Ontslagrecht flink op de schop

43

Het ontslagrecht gaat in 2014 flink op de schop. Het wordt voor bedrijven makkelijker gemaakt zich van een werknemer te ontdoen en de ontslagvergoeding gaat aanzienlijk omlaag.

Dat blijkt uit het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie, zoals dat woensdag is uitgelekt naar De Telegraaf.

Volgens de vijf partijen moet het ontslag straks achteraf worden getoetst en niet vooraf, zoals nu het geval is. Dat betekent dat een bedrijf geen toestemming meer hoeft te vragen aan uitkeringsinstantie UWV of de kantonrechter om het dienstverband met een werknemer te beëindigen. De ontslagen werknemer kan na een hoorprocedure in het bedrijf naar de rechter stappen als hij of zij het niet met het ontslag eens is.

De nieuwe aanpak moet ervoor zorgen dat de ontslagprocedure veel sneller verloopt. Bovendien moet die voor bedrijven stukken goedkoper worden. Op dit moment kent de kantonrechter bij ontslag doorgaans een vergoeding toe gebaseerd op dienstverband en leeftijd. Vooral voor oudere werknemers die al lang bij dezelfde baas zijn, gaat het om hoge bedragen. Zij krijgen soms twee of drie keer het jaarsalaris mee. Voor bedrijven is dit een enorme kostenpost.

In de nieuwe situatie zou de ontslagvergoeding beperkt blijven tot een kwart maandsalaris per gewerkt jaar, met een maximum van een half jaarsalaris. Dat geld kan worden ingezet voor scholing of hulp bij het vinden van een nieuwe baan.

De verwachting is dat bedrijven sneller nieuw personeel aannemen als ze er ook weer zonder veel kosten van af kunnen. In politiek Den Haag wordt al jaren geruzied over een hervorming van het ontslagrecht.

Overigens maakt het Lenteakkoord het voor een werkgever ook weer minder aantrekkelijk om een personeelslid te ontslaan. De werkgever moet namelijk de kosten van de eerste zes maanden van diens WW-uitkering gaan betalen. Aan hoogte of duur van de WW-uitkering verandert niets.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

43 reacties

 1. Robbert Zijlstra op

  De vergoeding is hard nodig voor de oudere werknemers die straks bij bosjes zonder pardon ontslagen zullen worden, omdat dit de tijd overbrugt die nodig is om een passende werkkring te vinden. Ook zullen wij met z’n allen door deze maatregel geconfronteerd worden met een angelsaksisch fenomeen en dat betreft “moral hazard”. Dan de volgende nadelen nog even resumerend:

  1. Armoedeval voor de oudere werknemer
  2. Discrepantie in de relatie werknemer-werkgever groeit disproportioneel
  3. Werkgever krijgen cart blanche voor het toepassen van onrechtmatig gedrag
  4. Door de armoedeval zullen er meer mensen onverzekerd worden en hun woning moeten verkopen
  5. Arbeidsmoraal wordt gebaseerd op angst
  6. Arbeidsklimaat en voor de werknemer daaraan verbonden intrinsieke waarden zullen niet meer relevant zijn
  7. Procederen na ontslag moet maar kunnen als je een rechtsbijstandverzekering hebt.
  8. Omscholingsgeld is een wassen neus voor de oudere hoog-opgeleide werknemer
  9. De overheid creeert hiermee geen medewerkers, maar werknemers
  10. De overheid creeert hiermee een neerwaartse salarisdruk en werkt daarmee ook weer armoede in de hand. Mensen die ontslagen worden willen werken en zullen dat tegen elk aannemelijk salaris doen
  11. De afdeling P&O zal gedegradeerd worden tot personeelsafdeling
  12. Minder investeringen in dure assessments. Bevalt de werknemer niet, dan er maar uit.
  13. De bedrijfstak werving & selectie zal onder druk komen te staan, zoniet aan de zijlijn zonder een nieuw business model.

 2. Hans de Gruiter op

  Aks een werkgever twee of drie jaar salaris moet meegeven “om zich van een werknemer te ontdoen” (fijngevoelig taalgebruik uwerzijds), dan treft die werkgever kennelijk enige blaam. Dan is zo’n ontslagvergoeding zeer op zijn plaats. Kennelijk kunt u zich niet goed inleven in de gevolgen voor een werknemer van een ongewenst ontslag.
  Overigens: onder het blokje waarin reacties geplaatst kunnen worden schrijft u ‘Onthoudt mij’. Dat moet zijn ‘onthoud mij’.

