘boete’ is gelijk aan het loon dat de werkgever had moeten betalen, als de werknemer de juiste opzegtermijn had aangehouden.

De werkgever kan ook verzoeken om een volledige schadevergoeding. Meestal gaat het dan echter eveneens om een vergoeding ter hoogte van het loon. Daarom komt een volledige schadevergoeding in de praktijk alleen in uitzonderlijke omstandigheden voor, bijvoorbeeld wanneer de werknemer naast salaris ook aanzienlijke beloningen in natura ontvangt.

Wanneer de werkgever geen redelijke opzegtermijn in acht heeft genomen, heeft de werknemer eveneens recht op een gefixeerde of volledige schadevergoeding. Het dienstverband is dan overigens wel afgelopen. De werknemer kan ook herstel van de arbeidsverhouding eisen, maar dit gebeurt slechts zelden als er alleen een onjuiste opzegtermijn in het geding is.

De mogelijkheid tot vergoeding van de schade of herstel van het dienstverband verjaart na zes maanden. De verjaringstermijn begint te lopen vanaf de dag dat de arbeidsovereenkomst feitelijk beëindigd is.

Tijdelijk contract

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is in het algemeen geen sprake van een opzegtermijn. De arbeidsovereenkomst eindigt automatisch bij het verstrijken van de looptijd. Opzeggen is alleen nodig als dit is afgesproken in de arbeidsovereenkomst of cao. Een andere uitzondering: wanneer feitelijk een vaste aanstelling is ontstaan, bijvoorbeeld bij meer dan drie tijdelijke contracten.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

28 reacties

 1. Volgens de CAO VVT, mag werkgever een opzegtermijn overeenkomen die gelijk is aan die van de werknemer mits niet langer dan 3 maanden.
  Wij spreken standaard 2 maanden af in de arbeidsovereenkomsten. Bij een beeindiging via een vaststellingsovereenkomst werd 2 maanden in 8 genomen. De UWV echter keert pas een WW- uit na 3 maanden ivm de wettelijke dienstverband (meer dan 10 jaar in dienst). Wat heeft het dan voor zin om een dergelijke afspraak (afwijken van de wet volgens CAO) voor zin?

 2. Maak bezwaar tegen de beschikking van het UWV. Wijs hen op de CAO (deze moet wel algemeen verbindend verklaard zijn).

 3. Ik heb even een vraag, in mijn jaar contract staat een opzegtermijn van 2 maanden voor werkgever en werknemer. Ik lees dus net dat dit niet kan.
  Maar nu wil ik als werknemer opzeggen kan ik dan aangeven dat ik voor 1 maand opzegtermijn ga?
  of moet ik juist die 2 maanden vol maken en als de werkgever wil opzeggen moet hij dat 4 maanden doen?

  Kan iemand me hier duidelijkheid over bieden?

 4. Hans van Impelen op

  Heel eenvoudig. Jij kunt opzeggen met 1 maand uitwerkperiode. Het overeen komen voor beide partijen van 2 maanden is juridisch incorrect en kan dus NIETIG verklaard worden. Werkgever dient de nodige kennis in huis te hebben om een correcte arbeidsovereenkomst op te stellen.
  Jij kunt je beroepen op het ontbreken aan kennis omtrent de juiste rechten inzake ontslagbepalingen

  Succes

 5. @Hans of anderen

  Dank voor het antwoord. Mijn contract is net even iets onduidelijker dan dat van JustMe. Bij mij staat er voor de werknemer ook twee maanden, maar bij werkgever staat er dat de opzegtermijn is zoals die voortvloeit uit 672. Er wordt dus geen concrete termijn voor de werkgever opgegeven. Is het dan ook nietig en kan ik dna ook gebruuik maken van de wettelijke termijn van een maand?

