Ontslag op staande voet na werkweigering

0

Een werknemer wordt op staande voet ontslagen wegens werkweigering. De kantonrechter acht het ontslag geldig, waarop de werknemer in hoger beroep gaat.

Samenvatting

Werknemer is sinds 2 april 2001 als ziekenverzorgende in dienst bij Stichting Humanitas en verricht zijn werkzaamheden vrijwel steeds in de nachtdienst op de tweede etage van het verpleeghuis. Van alle medewerkers die nachtdienst op de tweede etage hebben, wordt verwacht dat zij ook letten op alarmen van patiënten op de eerste etage. Werkgever heeft dit beleid in een notitie vastgelegd.

Werkgever heeft werknemer diverse keren aangesproken op zijn weigering om te assisteren op de eerste etage en zijn ongepaste gedrag daarbij. Ondanks de waarschuwingen weigert werknemer wederom zijn assistentie, waarop werkgever hem op staande voet ontslaat.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat sprake was van een hardnekkige weigering door werknemer van een redelijke opdracht, acht het ontslag op staande voet geldig, wijst de vordering van werknemer tot loondoorbetaling af en kent aan werkgever ten laste van werknemer een schadevergoeding toe ad € 1.674,13. Werknemer gaat in hoger beroep.

Oordeel hof

Het hof overweegt dat het de taak en verantwoordelijkheid van werkgever is om zijn organisatie zo in te richten dat kwalitatief goede verpleeghuiszorg wordt geboden. Als werkgever kan hij zijn werknemer daartoe opdrachten geven. Het enkele feit dat een werknemer het met een opdracht oneens is omdat die naar zijn mening niet bijdraagt aan de verwezenlijking van de doelstelling, rechtvaardigt nog niet dat hij een opdracht mag weigeren.

Dit kan anders zijn, indien voor de weigering een rechtvaardiging bestaat zoals strijdigheid met een relevant wettelijke voorschrift of normen van beroepsethiek. Daarvan is in deze kwestie niet gebleken. De weigering van werknemer heeft slechts betrekking op de bereidheid om telefonisch bereikbaar te zijn en beschikbaar te zijn voor assistentie op de eerste verdieping. Zij heeft geen betrekking op concrete gevallen waarin een conflict tussen belangen van de patiënten van de eerste en tweede verdieping een rol heeft gespeeld.

Het hof oordeelt dat werknemer geen gerechtvaardigd belang had bij zijn werkweigering. Integendeel, door die weigering heeft hij een behoorlijke zorgverlening juist bemoeilijkt. Dit levert een dringende reden op voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst en een grond voor het toekennen van de gefixeerde schadevergoeding aan werkgever. Het hof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter.

Bron: LJN BF0058
Datum uitspraak: 02-09-2008

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.