 3. Oudere werkloze op

  Ook ik wil graag reageren. Als ouderen moeten wij rekening houden met de generatie na ons. Maar… kregen wij (ouderen van rond de 60 jaar) ook niet een negatief saldo te verwerken? Ik heb bijvoorbeeld nogal wat premie betaald voor de VUT regeling: voor de generatie VOOR mij. Zelf kan ik de mond afvegen.
  Ik heb voor een afvloeiingsregeling betaald (reorganisatie en faillissementen). De mensen die met mij gewerkt hebben en nu op straat lopen door een reorganisatie, krijgen daardoor nog wat geld naast hun ww-uitkering. Kom ik aan de beurt? DAN is die pot leeg. En… worden juist niet de ouderen allemaal getroffen bij reorganisaties en faillissementen? WIE zorgt voor ons? Wie zorgt voor de mensen die 60 jaar (of ouder) zijn en door een faillissement op straat terechtkwamen; zich suf solliciteren en straks een gat van 3 jaar of meer te overbruggen hebben? Voor de meesten was dat al 3 jaar en dat worden nu alleen nog maar meer doordat de AOW later ingaat. En dan krijgen ze nog niet het pensioen waarop ze volgens de papieren op konden rekenen en betaald hebben?
  Hallo, moeten we nog meer rekening houden met de jeugd die met dure telefoontjes op straat loopt en de terrassen bij mooi weer bezetten? Hebben zij dat niet aan ons te danken?!?

 4. Kasper Klaarenbeek op

  Ik denk dat we ons ‘gemiddeld’ nog niets kunnen voorstellen bij de situatie die de komende jaren gaat ontstaan. De uitstroom van arbeidskrachten zal door de vergrijzing v??l harder gaan dan de instroom ?n de innovatie om dit te compenseren.

  Volgens mij gaat er een nieuw soort ‘zuinigheid’ op arbeidskrachten ontstaan, waarbij inzet naar vermogen en kwaliteit een must wordt. De nieuwe crisis zal niet meer gaan over geld of bezit, maar over het ‘hebben’ van medewerkers die het mogelijk maken om de gestelde doelen te realiseren. Een defensieve discussie over schijn veiligheid lijkt me – hoewel begrijpelijk – minder relevant.

 5. A.F. Bongers op

  “De verwachting is dat bedrijven sneller nieuw personeel aannemen als ze er ook weer zonder veel kosten van af kunnen.” De praktijk is, dat nieuw personeel wordt aangenomen op een tijdelijk contract, dat weer tweemaal verlengd kan worden tot 36 maanden totaal. Het risico van het aannemen van mensen is zo goed als nihil en daar offeren we het ontslagrecht voor ouderen dus voor op. Een kulargument dus! En, met degelijke econimische argumenten, is er helemaal geen sprake van een afkoopsom. De afkoopsom is in feite om een onrecht af te kopen.

 6. Rick Koopman op

  Indien de werkgever onterecht een werknemer heeft ontslagen dan treft die werkgever zeker enige blaam wanneer deze salaris door moet betalen. Ik zeg op mijn beurt wat gebeurt er met het goed leidinggeven? Kennelijk zijn we met z’n alle niet in staat een goed dossier te vormen wanneer iemand niet correct (of naar organisatie maatstaven) functioneert. Als de werkgever een dossier vormt ben je wellicht 20 minuten per maand kwijt als manager voor een niet goed functionerende medewerker. Als verderop in het traject de correctiefactor op 1 i.p.v. 2 komt te staan scheelt dit aanzienlijk.

  De boodschap van deze korte reactie is dat het niet alleen scheelt in trajectkosten voor wie deze kosten ook zijn. Het is ook nog eens een kans voor de werkgever om op een ethische manier te besparen op ongewenste en onverwachte kosten.

  (?n wanneer we de regels toepassen, “onthoud/ontloop mij”- ik loop, hij loopt, wij lopen. Ik zou ook zeggen “onthoud mij”)

 7. HR adviseur op

  Een slechte ontwikkeling. De balans lijkt zoek. Dat er wat gedaan wordt om het voor werkgevers wat makkelijker te maken om medewerkers te ontslaan, is prima. Maar dit slaat volledig door. Werknemers moeten enige bescherming genieten. Dat valt nu weg.

