Ontslag via kantonrechter

7

Werkgever en werknemer kunnen er voor kiezen om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden door de kantonrechter. Er moet wel sprake zijn van een gewichtige reden voor de ontbinding.

De ontbindingsprocedure via de kantonrechter is een redelijk snelle en eenvoudige methode. De mondelinge behandeling moet binnen vier weken na binnenkomst van het schriftelijke verzoek plaatsvinden en de uitspraak volgt meestal kort daarna. De hele procedure duurt gemiddeld acht weken.

Bij ontbinding door de kantonrechter is geen ontslagvergunning nodig en geldt ook geen opzegtermijn. De rechter bepaalt wanneer het dienstverband eindigt.

Gewichtige redenen

De arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden door de kantonrechter vanwege een gewichtige reden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • een verandering in de omstandigheden

De verandering moet van dien aard zijn dat het dienstverband ‘billijkheidshalve’ onmiddellijk of na korte tijde behoort te eindigen. Het gaat hier om een verstoorde arbeidsverhouding, verminderde beschikbaarheid van de werknemer, langdurige arbeidsongeschiktheid, veelvuldig ziekteverzuim of bedrijfseconomische redenen. Voor de werknemer zijn een nieuwe leidinggevende of verandering van arbeidsvoorwaarden voorbeelden van verandering in omstandigheden.

De rechter kan een werknemer een ontslagvergoeding toekennen als hij een verzoek tot ontbinding op grond van omstandigheden inwilligt.

 • een dringende reden

Dringende redenen kunnen zijn: daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, waardoor van de werkgever redelijkerwijs niet kan worden gevraagd de arbeidsovereenkomst voort te laten duren. Deze dringende redenen zijn vaak ook een reden voor ontslag op staande voet. De werkgever kiest voor een procedure bij de rechter wanneer niet onmiddellijk na het voordoen van de dringende reden ontslag op staande voet is aangezegd en hij later alsnog de arbeidsovereenkomst wil beëindigen.

Procedure

De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst ontbinden op verzoek van werkgever of werknemer. De aanvrager dient een schriftelijk verzoek in bij de rechter. De rechter stelt de andere partij in de gelegenheid om schriftelijk verweer in te dienen. Daarna vindt een mondelinge behandeling van het ontbindingsverzoek plaats. Daarna volgt meetal binnen enkele weken de uitspraak. Hoger beroep en cassatie zijn niet mogelijk.

Voorwaardelijke ontbinding

De werkgever kan ook verzoeken om voorwaardelijke ontbinding. Dit gebeurt vooral na een ontslag op staande voet. De werknemer kan namelijk een beroep doen op de vernietigbaarheid van het ontslag op staande voet, waardoor niet zeker is of de werkgever in zijn recht staat.

Door een verzoek tot voorwaardelijke ontbinding aan te vragen, heeft de werkgever sneller zekerheid over het al dan niet voortbestaan de arbeidsovereenkomst. Hij vraagt bij de kantonrechter ‘voor zover nodig’ ontbinding aan. Wordt het verzoek ingewilligd, dan zal de arbeidsovereenkomst zijn ontbonden. Als later blijkt dat het ontslag op staande voet geldig was, is de arbeidsovereenkomst op die grond beëindigd.

Ontslag via UWV WERKbedrijf

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

7 reacties

 1. L.S.

  Nergens kan ik de achterliggende gedachte vinden waarom hoger beroep niet mogelijk is na ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter .
  Misschien iemand een idee ?

  Gr ,
  Eddie

 2. Goedemiddag Eddie,

  Ik denk dat het de volgende gedachte heeft:

  het lot van de werkgever maar vooral het lot van de werknemer is in handen van ??n rechter gelegd, omdat snelheid en duidelijkheid belangrijker zijn dan de kans dat er in eerste aanleg fouten zijn gemaakt die in de tweede instantie kunnen worden gecorrigeerd. De wetgever plaats de procedure van artikel 7:658 BW in het kader van de vaststelling dat partijen bij de arbeidsovereenkomst erbij gebaat zijn op korte termijn te weten waar zij aan toe zijn. Om die reden is hoger beroep en cassatie bij ontbinding krachtens art. 7:658 BW uitgesloten.

  Hopende je hiermee geholpen te hebben,

  Groet,
  Ilona

 3. Peter de Jong op

  Het is natuurlijk belachelijk dat geen hoger beroep mogelijk zou zijn. Het lijkt me juist dat de wet wordt aangepast hierop.

 4. Dirk van Arum op

  Zijn er in het verleden uitspraken in hoger beroepzaken geweest naar aanleiding van uitspraken van de kantonrechter met betrekking tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ?

 5. Ja er zijn dergelijke uitspraken. Lees eens de uitspraak van de Hoge Raad van 1 december 2009 (rechtspraak.nl LJN: BJ9069)

 6. B. Spencer op

  Ben benieuwd naar de inhoud van deze uitspraak. Kan het niet vinden….. Iemand anders?????
  Alvast bedankt.