Ontslag om bedrijfseconomische redenen

1

Ontslag kan soms in de ogen van de werkgever onvermijdelijk zijn als er sprake is van bedrijfseconomische gronden.

Een ontslag om bedrijfseconomische redenen betekent dat een werknemer niet aan het werk kan blijven vanwege:

  • een slechte financiële situatie van het bedrijf;
  • structurele werkvermindering binnen het bedrijf;
  • bedrijfsorganisatorische redenen;
  • beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten;
  • technologische veranderingen, zoals automatisering;
  • een bedrijfsverhuizing.

De ontslagaanvraag moet voldoen aan de volgende eisen:

  • Zijn de bedrijfeconomische redenen aannemelijk gemaakt? Dit kan met stukken worden onderbouwd. De Checklist bedrijfseconomisch ontslag van het UWV WERKbedrijf is een handig hulpmiddel.
  • Is het afspiegelingsbeginsel goed toegepast?
  • Zijn er herplaatsingsmogelijkheden? De werkgever moet zich inspannen om de werknemer te herplaatsen als dit mogelijk is.

UWV WERKbedrijf beoordeelt de ontslagaanvraag niet alleen op bedrijfseconomische redenen. Zij kijkt ook of u de ‘juiste’ werknemer voor ontslag heeft voorgedragen. Dit betekent dat u aan de hand van het afspiegelingsbeginsel bepaalt welke werknemer(s) u ontslaat. Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat de werknemers die worden ontslagen een gelijke afspiegeling vormen van de leeftijdsopbouw binnen een afdeling of binnen de organisatie als geheel.

Ontslaat u binnen drie maanden twintig of meer werknemers? Dan moet u zich houden aan de Wet melding collectief ontslag. Dit houdt onder andere in dat u UWV WERKbedrijf en de vakbonden meldt dat u werknemers collectief gaat ontslaan.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Tip op grip op ontslag kan je een tool vinden die de kosten van ontslag zichtbaar maakt. Met behulp van de grip www grippontslag.nl/ontslagcalculator .html