Ontslag statutair directeur niet snel kennelijk onredelijk

2

Vertrouwen in de persoonlijke kwaliteiten van een statutair directeur is essentieel. Een ontslag wegens gebrek aan vertrouwen is dan ook niet snel kennelijk onredelijk.

De situatie

De werknemer werkt als statutair directeur bij een internationaal opererend bedrijf. Door verschillende gebeurtenissen ontstaat er bij de Raad van Commissarissen (RvC) een gebrek aan vertrouwen in de statutair directeur. Daarom wordt de directeur op 11 januari 2010 door de RvC geschorst en na beraad per 1 maart 2010 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) ontslagen. De directeur is het niet eens met het ontslag.

De vordering

De ex-directeur vordert een schadevergoeding van € 163.000 wegens kennelijk onredelijk ontslag.

Het oordeel

De rechtbank oordeelt dat het gegeven ontslag niet kennelijk onredelijk is.
Een statutair directeur van een onderneming wordt aangesteld op basis van zijn persoonlijke kwaliteiten. Die kwaliteiten vormen de basis voor de ontwikkeling en het winstgevend maken van het bedrijf. Omdat de leiding van een bedrijf in handen wordt gelegd van de directeur, is vertrouwen van de RvC essentieel. Dat vertrouwen wordt geschonken, maar kan op elk moment blijken te ontbreken, redeneert de rechtbank. Bij het ontbreken van het vertrouwen is het vertrek van de directeur een logisch gevolg. Vanwege deze fragiele basis van hun dienstverband ontvangen bestuurders een betrekkelijk hoge beloning, meestal combinatie met vooraf vastgelegde afspraken over financiële consequenties van een voortijdig vertrek. Dit brengt met zich mee dat het ontslag van een directeur aanzienlijk minder snel kennelijk onredelijk zal zijn dan het ontslag van een ‘gewone’ werknemer.
Dat er in dit geval bij de RvC een gebrek aan vertrouwen is ontstaan, is voornamelijk aan de ex-directeur te wijten. En daarmee is het ontslag redelijk. Het verzoek tot schadevergoeding wordt afgewezen.

LJN BO9702
Rechtbank Groningen
Ontslag statutair directeur
Eerste aanleg
22 december 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

 1. Ik begrijp het verhaal niet helemaal. Allereerst verbaast het me dat er tevoren geen “exit regeling” is overeengekomen. Het merendeel van dit soort functionarissen is overigens gewoon in loondienst dus bij een schorsing en ontslag door de aandeelhouders is de arbeidsovereenkomst nog steeds van kracht. Die zal dus door een rechter ontbonden moeten worden met een onvermijdbare vergoeding. (waarschijnlijk een neutrale ontbinding want waar er 2 vechten hebben er 2 schuld) Deze directeur had zijn zaakjes dus wel heel slecht geregeld. Doorgaans is het zo dat als er geen duidelijke overeenkomst is de statutair directeur afziet van de inzet van rechtsmiddelen (daar is trouwens altijd ruimte voor) maar als tegenprestatie een vergoeding krijgt, zelfs al is hij verwijtbaar tekort geschoten. Met het ontbreken van vertrouwen kun je nog alle kanten op.
  Ik weet dus zeker dat er nog prima juridische mogelijkheden zijn voor de betreffende directeur.

 2. Jan vd Zanden op

  Beste Rudolfo,

  Je moet toch je arbeidsrecht nog eens goed nakijken of kom eens een cursus bij mij volgens van het NCOI.

  Lees artikel 2:134 en 2:242.

  Er geldt geen plicht om een ontslagvergunning aan te vragen bij UWV..

  Uit staande jurisprudentie blijkt dat het ontslag uit de functie van statutair bestuurder door de AvA tevens het einde van de arbeidsovereenkomst impliceert. Tenzij dat in de omstandigheden overduidelijk anders is.

  “Sinds een tweetal arresten van de Hoge Raad (2005) is nu een langlopende discussie ge?indigd over de positie van de statutair directeur bij ontslag. Door ??n beslissing van de aandeelhoudersvergadering wordt in beginsel over de vennootschapsrechtelijke
  ?n arbeidsrechtelijke positie beslist.”

  De overige zaken van BW7 zijn wel van toepassing. Maar een kantonrechterformule in beginsel niet; wel een kennelijk onredelijk ontslag procedure, maar dat faalde hier kennelijk…..