 6. Hee hoi hoi,

  Aanhakend op dit onderwerp heb ik ook een vraag over mijn opzegtermijn. In de arbeidsovereenkomst wordt geen opzegtermijn genoemd. Er wordt wel verwezen naar het Arbeidsvoorwaardenreglement, en daar staat deze passage in:

  Artikel 45
  1. Het dienstverband eindigt:
  a. met wederzijds goedvinden op het door werkgever en werknemer
  overeengekomen tijdstip;
  b. door het verstrijken van de termijn, waarvoor de arbeidsovereenkomst is
  aangegaan;
  c. door opzegging door werkgever of werknemer met inachtneming van het
  bepaalde ten aanzien van opzegging in het tweede lid van dit artikel en met
  inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee maanden, tenzij op
  grond van artikel 7:671 en 672 BW een langere opzegtermijn in acht dient te
  worden genomen;
  d. door eenzijdige be?indiging tijdens de proeftijd als bedoeld in artikel 7:652 en
  676 BW;
  ………………..

  Er wordt dus gesteld dat opzegging voor werkgever EN werknemer ten minste 2 maanden gehanteerd dient te worden. In mijn ogen is dit artikel dus nietig. Het lijkt mij dat er dan expliciet vermeld moet worden dat het voor de werknemer 2 maanden is, en voor de werkgever 4 maanden.

  Of is dit te kort door de bocht?

 7. Bij een opzegtermijn van 2 maanden voor de werknemer is die voor de werkgever 4 maanden.
  Hoe zit het als de werknemer tussen de 5 en 10 jaar in dienst is en 2 maanden opzegtermijn heeft? Blijft het dan voor de werkgever 4 maanden conform tabel of wordt het dan 5 maanden (1 maand extra voor iedere 5 jaar in dienst)?

 8. Beste allemaal,
  Het is helaas lastig voor niet-juristen om een overzicht te krijgen van het geldende arbeidsrecht. Mijn advies is om bij twijfel je P&O afdeling (schriftelijk) een vraag te stellen. Zij moeten je een reactie geven. De meesten zullen je gewoon uitleggen hoe het recht in elkaar zit. Als je het niet eens bent met je werkgever kan je de hulp inschakelen van je vakbond (al is bijna geen enkele wreknemer daar lid van wat zonde is), of het juridisch loket wat gratis advies in arbeidsrecht geeft: 0900-8020. Zelf kan je het als niet-jurist niet zomaar uitzoeken.
  Ik zie bijvoorbeeld dat Willem een artikele uit zijn arbeidsovereenkomst heeft toegevoegd, maar lid 2 vergeten is waar toch duidelijk naar verwezen wordt in de opzegbepaling. is geen antwoord op te geven dus.
  Verder is het heel goed mogelijk dat de opzegtermijn van de werkgever en werknemer ook bij verlenging (meer dan 1 mnd voor de werknemer) gelijk is. Dat mag je bij CAO zo afspreken namelijk. In de CAO Gehandicaptenzorg kunnen de wn en wg de volgende combinaties afspreken: 1-1, 2-2, 3-3, 4-8, 5-10 en 6-12. Wel gaan de ergels uit het BW voor wg voor als die een langere termijn aangeven. Het is erg complexe materie, als wn kan je dus het beste gewoon uitleg vragen, dan heb je iets om op te reageren.

 9. Hallo allemaal,

  Ik werk in de horeca en heb een jaarcontract. Ik dreig nu een conflict te krijgen met mijn werkgever en wil graag mijn baan opzeggen. Nu lees en hoor ik dat dit helemaal niet mag en mijn jaarcontract moet uitzeitten. In mijn contract staat niks over het opzegtermijn maar verwijzen me naar de horeca cao. Ik ben wel lid van de FNV Bond… Wat kan ik doen?? Ik wil heel graag daar weg ( Groot hotel keten ) !!

