Ontslag om rijgedrag

0

Een chauffeur mocht niet op staande voet ontslagen worden vanwege slecht rijgedrag, aanrijdingen en forse bijbehorende schadeposten. Ook al had hij twee keer een officiële waarschuwing gehad.

De situatie
Een vrachtwagenchauffeur is sinds 1999 in dienst bij zijn werkgever. In juli 2011 krijgt hij zijn eerste officiële waarschuwing. Hij rijdt te vaak schade, vult geen schadeformulieren in en soms meldt hij het zelfs helemaal niet als hij schade heeft veroorzaakt.

Twee schadeformulieren en een niet gemelde schade later volgt er in mei 2012 een tweede schriftelijke waarschuwing.

Op 29 november 2012 wordt de chauffeur op staande voet ontslagen. Hij heeft opnieuw twee keer schade gehad aan de vrachtwagen door  volgens de werkgever  roekeloos en onzorgvuldig rijgedrag. Het voortdurend schadeveroorzakend rijgedrag waarin de chauffeur volhardt ondanks waarschuwingen is voor de werkgever de hoofdreden voor het ontslag. De chauffeur roept op 7 januari 2013 de nietigheid van het ontslag in.

Voorwaardelijke ontbinding
De werkgever vraagt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden voor het geval het ontslag op staande voet geen stand houdt. Dat doet de rechter, per 15 maart 2013.

Kort geding
De werknemer spant een kort geding aan om loondoorbetaling af te dwingen. De rechter wijst die vordering toe vanaf 7 januari 2013. Ook oordeelt de rechter dat er naar zijn voorlopig oordeel geen reden was voor een ontslag op staande voet. De werkgever gaat tegen deze uitspraak in hoger beroep.

Het oordeel van het hof
Het hof is het met de kortgedingrechter eens en bekrachtigt het vonnis. Beschadiging van goederen van de werkgever kan een reden zijn voor ontslag op staande voet (art. 7:678 BW). Voorwaarde is wel dat het beschadigen met opzet gebeurt of, ondanks een waarschuwing, wordt veroorzaakt door roekeloos gedrag. Volgens de werkgever wijzen de vele schades in een relatief korte tijd op roekeloos of in ieder geval onvoorzichtig gedrag. Volgens het hof is bij de laatste twee schades het predicaat onvoorzichtigheid of onoplettendheid zeker op zijn plaats. Maar er is geen sprake van roekeloosheid zoals de wet dat bedoelt: de afwezigheid van alle redelijkerwijs te betrachten zorg.


Geen vertrouwen meer
Het hof begrijpt dat de werkgever geen vertrouwen meer heeft in de chauffeur door de manier waarop hij met de vrachtwagen en de goederen omgaat. Maar ontslag op staande voet was een te zwaar middel in deze situatie. De werkgever moet het loon over de periode van 7 januari tot 15 maart 2013 uitbetalen.

 

Gegevens rechtszaak: ECLI:NL:GHSHE:2013:5656. Datum uitspraak: 2013

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.