Ontslag na uitingen op online forum van werkgever

5

Een werknemer die op het intranet-forum dat speciaal voor werknemers is opengesteld haar ongenoegen uit over nieuw beleid wordt ontslagen. Onterecht, meent de kantonrechter. Een minder vergaande sanctie was gepast geweest.

De situatie

Een grote zorgorganisatie voert een nieuw rooster- en pauzebeleid in, dat er op neer komt dat de medewerkers het half uur pauze dat ze eerst met de patiënten doorbrachten, nu buiten de werktijd valt.
De organisatie heeft een digitaal forum op intranet waarop de medewerkers via ‘posts’ kunnen discussiëren over verschillende onderwerpen die spelen binnen de organisatie.
Een psychiatrisch verpleegkundige plaats in september 2010 een reactie over het nieuwe beleid met onder andere de bewoordingen ‘grote flauwekul’ en ‘ordinaire bezuinigingen’. Naar aanleiding van de reactie op het forum vindt er een gesprek plaats tussen de voorzitter van de Raad van Bestuur, de direct leidinggevende, de regiomanager en de werknemer.
Hij krijgt gespreksbevestiging waarin staat dat de reactie niet op feiten berust en dat hij zich schuldig maakt aan stemmingmakerij, onprofessioneel heeft gehandeld en daags na het gesprek toch weer een gelijksoortige reactie heeft geplaatst. Als de werknemer een tijdje later weer een reactie plaatst, volgt weer een gesprek waarin de werkgever aangeeft dat de werknemer de fatsoensnormen heeft overtreden en dat als hij niet stopt met het plaatsen van dergelijke reacties ontslag op staande voet zal volgen.
De discussie op het forum wordt van hogerhand gesloten. Een werknemer plaats nog de formuregels op het forum en de werknemer plaatst daar nog een reactie onder.  Hij wordt geschorst en vervolgens op staande voet ontslagen.

De vordering

De werknemer stapt naar de rechter en vordert wedertewerkstelling en loondoorbetaling.
Met zijn laatste post heeft hij willen reageren op de post van een collega en niet op de afgesloten discussie. Verder mag hij op grond van de vrijheid van meningsuiting een visie te uiten die strijdig is met die van de werkgever. Verder zijn er tegen andere collega’s die zich op het forum ook kritisch hebben uitgelaten, geen maatregelen getroffen.

Het verweer

De werkgever voert verweer: de werknemer heeft de werkgever doelbewust geschoffeerd. Ondanks herhaalde waarschuwingen heeft de werknemer ‘structureel denigrerende, respectloze en opruiende teksten’ op het forum geplaatst. Dat is in strijd met het goed werknemerschap.

Het oordeel

De kantonrechter vindt dat er geen dringende reden voor ontslag was. De werknemer heeft ‘met zijn kritische en tot op zekere hoogte ook tendentieuze en cynische uitlatingen, alsmede het continueren van dergelijke uitlatingen na door de werkgever in niet mis te verstane bewoordingen te zijn gesommeerd dergelijke uitlatingen achterwege te laten, de grenzen van het goed werknemerschap heeft opgezocht en zelfs op enkele punten heeft overschreden’, aldus de rechter.
Maar dat is nog geen reden voor ontslag op staande voet. Werknemers mogen kritiek hebben op het beleid van de werkgever en kritische uitingen die gericht zijn tegen veranderingen in de bedrijfsvoering moeten met de nodige tolerantie bezien worden, oordeelt de rechter. Daarnaast heeft de organisatie zelf een forum in het leven geroepen en werknemer uitgenodigd om daar discussies te voeren. Van belang is ook dat het een puur intern forum was, alleen toegankelijk voor  de werknemers.
Ontslag op staande voet was niet de juiste reactie op de zaak. De laatste redelijk neutrale post is geen zelfstandige reden voor het ontslag ook niet in samenhang bezien met het voorafgaande. Ook gezien de ernstige gevolgen die het ontslag voor de werknemer met een eenzijdige werkervaring heeft, zijn relatief hoge leeftijd en het altijd naar behoren functioneren, is er geen reden om tot ontslag op staande voet in stand te laten.

LJN BQ0356
Kantonrechter Leeuwarden
Vrijheid van meningsuiting werknemers
Kort geding
06 april 2011

Door mr. Ingrid Kooijman » 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

5 reacties

 1. Een volkomen terecht besluit van de rechter.
  Dit is wederom een staaltje van arrogantie van de hedendaagse managers, ze doen alsof ze democratisch willen zijn, maar komt er kritiek wat hen niet zint, dan reageren ze als ouderwetse bazen.
  Dit soort managers hebben nog steeds niet door dat de meest kritische werknemer ook de meest betrokken werknemer is. Hij steekt zijn nek uit en wordt gelijk weggemaaid. Deze zogenaamde democratie vind je steeds terug in de gezondheidzorg, het verrijken van de eigen positie en geen enkele binding hebben met de klanten van de zorg, laat staan enige compassie met de werknemers op de werkvloer, is en blijft hun hoofddoel.
  Het enigste wat ze kunnen bedenken is hoe scoor ik goed t.o.v. de bureaucratie, de zogenaamde papieren normen.
  De kans om echt met goede idee?n die meer bezuinigingen kunnen opleveren het bedrijf te runnen, dat sluiten ze bij voorbaat uit. Jammer dat ze uitsluitend voor zichzelf bezig zijn en vinden dat ze het beter weten dan de echte deskundigen op dit gebied.
  Dat de Raad van Bestuur zich hiermee inlaat, zegt alles over die leden van de Raad van Bestuur, die uitsluitend zichzelf op het podium willen zetten en daarmee weer een ?zakcentje? erbij hebben.
  We leven in 2011 en dan mag je toch verwachten dat een directie meer kennis heeft, dan wat in dit artikel staat beschreven.
  Ik heb medelijden met deze zorginstelling, want de kapitein aan het stuur kan nog geen kano besturen!

 2. Rene wat een flauwe opmerking over Ronald. Ik sta helemaal achter de reactie van Ronald. Dit soort zaken spelen niet alleen in de zorg. In welke sectoren verrijken bestuurders zichzelf niet? Welke beerput moet nog open? Het Nederland van Henk & Ingrid met zijn zg. democratie en degelijke (?) christelijk/joodse waarden & normen is een verhufterd land geworden. Een beetje realiteitszin en reflectie is wel op z’n plaats dacht ik zo… En Rene, ga jij maar lekker door met slijmen en carriere maken ten koste van…Ronald en cs.

 3. vrijheid op

  Het lijkt erop dat Ren? een leidinggevende is die net zo doet bij zijn teamleden dan herken je het gedrag misschien.
  Ik leef erg mee met de collega uit het artikel, hopelijk zijn de arbeidsverhoudingen niet te erg verstoord om terug te keren naar de werkplek. Anders heeft hij een nieuw probleem. sterkte want je zult in zo’n instelling werken.