 10. hallo allemaal ….
  even een vraagje ,,
  ik werk al 12 jaar voor een bedrijf en aangezien ik er al zolang werkzaam ben heb ik een opzeg termijn van 3 maanden kunnen ze mij tegen mijn zin in nog voor die 3 maanden houden .want het probleem is dat ik over een maand al ergens anders kan beginnen ..
  wie weet wat mijn rechten zijn .als ik na een maand al wegga..
  groeten sandra

 11. Ik heb een contract met bepaalde tijd (half jaar in totaal) en eindigt 30-9-2011. Ik wil echter nu al weg, en mijn ontslagbrief is afgelopen woensdag (8-06-2011) bij mijn manager aangekomen. Zij willen dat ik nu tot 1-08-2011 blijf doorwerken. Hier ben ik niet heel erg blij mee want ik wil ondertussen al opzoek naar nieuw werk, het is natuurlijk niet aantrekkelijk als ik pas over 2 maand ergens kan beginnen en los daarvan wil ik ook graag weg bij mijn huidige baan. In mijn contract staat dat elke functie een opzegtermijn heeft van 1 maand, maar ik vroeg mij af of het anders is als je niet een vast contract hebt. In mijn contract staat ook dat ik maximaal 12 uur mag werken in de week met uitloop van +35%. Ik werk nu echter veel meer, maar stel ik moet wel tot 1-08-2011 blijven, kan ik dan aankaarten dat ik niet meer dan 17 uur in de week werk? Een heel verhaal, maar ik hoop dat iemand mij kan helpen!
  Groet Elise

 12. Hallo,
  Het jaar-contract van me collega wordt binnenkort niet meer verlengd naar wat ze nu heeft 25 uu p.w.
  Maar haar uren worden ingekort in totaal 8 uur p.w. En het is dan wel een jaar contract.
  Mag dat?
  Ze mag wel haar uren draaien maar dan wordt ze overgeplaatst.

  Bedankt.

 13. Ik heb een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met ingang van 1 juli 2010 tot 30 ?juni 2011.
  Ik heb tot nu toe nog geen nieuwe arbeidsovereenkomst gekregen.
  In mijn overeenkomst staat onder artikel 4. : De arbeidsovereenkomst kan slechts worden opgezegd tegen het begin van een nieuwe kalendermaand.
  Nu wil ik stoppen met mijn oude baan. en wil direkt een nieuwe baan beginnen.
  Vraag : Moet ik een opzegtermijn in acht houden, of kan ik bv. op 1 oktober mijn nieuwe baan aanstreden.
  Groetjes Lies

 14. Gerda van Rooij op

  Ik heb een vraag. Mijn zusje heeft een contact voor onbepaalde tijd. Zij heeft een nieuwe baan en heeft v??r 31 oktober opgezegd, zodat zij 1 december bij haar nieuwe werkgever kan beginnen. Haar huidige werkgever stelt echter dat er inderdaad een opzegtermijn van 1 maand geldt, maar dat v??r de 15e van iedere maand moet worden opgezegd. Dit betekent dat zij v??r 15 oktober had moeten opzeggen, zodat zij op 1 december kan vertrekken. Eigenlijk hebben wij het dan over een opzegtermijn van 6 weken. Kan dit?

 15. @ Gerda:
  Als het opzeggen voor de 15e van de maand niet zo in de arbeidsovereenkomst staat hoef uw zusje zich alleen aan die maand opzegtermijn te houden.

 16. Vraag 1:
  In mijn contract staat wel dat ik me aan twee maanden opzegtermijn dien te houden, maar niets over de verplichtingen van de werkgeven. In de cao waar in mijn contract naar verwezen wordt staat wel dat de opzechtermijn voor beiden 2 maanden betreft. Is dit voldoende om geldig te zijn?
  Vraag 2: Als bepalingen omtrend opzegtermijn en proeftijd in mijn cao tegen wettelijk blijken, wordt er dan teruggegaan naar de bepalingen uit de cao of naar de wet?

 17. Ik heb een half jaar contract. Nu wil ik eerder weg. In de CAO staat een opzegtermijn van 2 maanden tenzij contractueel is vastgelegd. Ik heb getekend voor kennisname informatie op USB stick (hierop staat de CAO). Moet ik nu vasthouden aan de opzegtermijn van 2 maanden of is wettelijk toch maar 1 maand.?

