Ontslagvergoeding expat

0

Als een arbeidsovereenkomst met een expat wordt beëindigd kan de vraag rijzen wat de basis is voor de berekening van de ontslagvergoeding. In dit geval oordeelde de rechter dat dat het Nederlandse basissalaris was en niet het expatsalaris.

De situatie

De werkgever, Philips International BV wil de arbeidsovereenkomst met een van haar CFO’s beëindigen vanwege disfunctioneren. De in Brazilië  wonende en gestationeerde werknemer verzet zich niet tegen het ontslag, maar wel tegen de aangeboden ontslagvergoeding:

C=1 op basis van het spiegelsalaris dat de werknemer in Nederland zou verdienen, plus gemiddelde bonussen minus de door Philips al betaalde Braziliaanse ontslagvergoeding. Daarnaast wil de werkgever dat er rekening wordt gehouden met het gunstige belastingtarief waarin de werknemer als expat valt. De  wil een vergoeding op basis van  expatsalaris met correctiefactor 2.

Het oordeel

De rechter bepaalt dat het Nederlandse salaris de basis moet zijn voor het berekenen van de ontslagvergoeding. Dit onder andere omdat de arbeidsovereenkomst uitging van een Nederlands dienstverband met Philips International BV op basis waarvan de werknemer werd uitgezonden naar Brazilië. Daar trad hij in dienst bij een lokale dochter. Na beëindiging van deze overeenkomst zou de werknemer weer in dienst komen van Philips International BV.  Daarnaast kreeg de werknemer kosten vergoed die gerelateerd waren aan het Nederlandse levenspeil.

De rechter matigde de ontslagvergoeding  op grond van billijkheid. Nederlandse ontslagvergoedingen worden gewoonlijk tegen een hoog belastingtarief belast en deze werknemer zou onder het gunstige expat belastingtarief van maximaal 27,5%  vallen.

De uitgekeerde Braziliaanse vergoeding werd van de vergoeding afgetrokken omdat het ook een vergoeding voor onvrijwillig ontslag was en een dubbele vergoeding voor hetzelfde feit zou onbillijk zijn.

Bron: LJN BH 6214
Kantonrechter Amsterdam
Procedure: eerste aanleg – enkelvoudig
Datum: 08-01-2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.