Ontslag om bedrijfseconomische reden, geen recht op pensioenuitkering

0

Een werknemer wordt om bedrijfseconomische reden ontslagen. Daardoor heeft hij geen recht de pensioenuitkering die is bedoeld om de gevolgen van een ontslag wegens pensioen te verzachten.

De situatie

Een veiligheidscoördinator wordt op 61-jarige leeftijd boventallig verklaard. Op basis van het sociaal plan kan hij kiezen voor pensionering op zijn 62e of voor deelname aan een bemiddelingstraject. De werknemer geeft aan dat hij beslist niet wil stoppen met werken, maar herplaatsing mislukt. De arbeidsovereenkomst wordt daarop per 1 februari 2009 door de kantonrechter ontbonden wegens bedrijfseconomische gronden. De werknemer krijgt een vergoeding naar billijkheid mee. 

In de aanvullende arbeidsvoorwaarden is geregeld dat medewerkers die met pensioen gaan een eenmalige pensioenuitkering ontvangen van maximaal 8 bruto weeksalarissen.

Na de beëindiging maakt de werknemer aanspraak op die uitkering. Maar de werkgever vindt dat de werknemer daar vanwege de ontslagreden (bedrijfseconomische gronden) geen recht op heeft.

Het oordeel

De kantonrechter wijst de vordering van de werknemer af. De aanvullende arbeidsvoorwaarde beoogt het doen van bijzondere uitkeringen aan medewerkers bij belangrijke gebeurtenissen, zoals pensioen of huwelijk. Uit de bepalingen over de pensioenuitkering kan worden afgeleid dat de werkgever de financiële gevolgen van het uittreden uit de arbeidsmarkt wil verzachten. Het gaat om medewerkers die vanwege pensioen ontslag krijgen of nemen.

De overeenkomst van de werknemer is nu beëindigd en de werknemer heeft een ontslagvergoeding gekregen die bedoeld is om de gevolgen van het ontslag te verzachten. De reden van het ontslag was een bedrijfseconomische reden en niet zijn pensionering. Daarom heeft hij, aldus de kantonrechter, geen recht op de uitkering.

 LJN BL9735
Kantonrechter Zwolle
Eerste aanleg
16 maart 2010

Mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.