 8. Dick Klinkhamer op

  Waar is de stelling (eenvoudiger ontslag leidt tot gemakkelijker aannemen van mensen) nu eigenlijk op gebaseerd? In ieder geval niet op onderzoek. Telegraaf van 14 februari 2012: ?Ondanks de vergrijzing zit slechts 55 procent van de werkgevers op oudere arbeidskrachten te wachten. Doorwerken tot je 65e wordt al helemaal niet op prijs gesteld: slechts 15 procent van de door het SCP ondervraagde bedrijven vindt dat een goed idee.?
  Het UWV heeft becijferd dat de kansen op werk voor 55 jaar en ouder inmiddels is gedaald tot 1,8%.
  Het probleem schuilt voornamelijk in de loonkosten. In plaats van afschaffing van het ontslagrecht zou het meer voor de hand liggen om daarin oplossingen te vinden. Een CAO kent immers voordelen maar zeker ook nadelen. ??n daarvan is bv de knellende inschaling. En recruiters gaan er kennelijk maar vanuit dat, nu zeer veel vacatures geen salarisindicatie geven, dat kandidaten wel te duur zullen zijn. Gemiste kans! Zie hrbase.nl/profiles/blogs/1975076:BlogPost:17842
  Vraag me trouowens af wat er met de arbeidsrelatie gebeurd als ontslag achteraf onrechtmatig wordt beoordeeld: samen -na het bekvechten voor de rechter- weer lekker aan de slag?

 9. HR manager op

  Wat in deze discussie ook nog niet is belicht, is het gat tussen het dagmaximum WW en het feitelijke inkomen (voor ontslag) bij de hogere inkomens. De ontslagvergoeding dekte dat gat, zodat ook de hogere inkomens dit een poosje konden uitzingen zonder consequenties voor hypotheekbetaling etc. Dit houdt in ieder geval in dat deze groep bij ontslag (en dat kan maar zo gebeuren zonder bescherming) financieel in de problemen gaat komen.

  Dat er iets moest gebeuren klopt, maar hiermee is elke vorm van zekerheid weggenomen.
  Daarnaast zal dit gevolgen gaan hebben voor de steeds groter wordende groep ZZP-ers. Wat is nog de meerwaarde van een (dure??) ZZP-er.

  Ik vind de hele discussie rondom ouderen op dit moment overigens een onzindiscussie. Dit treft iedereen. Ook diegene die een gezin met schoolgaande kinderen heeft.

  Waar ik echter nog het minst van begrijp is het belang van de overheid in deze maatregel. Over de ‘gouden handdruk’ moet ook belasting worden betaald. Dat valt weg. Wat is er nu beter voor de staatskas?

 10. Het zou fijn zijn als dit ook voor (gemeente)ambtenaren zou gelden…

 11. Voordeel voor de overheid is dat de werkgevers nu moeten opdraaien voor 6 maanden WW.
  Werkgevers zullen dus extra hun best willen doen een (ex)medewerker ergens anders aan het het werk te krijgen. Dat scheelt betalen aan de WW. En voor de medewerker, die heeft snel weer een nieuw inkomen.

 12. EnjoyourWork op

  Ik begrijp alle onrust dat dit voorstel op dit moment teweeg brengt. In deze tijd van crisis is dit een beangstigend vooruitzicht voor alle medewerkers en niet alleen de ouderen.

  Maar toch sluit ik me aan bij de reactie @Kasper Klaarenbeek, als de huidige economische crisis voorbij is, zal het duidelijk worden dat het Nederlandse bedrijfsleven, kampt met grote tekorten op de arbeidsmarkt. De vergrijzing is al ingetreden, alleen nu is dat nog niet voelbaar omdat bedrijven nog druk aan het inkrimpen zijn. Zodra de ecnomische crisis voorbij is, zullen HR afdelingen over elkaar heen vallen om maar te kunnen beschikken over goed geschoold personeel, ongeacht de leeftijd.

 13. Cor Giljam op

  Sneller nieuw personeel aannemen slaat nergens op. De huidige manier is dat personeel wordt aangenomen op basis van tijdelijke contracten gedurende max. 3 jaar. Dus er is geen enkel risico voor een werkgever en na deze drie jaar zijn er ook weer genoeg mogelijkheden om het “tijdelijke”nog meer te verlengen.
  Het is een ordinaire, a-sociale maatregel om oudere en zeer trouwe werknemers op een zeer goedkope manier te bedanken voor hun jarenlange trouwe inzet.

 14. Nog een tegengeluid. Er lijken nogal wat werknemers te reageren. Maar nu even proberen in te leven. Ik heb sinds 1 januari 3 bedrijven meegemaakt die vanwege financiele problemen afscheid moesten nemen van medewerkers. Dat is uiteindelijk onder de kantonrechter gekomen en wat denk je? Relatief hoge vergoedingen en uiteindelijk het faillisement van die bedrijven. Nee, daar schieten het bedrijf en de werknemers wat mee op! Laten we proberen met z’n allen om de discussie breed te houden en de oogkleppen af te houden. En niet werkgevertje afzeiken.