 18. Hallo ik heb toch even een vraag. Ik heb twee maal een verlenging gehad van mijn jaar contract. Werk er nu dus a.s. 13 juli 3 jaar ( 36 maanden) de 19de juni werd mij medegedeeld dat ik niet in aanmerking kom voor een vaste aanstelling> in mijn contract staat de zin ” Werkneemster zowel als wegkgever is bevoegd de arbeidsovereenkomst tussentijds schriftelijk op te zeggen tegen het einde van een kalendermaan en met in ahtneming van de wettelijke opzegtermijn van ten minste een maand.”. ook geld de overeenkomst de collectieve arbeidsvoorwaarden van het CAO dit is GGZ. ik kan hier verder niks vinden. Mijn vraag nu Was men niet verplicht dit een maand voor heit einde te doen? Heb ik nu nog rechten of niet.
  Bedankt voor het antwoord. En graag waar ik het e.e.a. kan vinden

 19. ik heb jaarcontract met opzegtermij van 2 weken. ik heb nu 3 weken ervoor te horen gekregen dat per 1 augustus mijn baan ophoudt. mag dit zomaar?

 20. Even een vraagje: Mijn werkgever komt op 28 juni jl.met het voorstel om met wederzijds goedvinden mijn contract tussentijds te beeindigen. Dit voorstel was mondeling. Hij had wel advies ingewonnen bij de juridische afdeling van Horeca Nederland ivm het veiligstellen van mij WW uitkering. Dat was een voorbeeldje van een overeenkomst tot beeindiging arbeidsovereenkomst. Er was verder niets ingevuld gewoon een printje. Mondeling was hun voorstel: per 1 juli doorbetaald stoppen met werken en de 1 maand salaris mee en uitbetaling van mijn vakantiedagen. Dit zou inhouden dat ik op 1 aug. uit dienst ben. Gezien het ik vrijdag een lang weekend wegging en het zondag 1juli was, vond ik dat kort dag ,want ik wilde zelf ook goed geinformeerd worden bij het juridisch loket. Daar kon ik maandag 2 juli pas heen. De week daarna was mijn baas op vakantie en ik heb volgens rooster gewoon gewerkt. Als ik gelijk accoord zou gaan had hij niet op vakantie gekunt. Vervolgens toen er een nieuw rooster gemaakt werd aan mij de keus….Komende week heb ik vakantie genomen en een verder rooster is er nog niet.
  Heel verhaal niet waar? Vandaag is hij weer terug en we hebben even om tafel gezeten. Naar mijn idee kan 1 augustus geen einddatum meer zijn ook omdat er de 28e niets op papier is gezet. Bovendien wil ik mijn vak.dagen opnemen ipv uit laten betalen. Volgens het juridisch loket zou ik dan in juli mijn dagen opmaken en pas 1 sept kan het ontslag ingaan gezien er nog niets op papier stond en dan nog een maandsalaris mee moeten krijgen , gezien het voorstel dat ze mij gedaan hebben.
  In het gesprek vandaag mag ik mijn dagen in juli opmaken, maar 1 aug, blijft staan! Plus een maand mee. Dit houdt dus in dat ik nog meer inlever!
  Omdat er niks op papier staat over dit voorstel is mijns inziens het opzegtermijn verstreken, omdat ikzelf pas na 1 juli informatie kon inwinnen en niet gelijk accoord gegaan ben en bovendien ook nog gewerkt heb.
  Wie heeft er nu gelijk???
  Wie o wie heeft hierop een passend antwoord??

 21. @M.Swart
  Wat belangrijk is bij be?indiging met wederzijds goedvinden is dat de wettelijke opzegtermijn wordt aangehouden. De datum op de vaststellingsovereenkomst is de datum welke het UWV aanhoudt als opzegdatum. Hierna moet de wettelijke opzegtermijn nog aangehouden worden. 1 augustus is dus niet haalbaar.

