Ontslag op staande voet voor ‘pornosurfen’ ondanks ontbreken gedragscode

0

Een manager is wegens excessief ‘pornosurfen’ op staande voet ontslagen.
Hij maakt bezwaar tegen het gegeven ontslag op staande voet en erkent het
internetgebruik maar voert als verweer aan dat er een gedragscode voor
internetgebruik ontbreekt dat internetgebruik tijdens kantoortijd
verbiedt.

De werkgever heeft een overzicht gemaakt van de activiteiten van de werknemers op de computer, waaruit blijkt dat hij al enkele maanden urenlang dagenlijks pornosites bezoekt. De werkgever stelt dat hij niet afwijzend staat tegenover normaal gebruik van internet tijdens kantoortijd. Hij acht een reglement hiervoor niet nodig. Het excessieve gebruik dat de werknemer van internet heeft gemaakt is echter ontoelaatbaar, ook zonder beleid of waarschuwing. Hierbij speelt een rol dat de werknemer een managementfunctie vervult.

Oordeel Kantonrechter te Amsterdam

De kantonrechter Amsterdam in kort geding d.d. 29 januari 2008 volgt de redenering van de werkgever en oordeelt dat het tijdsbeslag dat gemoeid was met het (privé)bezoeken onder werktijd zodanig groot en buitenproportioneel was, dat de werknemer, zeker gezien zijn functie, moest begrijpen dat dit echt niet kon. Dat de werkgever geen gedragscode voor internet had, maakt dit niet anders. Een waarschuwing of tweede kans voor deze werknemer is niet nodig. De kantonrechter oordeelt dat de het gedrag van deze werknemer een dringende reden voor een onmiddellijke beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst oplevert. De door de werknemer gevorderde wedertewerkstelling en doorbetaling van het salaris worden afgewezen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.