Ontslagen of ontslag genomen?

0

Een werknemer en een werkgever twistten in deze rechtszaak over de vraag of de werknemer nu zelf ontslag had genomen of dat hij is ontslagen door zijn werkgever. De rechter beslist in het voordeel van de werkgever. Het lijkt erop dat die aan zijn onderzoeksplicht heeft voldaan.

De situatie

Een werknemer in een familiebedrijf is al enige tijd in gesprek met de eigenaar over het verkrijgen van een minderheidsbelang in het bedrijf. De stukken liggen al klaar bij de notaris, er is alleen nog discussie over de waardering van het aandeel.
In augustus 2011 vindt de werkgever bij toeval in de internethistorie een groot aantal vacaturesites die door de werknemer zijn bezocht. De werkgever concludeert dat de werknemer op zoek is naar een andere baan en ervaart dat als ‘een dolksteek in de rug’. Er vindt een gesprek plaats waarin de werknemer zijn sleutels en zijn creditcard van het bedrijf inlevert. De volgende dag levert hij ook de bedrijfsauto en de rest van de bedrijfsmiddelen in.

De vordering

De werknemer zegt dat hij nooit heeft ingestemd met een ontslag, dat de werkgever hem ontslagen heeft en hem niet op de gevolgen daarvan heeft gewezen. Hij vordert in een kort geding loondoorbetaling. De vacaturesites heeft hij bezocht voor een vriend.

Het verweer

De werkgever ziet de zaak anders. De werkgever heeft het ontslag met wederzijds goedvinden per brief bevestigd. Per telefoon en per e-mail heeft hij nog gevraagd of de werknemer zeker wist dat hij niet terugkwam. De werkgever komt ook met een verklaring van twee getuigen die via de speaker bij het telefoongesprek hebben meegeluisterd waarin de werknemer desgevraagd aangaf dat hij bij zijn besluit bleef.

Het oordeel

De rechter stelt vast dat beide partijen de zaak anders zien maar beslist in het voordeel van de werkgever. Die heeft een getuigenverklaring aangevoerd. Verder zijn er diverse mails, brieven en telefoongesprekken geweest, waaronder de aangetekende brief van de werkgever waarin hij bevestigt dat de partijen in onderling overleg de arbeidsovereenkomst ontbinden.
De werknemer heeft een belangrijke fout gemaakt: hij heeft niet expliciet aangegeven dat hij zich beschikbaar hield voor werk. De rechter laat dat meewegen in zijn conclusie. De werknemer heeft niet aangetoond dat de beëindiging het initiatief van de werkgever was of dat hij niet heeft ingestemd met ontslag. Daarbij speelt ook een rol dat hij niet alleen in het gesprek zelf spullen heeft ingeleverd maar ook nog de dag erna.

Eindoordeel: de rechter vindt het niet aannemelijk dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de arbeidsovereenkomst nog bestaat en wijst de loonvordering af.

LJN BU4519
Kantonrechter Haarlem
Ontslag nemen of ontslag krijgen
Kort geding
8 november 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.