Ontslag statutair bestuurder

0

De algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) ontslaat de statutair
bestuurder wegens slechte resultaten. Werknemer vindt het ontslagbesluit niet
rechtsgeldig omdat hij niet is opgeroepen voor de
aandeelhoudersvergadering.

Werknemer is sinds 1 april 2004 algemeen directeur bij werkgever. In de jaren daarvoor heeft werknemer sinds 1977 al dan niet als werknemer werkzaamheden verricht voor werkgever. De algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) heeft werknemer ontslagen per 31 maart 2008 wegens slechte resultaten waar werknemer verantwoordelijk voor wordt gehouden.

Werknemer voerde aan dat het ontslagbesluit niet rechtsgeldig was genomen omdat hij niet is opgeroepen voor de AVA en geen agenda heeft ontvangen. Voorts is hij niet gehoord. Werknemer eiste in kort geding onder meer € 49.000,- aan achterstallig salaris en € 23.732,- op grond van een onregelmatige opzegging omdat de opzegtermijn niet in acht is genomen. Daarnaast eiste hij € 50.000,- als voorschot op schadevergoeding wegens kennelijke onredelijke opzegging van de arbeidsovereenkomst, omdat hij niet verantwoordelijk was voor de verliezen van werkgever.

Uitspraak

De kantonrechter wijst de vordering ten aanzien van het achterstallige salaris toe. Verder was de opzegging onregelmatig, zodat ook de gevorderde gefixeerde schadevergoeding toewijsbaar is. De vordering van € 50.000,- is volgens de kantonrechter gegrond op zowel kennelijk onredelijk ontslag, als op strijd van het besluit met de statuten en de redelijkheid en billijkheid.

Dat werknemer het besluit van de AVA niet heeft vernietigd staat er niet aan in de weg dat werknemer stelt dat de wijze van totstandkoming van dat besluit mede maakt dat de dienstbetrekking kennelijk onredelijk is geëindigd. De vennootschapsrechtelijke toets wordt dan verdisconteerd in de arbeidsrechtelijke toetsing.

De kantonrechter wijst deze vordering echter af, omdat de standpunten van partijen ver uiteen liggen en een gedegen onderzoek naar de feiten in een bodemprocedure noodzakelijk is. Verder heeft de werknemer weer inkomen, omdat zijn overige vorderingen zijn toegewezen.

Bron: LJN BD2378

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.