Ontslagvergoeding over salaris van vóór ouderschapsverlof

0

Bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst tijdens ouderschapsverlof moet de B-factor van de kantonrechtersformule worden gebaseerd op het oorspronkelijke salaris.

De situatie

Een bedrijf vraagt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden. De werknemer functioneert niet goed en de verschillen zijn onoverbrugbaar geworden. De werknemer had een contract voor 36 uur maar sinds 1 september 2012 nam hij wekelijks 18 uur ouderschapsverlof op. De werkgever is bereid een ontslagvergoeding te betalen op basis van de kantonrechtersformule, gebaseerd op het salaris van 18 uur per week en met een correctiefactor van 0,5.

Het verweer van de werknemer: vergoeding over volledig salaris

De werknemer denkt dat het ouderschapsverlof de echte reden is voor het ontbindingsverzoek. De problemen zijn tenslotte pas ontstaan nadat hij het verlofverzoek had ingediend. Hij betwist dat hij herhaaldelijk is aangesproken op zijn functioneren en er is hem al helemaal geen mogelijkheid tot verbetering van zijn functioneren geboden. Als het verzoek tot ontbinding wordt toegewezen, dan moet er bij de berekening van de vergoeding worden uitgegaan van zijn oorspronkelijke salaris, dus van voor het ouderschapsverlof.

Het oordeel

De rechter constateert dat de werknemer in 2009 en in 2010 nog bonussen heeft gekregen en in die periode ook zijn targets heeft gehaald. Pas in september 2012 is er voor het eerst bewijs van enige kritiek over werktijden, het opnemen van verlof en het onvoldoende bereikbaar zijn tijdens werktijd. De rechter ziet geen bewijs dat het ouderschapsverlof de reden voor ontbinding is. De verhoudingen zijn wel zodanig verstoord dat de rechter de arbeidsovereenkomst ontbindt.

Vergoeding op basis van oude salaris

De rechter stelt de C-factor op 1,2 vanwege lichte verwijtbaarheid aan de kant van de werkgever. De werknemer heeft geen kans gehad om zich te verbeteren, de inhoud van gespreksverslagen wijst niet op zwaar disfunctioneren en niet alle kritiek is even terecht gebleken. De B-factor moet vastgesteld worden op basis van het salaris dat de werknemer ontving voordat het ouderschapsverlof inging. De rechter verwijst daarbij naar de Raamovereenkomst ouderschapsverlof.

Die raamovereenkomst is bedoeld om werknemers te beschermen tegen ontslag wegens het opnemen van ouderschapsverlof en geeft de werknemer recht op terugkeer naar zijn oude of een vergelijkbare functie na het verlof. Ook bepaalt die overeenkomst dat verworven rechten in stand blijven tot na het einde van het verlof. En die punten zijn ook van toepassing op het toepassen van de kantonrechtersformule, oordeelt de rechter. Ook al is daar (nog) geen nationale regeling voor.

Gegevens rechtszaak: LJN CA0026, ontbindingsprocedure bij de kantonrechter Amersfoort. Datum uitspraak: 6 juni 2013.
Meer jurisprudentie-stukken lezen? Bekijk het dossier.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.