 15. Mario vd S op

  Ouderen eruit, jongeren erin tegen veel lager salaris. Nieuwe werknemers betalen minder voor de ontslagen ouderen (40+) kosten voor de overheid en werkgever omlaag, salarissen omlaag Nederland speelt weer mee op de wereldmarkt.

  Vraag is ten koste van wat, werkzekerheid voor met name Jan modaal van rond de 40 jaar die door ongeveer alle voorstellen van deze regering getroffen wordt….. vroeger hoorde je vaak; we moesten hard werken! dat is waar, maar toen kon je nog wat opbouwen. Wij, de zeg maar 40+ers mogen alleen maar leidzaam toezien hoe ons land met al haar goede sociale regelingen wordt afgebroken. Deze laatste voorstellen worden een regelrechte ramp voor ons land en zijn inwoners, maar dat zijn we de laatste tijd wel gewend van onze regeringen…

  Nog nooit heb ik gedemonstreed of daar maar over nagedacht, want ik was te druk met werken voor mijn gezin en land..maar nu heb ik dit voor het eerst in overweging.

  Ik wens Nederland veel sterkte toe bij dit stervensproces van haar sociale gezicht.

 16. Werkgevers gaan in de toekomst inkrimpen. Met minder personeel dat geheel aan de kwalificaties voldoet en goed betaald wordt. De rest kan het uitzoeken.

 17. @DV: bedrijven die failliet zijn gegaan louter aan de vergoedingen? Dat zal echt niet want de rechter houdt rekening met het zogenaamde ‘habe nichts’ beginsel. Van een kale kip kan immers niet geplukt.

 18. HR Adviseur op

  Waar het om gaat is dat er ruimte wordt gemaakt voor een flexibele en slagvaardige economie en dito arbeidsmarkt. Baanzekerheid past daar minder bij, maar dat zou moeten worden opgevangen door innovatieve organisaties en structuren waarmee het verlies aan baanzekerheid wordt opgevangen door toename van werkzekerheid. Leeftijd zou daarin geen rol hoeven spelen, maar juist wel weer een leven lang leren en het kunnen nemen van eigen verantwoordelijkheid.

 19. Bert Huisman op

  Een leven lang leren daar ben ik het van harte mee eens, maar dat vraagt ook van de werkgever inzet. Niet denken ach laten we Jansen maar niet lastig vallen met die nieuwe applicatie, hij heeft de meeste uren hier wel gemaakt. Kortom een leeftijdsbewust personeelsbeleid

  De discussie verbreden is een goed idee.

  Hoe zit het met de overbezette rechterlijke macht, waarvan de kosten volgens de minister de pan uit rijzen? Nog niet zo lang geleden waren er forse demonstraties tegen het verhogen van de eigen bijdragen van rechtzoekenden.

 20. Onder de groep ouderen zijn meer mensen die met een chronische ziekte aan het werk zijn. Zij zijn bij de werkgever vaak met naam en toenaam bekend. Zij vormen door hun ziekte naar de toekomst wel een verhoogd risico op langdurig ziekteverzuim (met verplichte loondoorbetaling!). Met een maximum boete van 6 maanden WW-uitkering kan een werkgever (preventief!) relatief snel en eenvoudig dit verzuimrisico elimineren. Kwetsbaren zullen (legaal!) worden geslachtofferd.

 21. In essentie komt het neer op de vraag of je de medewerker ziet als een kostenpost of als iemand waarin je ook als werkgever bereid bent te investeren. Daar hoort natuurlijk ook passend gedrag van de medewerker bij, en die is daar in het verleden wel eens te gemakkelijk mee weggekomen.

  De politiek volgt de kostenbenadering en neemt klakkeloos aan dat het bedrijfsleven meer mensen in dienst gaat nemen als hun voorstellen worden doorgevoerd. Het is afwachten of werkgevers deze (in mijn ogen nogal wereldvreemde) logica zullen volgen. Wie zijn personeel vooral als een kostenpost ziet, heeft er immers altijd te veel van.

