Ontslag op staande voet na overtreding hygiëneregels

0

Werknemer wordt op staande voet ontslagen na het onbewust overtreden van
hygiëneregels.

Werknemer is sinds 1980 in dienst van Vion Boxtel B.V. in de functie van expeditiemedewerker. Op 3 juli 2007 heeft werknemer een collega geholpen vlees in een vrachtwagen te laden. Door een niet toegestane laadwijze raakte het vlees de laadklep, hetgeen in strijd is met de procedures en het hygiënereglement. Werknemer is op 5 juli 2007 op staande voet ontslagen.

Werknemer vorderde in kort geding wedertewerkstelling en doorbetaling van salaris, hetgeen in eerste aanleg en in hoger beroep werd toegewezen. Het verzoek van werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ‘voor zover vereist’ werd in twee procedures afgewezen. In deze bodemprocedure vordert werknemer een verklaring voor recht dat het ontslag nietig is, wedertewerkstelling en doorbetaling van salaris.

Uitspraak

De kantonrechter oordeelt dat niet is gebleken dat werknemer willens en wetens het vlees over de grond heeft laten slepen. Wel had hij moeten weten dat het gevaar bestond dat dit zou gebeuren. Verder heeft de collega, en niet werknemer, de laadklep verhoogd. Deze collega heeft slechts een waarschuwing gekregen.

Werkgever heeft betoogd dat werknemer vaker is gewaarschuwd. Aan dit ontslag is echter alleen de overtreding van de hygiëneregels ten grondslag gelegd, zodat de kantonrechter voorbij gaat aan andere waarschuwingen.

Gelet op de persoonlijke omstandigheden van werknemer, te weten de lengte van het dienstverband, zijn leeftijd (57 jaar), het feit dat hij kostwinner is en een geringe kans heeft op de arbeidsmarkt is het ontslag op staande voet een te zwaar middel geweest. De kantonrechter wijst de vorderingen van werknemer toe.

Werkgever weigerde werknemer ook na de eerdere twee uitspraken toe te laten tot het werk, omdat er geen draagvlak zou zijn onder collega’s. De kantonrechter vindt eventuele weerstand bij collega’s niet doorslaggevend en wijst een dwangsom toe van € 500,- per dag.

Bron: LJN BD2672

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.