Ontslag na ziekte door werk in Afrika

0

Een werknemer die in Afrika ziek wordt tijdens het werk en uiteindelijk in de WAO belandt, is deels zelf verantwoordelijk voor zijn ziekte. Maar het ontslag is wel kennelijk onredelijk.

De situatie

Een werknemer in de off-shore industrie wordt, ruim vier maanden na indiensttreding voor de eerste keer ziek. Hij loopt tijdens zijn werk in Afrika eerst een longinfectie op, vermoedelijk door het drinken van vervuild water. Later wordt hij weer ziek door slechte hygiënische omstandigheden op de werkplek. In in juli 2000 krijgt hij een WAO-uitkering voor 80-100% en per oktober 2001 voor 35-45% arbeidsongeschiktheid. De werkgever stopt in mei 2002 met het betalen van het salaris en ontslaat de werknemer per mei 2004 met toestemming van het CWI.

De vordering

De werknemer vordert bij de kantonrechter schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag en een vergoeding voor letselschade. De kantonrechter wijst de vordering af en de werknemer gaat in hoger beroep.

Het oordeel

Om vast te stellen of de gevolgen van het ontslag voor de werknemer te ernstig zijn vergeleken met het belang van de werkgever, weegt het hof alle relevante omstandigheden van het geval. Voor het beoordelen van de kennelijke onredelijkheid kijkt het hof ook naar het feit of er een vergoeding is toegekend als voorziening voor het verlies van de dienstbetrekking.

Werkgerelateerde arbeidsongeschiktheid

De centrale vraag is hier of de arbeidsongeschiktheid werkgerelateerd is. Het hof is van mening dat het niet is uit te sluiten dat de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van de omstandigheden op de werkplek. Voor de werknemer heeft de hele situatie ongetwijfeld onzekerheid en spanning veroorzaakt. Daarom stelt het hof de arbeidsongeschikt op een lijn met werkgerelateerde arbeidsongeschiktheid.

Re-integratie en outplacement niet geaccepteerd

De werkgever had niet binnen een redelijke termijn een andere functie voor de werknemer beschikbaar en heeft outplacement door Tempo-Team aangeboden. Maar de werknemer wilde per se een ander outplacementbureau en heeft uiteindelijk geen gebruik gemaakt van het aanbod.

Langere doorbetaling salaris

De werkgever heeft naast de 2 jaar loonbetalingsverplichting nog eens negen maanden het salaris doorbetaald. In die periode was het arbeidsongeschiktheidspercentage van de werknemer maar 35-35%.

Kantonrechtersformule minus 30%

Het Haagse hof past de kantonrechtersformule minus 30% toe bij de berekening van een vergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag.

Voor wat betreft de correctiefactor telt mee dat de werkgever geen verwijt valt te maken. Die heeft actie ondernomen op het moment dat de situatie hem bekend werd. De werknemer is in zekere mate verantwoordelijk. Hij had moeten weten dat je in het water in Afrika niet kunt drinken.

De vergoeding wordt als volgt berekend: gewogen arbeidsjaren 11,5 x bruto loon € 2.791,80 x correctiefactor 0,4 x 70%= afgerond € 9.000. Het hof veroordeelt de werkgever om dit bedrag aan de werknemer te betalen en vernietigt het vonnis van de kantonrechter.

Bron: LJN BJ 5487
gerechtshof Den Haag
Procedure: hoger beroep
Datum: 18 augustus 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.