  Voor de goede orde: ik heb de afgelopen 20 jaar ongeveer evenzo vele arbeidsovereenkomsten moeten ontbinden – en daarbij nooit enige beperking van het ontslagrecht ervaren of buitensporige vergoedingen hoeven te betalen. Ik vind deze hervormingen alleen dan verdedigbaar als mijn collega-werkgevers mensen “met een vlekje” (waaronder ook leeftijd, komend uit WW-situatie, etc.) tot hun bedrijven zouden toelaten. Helaas regeert ook in deze kringen vooral de angst en zijn het net zozeer de werkgevers die naar (schijn)zekerheid zoeken als de werkgevers. Blijkbaar beschikken de eersten over betere lobbyisten.

 22. voorlaatste zin moet natuurlijk zijn: ” (…) als de werkNEMERS.”

 23. beterweter op

  Voor werkgevers breekt luilekkerland aan…ik kan straks iedereen ontslaan als zijn kop me niet meer aanstaat. Ik hoef toch niets meer te toetsen en slechts een zielig ongeloofwaardig verhaal op te hangen over reorganisaties enzo en iedere gek trapt erin…en als dank wordt ik rijker en die ontslagen luiwammes komt tenminste in de goot waar ie ook thuishoort….weg met al die profiteurs die ons arme werkgevers al decennia de kop kosten!!

 24. dick klinkhamer op

  Er zijn meer haken en ogen: waar je niemand over hoort is wat er nu zal gebeuren met bv de opzegtermijn en het concurrentiebeding. Kan de werknemer ook direct opzeggen en hoeft hij/zij zich niet te houden aan de concurrentiebepaling als de werkgever wel direct kan ontslaan?
  Blijft het opzegverbod bij ziekte en zullen mensen niet teveel vluchten in een snelle ziekmelding nog voordat ontslag kan worden aangezegd?

 25. Als we van dit zeer terechte geklaag af willen, zal er t?ch een ander stemgedrag moeten worden getoont in september dan bij de vorige landelijke verkiezingen….
  Politici zonder empatisch vermogen richting burgermaatschappij en huishoudboekjes van werknemers kunnen we missen als kiespijn….
  Politici die werkend Nederland richting goot helpen (en verder…!) zijn nog nooit het land en de huizen in geweest om de nu al aanwezige armoede en de nog komende armoede aan te horen….!
  Ga het land eens in en praat met “het volk” !
  Politici die elkaar opzoeken om de macht te delen en te heersen zijn al gesignaleerd in Rusland; laat het hier niet zo ver komen!
  We zullen zien in september….!

 26. @EnjoyourWork: in reactie op de crisis bereiden bedrijven momenteel de volgende groeistrategie voor:
  1. inrichten ‘flexibele schil’ om bij krimpende markt te kunnen ‘mee-ademen’
  2. ‘jobless growth’ door gecontracteerd werk elders (lees: vaak in het buitenland) aan te besteden.
  3. (tijdelijk) aannemen van goed opgeleide jonge werknemers uit het buitenland (op dit moment vooral Spanje en Portugal, waar de bereidheid tot verhuizen erg hoog is vanwege de dramatische jeugdwerkloosheid).

  Ik maak deze discussies dagelijks van nabij mee (blijf daarom liever anoniem)
  en hoor ze ook vaak van collega’s.

  Er is veel mythevorming rondom het huidige ontslagrecht. Als er een gegronde reden is voor ontslag en je wikkelt de procedure netjes af, hoeft het je nauwelijks iets te kosten om afscheid te nemen van een medewerker, ongeacht leeftijd of duur van het dienstverband, zo weet ik uit eigen langjarige ervaring.

 27. ex-HR-manager op

  Even een tegengeluid:
  Vele werknemers die matig presteren en niets doen aan bijblijven in hun vak, geen krant lezen, nooit naar een cursus willen, al jaren lang hetzelfde trucje doen, enz. denken vaak: “Baas je kunt mij toch niet ontslaan of alleen tegen een heel hoge vergoeding”. Die tijd is nu voorbij.
  De medewerker wordt nog meer verantwoordelijk voor zijn eigen blijvende inzetbaarheid. In een a.s. markt van te weinig medewerkers zullen werkgevers alles doen om competente medewerkers te binden aan hun bedrijf, hierbij ook te denken aan vaste dienstverbanden i.p.v. de veel genoemde TDV’n. De bedrijven met het beste personeelsbeleid zulen deze slag gaan winnen. Het is dus maar de vraag of al die genoemde doemscenario’s waarheid worden!