 22. Graag ontvang ik ook advies. Ik heb vorige week mijn baan opgezegd (ik had een vast contract), met daarbij de opzegtermijn van 2 maanden in achtneming, zoals in mijn contract staat. Nu wil mijn werkgever dit ‘ineens’ terugdringen naar 1 maand, onder het motto dat ik dan eerder bij een nieuwe werkgever zou kunnen beginnen (waar ik waarschijnlijk per 1-1-2013 aan de slag ga), maar het is voor hun gewoon een mogelijkheid om 1 maand salaris niet uit te betalen.

  Nu is mijn vraag: kan dit zomaar? Kan hij dus zomaar de opzegtermijn verkorten en mij een maand eerder uit dienst laten gaan? En wat heeft dat voor negatieve gevolgen voor mij? Zou ik dan in december ook nog heffingskorting bij mijn nieuwe baan kunnen krijgen?

  Sorry voor het lange verhaal, maar ik kan geen duidelijk antwoord vinden op internet. Alvast bedankt!

 23. Ik vraag me af als je een 0 uren contract hebt of je dan ook een opzegtermijn van een maand hebt?

  En als er niks schriftelijk iets staat over het opzegtermijn in je contract, heb je dan alsnog een opzegtermijn?

  Bij voorbaat dank voor reacties

 24. @ JdeKok, het is alleen mogelijk wanneer beide partijen er mee instemmen. Als jij niet akkoord gaat met hun voorstel, moet je hun wijzen op je contract en meedelen dat jij je daar wel aan wilt houden. Mocht het toch anders zijn dan wat er in het contract staat doen zij als het ware aan contract breuk.

  @Stef, als je een 0 uren contract hebt heb je wettelijk gezien geen opzegtermijn. Als jij vaste dagen hebt is het wel zo netjes om er vanuit te gaan dat je een maand opzegtermijn hebt (alleen als je er zonder problemen weg wilt). Officieel heb je geen opzegtermijn, ze kunnen jou nergens aan vast houden. Je kan gewoon je ontslag indienen met de reden dat je geen vastheid hebt. Het hoort dan geen probleem te zijn.

  Ik heb ook nog een vraagje…. Ik wil mijn ontslag indienen, maar er staat in mijn contract onder het kopje opzegging: U dient rekening te houden met het wettelijke opzegtermijn… Ik heb een jaarcontract, moet ik dan uit gaan van 1 maand of kan ik eventueel per direct weg?

  Dank jullie wel alvast!

 25. Als je een vast contract hebt, maar er staat niets vermeld over een opzegtermijn, is het dan wettelijk ??n maand? Of mag de werkgever dit beslissen of de wernemer zelf?

 26. Als je 2 maanden opzegtermijn hebt, maar nog een maand aan vrije dagen. Heb je dan het recht om nog 1 maand door te werken en daarna alle vrije dagen op te nemen? Of kan werkgever je verplichten deze dagen verspreid over de 2 maanden op te nemen?

 27. Hoe zit het met de vakantiedagen?

  Stel je hebt een opzegtermijn van 4 weken en nog 3 weken aan vakantiedagen t goed. Mag je dan eind van de maand je contract opzeggen (is vier weken van te voren) dan zou je nog maar 1 weekje hoeven uit te werken. of moet je dan zeven weken van te voren opzeggen? 4 weken opzeg termijn en drie weken vakantiedagen anders heeft je werkgever niet de kans om optijd voor vervanging te vinden?

 28. Ik heb onslag genomen nu betaald mijn oude werkgever nog twee maanden door en word mijn overeenkost per 1 augustus beeindigd , deze maanden hoef geen werk te verichten gewoon verlof door betaald kan ik in deze tijd een ander arbeidsovereenkomst tekenen . En gewoon bijvoorbeeld daar 1 juli beginnen?? dus dat ik die maand dubbel loon geniet ??