Ontslag op staande voet na serie weigeringen passende arbeid

0

Een werknemer met psychische klachten werkt niet goed mee aan zijn re-integratie. Werkweigering tijdens re-integratie is op zichzelf geen reden voor ontslag op staande voet. Maar hier was meer aan de hand.

 

De situatie

Een werknemer in dienst van een bedrijf dat afvalstoffen inzamelt wordt op staande voet ontslagen wegens onder meer werkweigering tijdens de re-integratie en de weigering om mee te werken aan gesprekken, een opleidingstraject en externe bemiddeling. Volgens de werkgever is de werknemer gewoon in staat om te werken.

Bij de kantonrechter

De werknemer stapt naar de rechter omdat hij het ontslag onterecht vindt, maar de kantonrechter stelt de werkgever in het gelijk.
In hoger beroep gaat het onder meer over de vraag of de werknemer ziek was en of hij zelf mocht aannemen dat hij niet in staat was om te werken.

Het oordeel

Het hof oordeelt dat de werknemer niet mocht aannemen dat hij arbeidsongeschikt was en dat het ontslag op staande voet, mede gezien zijn houding, rechtsgeldig was.

Weigeren aangepast werk geen reden voor ontslag
Niet goed meewerken aan re-integratie is geen reden voor ontslag op staande voet. Dat is op te maken uit de Memorie van Toelichting bij artikel 7:629 BW. Bij werkweigering tijdens re-integratie is een loonsanctie  voldoende afschrikwekkend om te waarborgen dat de werknemer zijn re-integratie serieus oppakt. Ontslag op staande voet staat de wet niet toe. Maar hier is meer aan de hand. De werknemer wil helemaal niet meer aan het werk, zegt hij, en hij wil ook geen nieuwe poging ondernemen om het voor zijn oude werk vereiste diploma te halen. Hij wil ook niet meewerken aan externe bemiddeling. Deze houding is niet te rechtvaardigen, oordeelt het hof. Het hof rekent de werknemer deze houding aan, evenals zijn gebrek aan zelfinzicht en zijn opstelling naar behandelaars. Van een goed werknemer wordt anders verwacht.

Mocht de werknemer aannemen dat hij ziek was?
Een deskundige, een psychiater, stelt dat hij geen aanwijzingen heeft gevonden voor de vermeende arbeidsongeschiktheid van de werknemer. De werknemer was als gevolg van een psychische stoornis wel beperkt in doelmatig handelen, concentratie en conflicthantering. Maar dat staat volgens het hof het uitvoeren van het aangepaste werk niet in de weg. De werknemer kon die werkzaamheden naar eigen inzicht verrichten en kon daarbij ook terugvallen op collega’ s en zijn leidinggevende. Het advies dat een eerdere psychiater hem gaf om  heel rustig aan te doen met werken , betekent niet dat de werknemer arbeidsongeschikt is.

LJN BY6323
Gerechtshof Den Haag 
Ontslag op staande voet 
Hoger beroep
11 december 2012

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.