 28. Er word enorm afgegeven op de stelling dat het voor werkgevers makkelijker word en dat werknemers er bij in schieten. De informatie die naar buiten komt is dan ook niet kompleet. Werknemers krijgen namenlijk de mogelijkheid om tot in cassatie het kennelijk onredelijk ontslag aan te vechten dit in tegenstelling tot hoe het nu gaat kantonrechter en daar moeten ze het mee doen. Voor werkgevers word het dus helemaal niet echt makkelijker en zeker niet goedkoper door ellenlange procedures die ze kunnen verwachten, en een half jaarsalaris aan WW is ook niet mis zeker niet voor het MKB waar op dit moment de meeste ontslagen vallen, niet alleen omdat werkgevers dat leuk vinden maar doordat de financieele crisus ze daartoe dwingt.

 29. Dus niet stemmen op de partijen die hier verantwoordelijk voor zijn
  VVD,D66,CDA,Cristen unie en Groen links.

 30. Ik werk nu zo’n 40 jaar. Dit deed ik in allelrlei leuke functies waarbij het belangrijkste doel was mensen aan passend werk te helpen. Heerlijk werk. Dankbaar werk. Ik heb geleerd dat er foute en goede werkgevers zijn, met de overgrote meerderheid in categorie ‘goed’. Ook dat er foute en goede werknemers zijn, met een overgrote meerderheid ook in categorie ‘goed’. Ik sta gelukkig nog heel dicht op de arbeidsprobelematiek en probeer dagelijks een steentje bij te dragen aan de kansen die op ons wachten. Voor mij is het na die veertig jaar kijken, ervaren en leren wat wel en niet werkt wel duidelijk dat de ontslag wet dringend aanpassing behoeft. Met de na de crisis (want die houdt voor deze optimist echt een keer op….) verwachte vraag naar goede werknemers (en dus ook goede werkgevers, met oog op het belang van goede werknemers) is een goed werkende arbeidsmarkt nodig. Mensen (veel) geld meegeven bij ontslag, zoals nu, is echt slecht. Ik heb veel werknemers met goudgerande regelingen zien afhaken…..Toen het geld op was en ze wilden wel aan de slag, zat niemand op hen te wachten. Hun kwaliteiten, zowel in hun handen als hun hoofd (motivatie) waren stk afgenomen. En dat terwijl er kort na hun ontslag volop werk was, er was alleen geen financi?le prikkel, ze aten hun vergoeding Of aanvuling op hun uitkering op…..Dat neem ik ze zeker niet kwalijk, wie zou dat niet doen, het waren immers hun rechten….en ?ls ze zouden werken verloren ze hun recht op aanvulling ww.
  Geef mensen een financieel steuntje in de rug en vooral opleiding, leermogelijkheden, snuffelwerk, nieuwe ervaringen. De waarde van kennis vervaagt snel, het gaat er om dat je voortdurend scherp en aan het leren blijft. Is nog leuk ook toch?
  Wel zou het eerlijker en verstandinger zijn de kosten van scholing of voor begeleiding bij het vinden van ander werk bij de werkgever nee te leggen; die bespaart immers ook geld als iemand snel weer aan de slag is in de vorm geen ww-maanden. Ook vind ik het zeer verdedigbaar als werkgevers de kosten van aanvullende scholing of leren van boventallige mensen zou betalen. Dat is immers een fantastische investering in de samenleving als geheel en de toekomst van een beter gekwalificeerde arbeidsmarkt. De meeste werkgevers doen dat overigens nu ook!

  Nou D/H, fijne discussie, en niet van die polariserende pleidooien hoor en goedbedoelde stemadviezen…Mensen zijn niet dom en kunnen heel goed zelf nadenken.

 31. Om even te reageren op @Jolanda; voordat een werkgever iemand ontslaat zal de werkgever b?st grondig uitzoeken of er, voordat er ontslag wordt aangezegd, nog een procedure kan worden opgestart door de te ontslagen werknemer.
  De werkgever zal na dit grondige onderzoek de werknemer n?et ontslaan in verband met een dan te verwachten claim.
  Als het ontslag “terecht” is, is er dus geen grond meer voor een claim en staat de werknemer op staat…..
  De versoepeling van het ontslagrecht is er niet neergezet om ellenlange procedures op te starten en om de werkgevers nog een half jaar WW te laten betalen, neem dat maar van mij aan…!
  En waarom zou een werkgever eerst iemand ontslaan om vervolgens weer (een jonger) iemand aan te nemen?
  Juist….!

