Ontslagvergoeding voor schade op moment van ontslag

0

De werknemer in deze zaak had recht op een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag. Hij kreeg de schade vergoed die hij leed op het moment van het ontslag.

Dat zijn situatie op het moment van de rechtszaak inmiddels anders was, deed er niet toe.

De situatie

Een verkoopadviseur bij een autobedrijf wordt wegens een reorganisatie met toestemming van het CWI ontslagen. Hij vindt het ontslag kennelijk onredelijk omdat de werkgever het CWI onjuist heeft voorgelicht en daarom geen goed overgewogen besluit heeft kunnen nemen. De werkgever zou het CWI hebben meegedeeld de werknemer de enige verkoopadviseur was. Zijn collega zou ontslagen worden en indiensttreden bij een zusterbedrijf. Later bleek dat deze collega toch weer voor de werkgever werkte.

Het oordeel

De kantonrechter stelt vast dat het ontslag inderdaad kennelijk onredelijk is omdat de werkgever het CWI niet juist heeft voorgelicht. De werknemer heeft recht op een schadevergoeding. De schade moet worden begroot naar het moment waarop de arbeidsovereenkomst werd opgezegd. Ten tijde van het einde van de arbeidsovereenkomst werkte de werknemer inmiddels op een tijdelijk contract voor een andere werkgever. En die situatie telt mee voor de schadebegroting. Of hij op het moment van de zitting inmiddels een vast contract heeft gekregen, doet er niet toe. Zijn schade bestond destijds uit het verlies van anciënniteit, het feit dat hij bij de nieuwe werkgever maar tijdelijk contract had, dat hij meer reistijd had en dat hij meer uren moest werken om hetzelfde salaris te verdienen. Daarnaast heeft ontslagprocedure ook voor de nodige spanningen gezorgd. Omdat deze schadeposten niet concreet kunnen worden begroot, stelt de kantonrechter de vergoeding vast naar billijkheid. De werknemer krijgt € 17.500 mee.

JAR 2010/58
Kantonrechter Enschede
Kennelijk onredelijk ontslag, schadevergoeding
Eerste aanleg
19 januari 2010

Door mr. Ingrid Kooijman
 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.