Ontslag om dringende reden, toch recht op transitievergoeding

5

De rechter oordeelt niet snel dat van de werkgever niet langer gevergd kan worden om de arbeidsrelatie voort te zetten. In deze rechtszaak was dat wel het geval. Maar dat betekende nog niet dat de medewerker geen recht had op een transitievergoeding.

De situatie

Een medewerkster van een customer contact center handelt sinds 1999 klantcontacten af voor grote opdrachtgevers zoals de Staatsloterij. Ze heeft een zogenaamde integriteitsverklaring ondertekend. Daar staat in dat medewerkers klanten van opdrachtgevers nooit onheus zullen bejegenen of de algemene fatsoensnormen zullen overtreden. In de verklaring staat ook dat overtreding van de regels uit deze overeenkomst een dringende reden kan zijn voor ontslag op staande voet.
De beoordelingen van de medewerkster zijn vanaf 2009 wisselend, met scores van ‘-‘ , ‘-/+’ en ‘+’. Er wordt in alle beoordelingen, behalve die van 2011, gewag gemaakt van klantonvriendelijk gedrag, botheid, ongeduld en irritatie richting klanten. De medewerkster krijgt daar in 2012 ook een officiële waarschuwing voor. De druppel is uiteindelijk een klantgesprek dat nogal uit de hand loopt: er wordt over en weer flink gescholden. De medewerkster wordt geschorst en de werkgever stapt naar de rechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken.

Bij de rechter
De werkgever vindt dat het gedrag van de werkneemster verwijtbaar is en dat niet langer van hem gevergd kan worden om de arbeidsrelatie nog te laten voortduren; hij doet een beroep op de zogenaamde ‘e-grond’.

Het oordeel
De rechter vindt het, gezien de functie van de medewerker, terecht dat de werkgever zwaar tilt aan de klantvriendelijkheid en correcte bejegening van klanten.

Arbeidsrelatie voortzetten kan niet langer van werkgever gevergd worden
De omstandigheden zijn zodanig verwijtbaar dat van de werkgever inderdaad niet langer kan worden gevergd dat de arbeidsrelatie nog wordt voortgezet. Daarbij tellen een aantal zaken mee: de werkgever heeft geïnvesteerd in de medewerkster via training en begeleiding, de werkneemster is diverse malen op het tekortschieten aangesproken, ze heeft al een officiële waarschuwing gekregen en, niet onbelangrijk, ook de ondertekende integriteitsverklaring speelt een grote rol. Door die verklaring wist de werkneemster dat de uitlatingen in het laatste telefoongesprek als ontoelaatbaar zouden worden beschouwd.

Verwijtbaar maar wel recht op transitievergoeding
Bij ernstig verwijtbaar handelen van een werknemer kan een arbeidsovereenkomst zonder een transitievergoeding worden ontbonden. De werkgever doet een beroep op deze bepaling maar dat wijst de kantonrechter af. In de wetsgeschiedenis zijn voorbeelden gegeven van zulke handelingen: diefstal, bedrog en andere misdrijven, of situaties waarin de werknemer zich zonder goede reden niet houdt aan kenbare gedragsregels of voorschriften.
In dit geval is er geen sprake van dergelijk ernstig verwijtbaar handelen, oordeelt de rechter. De werknemer voelde zich in het gesprek kennelijk tot het uiterste gedreven en heeft teruggescholden in een reactie op een soortgelijke scheldpartij van de klant. De werkneemster had zeker haar geduld moeten bewaren maar haar handelen rechtvaardigt niet dat ze zonder een transitievergoeding meteen de laan uit wordt gestuurd. De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst per 1 december 2015 onder toekenning van een transitievergoeding.

Gegevens rechtszaak:
ECLI:NL:RBDHA:2015:11658. Datum uitspraak: 9 oktober 2015

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

5 reacties

 1. Wel ja, dat kan er ook wel bij. Wat moet je dan nog als werkgever zijnde? Ik vind dit werkelijk volledig doorgeslagen. Net als de transitievergoeding wegens ontslag na 2 jaar wachttijd bij ziekte. Laten we hopen dat hier snel jurisprudentie overheen komt (of beroepszaak) die de boel weer rechttrekt…

 2. Nieky van Vlerken op

  Ja, helemaal mee eens, het moet niet gekker worden…..arme ondernemers, alsof hen het geld op de rug groeit….

 3. Dus alleen als je je crimineel gedraagt, krijg je geen transitievergoeding, maar als je je werkgever op een andere manier ernstig benadeelt en daarvoor terecht ontslag krijgt, krijg je nog geld mee ook? Het moet idd niet gekker worden.

 4. Jacqueline Hissink op

  Mee eens, ongelooflijk. Hoeveel water (en geld) moet er door de zee gaan voordat de wetgever en rechters minder strak in de leer gaan oordelen?

 5. Jan van der Zanden op

  De kop klopt helaas (weer eens) niet. Er is geen sprake van dringende reden, maar van verwijtbaar handelen en dus de e-grond van 7:669.

  Het blijft niettemin bezopen dat de werkgever in een dergelijk geval toch de transitievergoeding is verschuldigd, omdat volgens de kantonrechter er geen sprake is van ?ernstig verwijtbaar handelen? conform 7:673 lid 7.c.

  Meestal gaat het niet om veel geld. Daarom vrees ik dat een hoger beroep vooralsnog zal uitblijven zodat de toets t.a.v. ernstig verwijtbaar handelen heel streng zal zijn ? bijna iedereen zal recht op TV hebben, tenzij er echt sprake is van een dringende reden, en dus veelal een ontslag op staande voet.