 32. miekevanaarle op

  Wanneer worden we eens wakker in nederland? Lente-akkoord? Hoe bestaat het! Een regering die er niet meer is, en toch worden er allerlei maatregelen genomen intussen, en altijd zijn het de ouderen en minder goed verdienende werknemers die de klos zijn. Nu kunnen ouderen dus zo aan de straat gezet worden, met geen uitzicht op ander werk, en daar helpt een maandsalalris ook niet bij, Denkt u nou echt dat je met een maandsalaris de tijd kunt overbruggen om ander werk te vinden? Iedereen weet toch dat dat niet kan. Dus waar gaat dit over? Werkgevers hebben nog steeds
  ( afgeschafte vennootschapsbelasting enz.) geld genoeg. VVD en CDA doen maar gewoon door. Het is belachelijk wat er in nederland gebeurt.Geen fijn land meer om in te wonen en te werken.
  Het wordt steeds minder, en arbeid loont allang niet meer.

 33. Norman Dragt op

  Wat ik apart vind, is dat niemand in de P&O wereld door heeft dat de slachtoffers van dit ontslagrecht vooral in de P&O omgeving zullen vallen. Vooral werkgevers in het mkb zullen op P&O bezuinigen omdat ze het idee hebben geen P&O-ers meer nodig te hebben om een dossier aan te leggen van medewerkers om ze te ontslaan.
  P&O wordt toch in veel mk bedrijven gezien als iets voor er bij en omdat het moet. Te zien aan het feit dat het vaak een taak is van de directiesecretaresse of het hoofd fin.zaken. Het zullen vooral adviesbureaus zijn die hier aan gaan verdienen. Met de kans dat dit ontslagrecht dus toch duurder wordt dan de meeste werkgevers hebben gedacht.

  Verder zullen van dit beleid vooral de goed verdienende werknemers profiteren. Zij kunnen namelijk een advocaat bekostigen die hun rechten kan verdedigen. Verder zullen de hoog opgeleide werknemers alleen nog contracten willen afsluiten die voorzien in een flinke ontslagvergoeding bij direct ontslag. Maar ze zullen ook eisen dat zaken als concurrentiebeding en patentrecht anders worden ingevuld. Hoog opgeleide werknemers zullen dus steeds meer naar zichzelf toe gaan rekenen om de ontslagperiode zo pijnloos mogelijk te maken. Iets wat allemaal ten koste zal gaan van de slecht verdienende werknemer. In zekere zin wordt Nederland met dit ontslagrecht steeds meer een land van ondernemers die moeten samenwerken. Waarbij de werknemers die niet zo ondernemend zijn het slachtoffer zullen worden.

  Uiteindelijk worden de kosten van dit ontslagrecht afgewenteld op de gemeenschap en vooral de gemeentelijke overheden en worden vooral de slechte ondernemers uit de wind genomen en niet meer gedwongen om vooruit te zien. Misschien doen we er beter aan om ondernemersopleidingen te starten waarin alle aspecten van het goed ondernemerschap en werkgeverschap aan de orde komen ipv. het ontslagrecht uit te hollen. Net zoals we chirurgen en medische specialisten zo goed mogelijk opleiden om ze een zo goed mogelijke start te geven in hun toekomstige functie.

 34. @Norman: ik deel je opmerking! Je hoort helemaal niemand binnen de P&O wereld. en dat is op zijn minst opmerkelijk. Ik denk inderdaad dat de discipline die het het meest te verduren zal krijgen van deze ontwikkeling de P&O-er zelf is. Het reeds lang bestaande probleem om de eigen toegevoegde waarde aan te tonen zal voor de meesten de nekslag zijn nu de noodzaak daartoe grotendeels zal komen te ontvallen.

 35. HR Adviseur op

  Ben het eens met de meeste argumenten tegen het huidige voorstel voor versoepeling van het ontslag recht. Het betreft ‘een botte bijl’ voor een probleem dat niet speciek wordt benoemd: de werkgever wil niet meer betalen dan de toegevoegde waarde die wordt geleverd door de werknemer. Met de versoepeling van het onslagrecht gaat de werkgever in ieder geval niet meer banen creeren maar wel dure werknemers vervangen voor goedkope. Alternatieve maatregelen worden helaas onvoldoende onderzocht en ik wil hierbij een pleidooi houden voor 2 maatregelen die effectiever zijn, het probleem echt adresseren en in de huidige sociale context meer aanvaardbaar zouden kunnen zijn. Allereerst afschaffing van het last in first out principe bij reorganisaties. Deze door vakbonden afgedwongen regel draagt niet bij aan het financieel gezond maken van bedrijven. Werkegevers kunnen door (overleven) met een werknemers bestand dat de juiste vaardigheden heeft en gemotiveerd is, onafhankelijk van leeftijd en de duur van het dienstverband. Ook demotie (werken op een lager niveau met aangepaste arbeidsvoorwaarden) zou sterker geregeld kunnen worden waardoor het veel meer geaccepteerd wordt dat medewerkers (niet alleen later in hun loopbaan) betaald worden naar de toegevoegde waarde die ze (willen) leveren. Met deze twee maatregelen vervalt m.i de wens van werkgevers om de oplossing te zoeken in versoepeling van het onslag recht. Sterker nog, op deze wijze blijft kennis en capaciteit behouden voor ondernemingen die later weer nodig zijn wanneer de economie weer aantrekt.

