Ontslag wegens weigering handen schudden terecht

0

Een school ontslaat een docente die weigert zich aan de voorgeschreven begroetingsregel te houden. Zij weigert de hand te schudden van mannelijke collega’s. De school maakt met deze begroetingsregels weliswaar een ongeoorloofd onderscheid op grond van geloofsovertuiging, maar het ontslag van een docente is toch terecht. Het belang van de school weegt in deze specifieke situatie namelijk zwaarder dan het belang van de docente.

De situatie

De docente is bijna een jaar in dienst als zij op de eerste dag van het nieuwe schooljaar al haar collega’s mailt dat zij vanaf heden op grond van haar geloofsovertuiging geen handen meer schudt van mannelijke collega’s. Zij wordt hierop geschorst. Er ontstaat ophef over deze zaak in en om de school en in de landelijke media. De multiculturele school vindt dat vanuit pedagogisch oogpunt duidelijkheid moet bestaan over de omgangsvormen en hanteert daarom een uniforme begroeting in de vorm van een hand geven. Daarnaast vindt de school – om segregatie te voorkomen – het openlijk propageren van levensovertuiging, politieke voorkeur of godsdienst niet wenselijk. De school en de docente verschillen van mening over de vraag of de eis mag worden gesteld dat de docente haar collega’s de hand schudt en over de invulling van de voorbeeldfunctie van de docente op dit punt. De werkneemster meent dat de werkgever indirect een ongeoorloofd onderscheid maakt op grond van godsdienst. Uiteindelijk wordt de arbeidsovereenkomst met de docente voortijdig beëindigd wegens gewichtige redenen.

De vraag

De centrale vraag in deze zaak is of het belang van de school bij de uniforme begroetingsregel zwaarder weegt dan het belang van de werkneemster, nl. de bescherming tegen een ongelijke behandeling wegens haar geloofsovertuiging.

Het oordeel

De Centrale Raad van Beroep is van mening dat de begroetingsregel inderdaad een indirect onderscheid naar godsdienst oplevert. Maar dat in dit specifieke geval het belang van de school bij de handhaving van de regel zwaarder weegt dan het belang van de docente bij haar weigering om handen te schudden. De regel zorgt voor duidelijkheid, waarmee segregatie binnen de schoolgemeenschap wordt voorkomen. Van belang is dat de docente zelf debet is aan de ontstane ophef doordat zij het e-mailbericht zonder overleg onverwacht heeft verzonden en dat het handen schudden in de openbaarheid plaatsvindt waarbij leerlingen, ouders en andere relaties van de school zijn betrokken.

Bron: LJN BI2440
Procedure: hoger beroep
Datum: 07-05-2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.