 36. Uit bijna alle reacties blijkt toch wel dat we denken en praten vanuit de tegenstelling werkgever-werknemer. Zo hebben we Nederland kennelijk georganiseerd. De gevolgen van falende arbeidsrelaties eenzijdig bij werkgever leggen is niet altijd correct. Misschien een idee om een goede werknemer die ontslag neemt en zijn werkgever benadeelt een vergoeding in rekening ge brengen?
  Wie durft uit de tegenstellingen op te heffen en uit de box suggesties te doen. Dat wordt deze blog pas echt leuk……

 37. Kip met gouden eieren op

  Ray,
  Een goede werknemer die zijn werkgever benadeelt?
  Waar heb je het over?

 38. Opmerking van Ray is zo gek nog niet hoor. De meeste doen net alsof alle werknemers zo zielig, onschuldig en hulpeloos zijn en alle werkgevers grote boze boeven….. Zonder mensen (werkgevers) die risico durven te lopen, een eigen bedrijf beginnen ?n ook nog personeel aannemen was de economie helemaal niets en hadden de meeste helemaal geen werk/geld. (en ja, loopt het toevallig goed, kunnen diezelfde werkgevers ook meer verdienen, maar ze hebben meestal ook meer te verliezen en verliezen in dat geval ook daadwerkelijk alles…daar is niets voor geregeld hoor)

 39. Ik las op een andere vaksite dat het betalen van ww voor 6 maanden ook geld voor tijdelijke contracten. Bedoelen ze dan wanneer je een tijdelijk contract tussentijds be?indigt of ook wanneer zo’n contract niet verlengd wordt?

 40. Naar mijn mening wordt vaak inderdaad vergeten, dat de werkgever al heel veel op zijn bordje heeft liggen. 2 Jaren doorbetalen bij ziekte, betaler WW-premie, doorgeefluik van de overheid, inhouder van wanbetalers, vechter voor goed onderwijs, kenniscentrum van wetgeving, boetebetaler bij instroom WIA/WGA, nu weer 6 maanden doorbetaling WW. Europa wil eenduidige regels! Ik ken maar weinig landen waar de verplichtingen voor de werkgever zo zijn doorgeslagen. Hoe kun je als bedrijfsleven, zeker in produktiebedrijven nog concurreren met de rest van de wereld? Het lente-akkoord is een zware lastenverzwaring voor werkgever en werknemer. Denk aan het belasten van de reiskostenvergoeding en het wederom veranderen van de regels voor bijtelling van de (lease)auto. En waar bezuinigt de overheid op? ……Precies.

 41. Ik maak me vooral zorgen om het betalen van de WW door de werkgever. Want ik, als werkgever, ga nu heel goed nadenken wie ik in dienst neem. Is het iemand die als ik hem/haar niet meer kan inzetten dan snel een baan vindt? Dan neem ik dus liever iemand aan met goede arbeidskansen; geen kans meer geven aan iemand die al in de WW zit… En hoe ga ik die persoon ‘dwingen’ zsm weer aan de slag te gaan? Volgens mij begeef ik me dan op een vlak waar ik niet zoveel mee te maken heb… Of ik neem niemand meer in dienst, maar laat alles in eerste instantie via het uitzendbureau lopen om na afloop geen WW te hoeven betalen… En hoe werkt het eigenlijk voor uitzendbureaus? Nee, deze maatregel lijkt me zowel voor de werknemer als de werkgever niet gunstig. En zaken gaan door elkaar heen lopen die gescheiden zouden moeten zijn.

 42. Nadat alle werknemers zijn ontslagen kunnen de zielige werkgevers de gepensioneerden aanspreken. Geen last van wet minimum loon en je kunt ze tegen lagere bruto lonen aannemen, want ten slotte betalen ze veel minder belasting. Dit is nog eens een besparing alleen ben ik er nog niet uit voor wie.

 43. Piet de klok op

  “Onthoudt mij” kan ook met dee tee. Het is gebiedende wijs. Zo weer wat geleerd collega’s………….Lekker belangrijk 😉