Ontslag na twee jaar ziekte

2

Zieke werknemers kunnen niet zomaar ontslagen worden. Pas na twee jaar ziekte, kan de werknemer ontslagen worden.

Tijdens de eerste twee jaar van ziekte wordt de werknemer beschermd door een opzegverbod. Door dit opzegverbod kan de werkgever gedurende de eerste twee jaar van ziekte van de werknemer in principe geen ontslagvergunning krijgen van het UWV WERKbedrijf.

Arbeidsongeschikte binnen twee jaar ontslaan

De werkgever mag een arbeidsongeschikte werknemer wel binnen twee jaar ontslaan:

 • als de arbeidsongeschikte volgens het UWV niet of onvoldoende meewerkt aan re-integratie (door middel van het volgen van scholing, het aanvaarden van passend werk of meewerken aan een plan van aanpak);
 • als een cao of publiekrechtelijke regeling een bepaling bevat, waardoor de werknemer toch kan worden ontslagen.

Na twee jaar ziekte

Na twee jaar ziekte kan de werkgever de werknemer ontslaan. De werkgever, werknemer en UWV moeten het dan wel eens zijn over de volgende drie zaken:

 • werknemer kan het werk waarvoor hij is aangenomen nooit meer uitvoeren;
 • werkgever en werknemer hebben tevergeefs geprobeerd om te zorgen dat werknemer weer aan het werk kan;
 • ook in ander of aangepast werkt lukt het niet om werknemer snel terug te laten keren naar het bedrijf. Ook niet nadat hij een cursus of opleiding heeft gedaan.

Als werknemer, werkgever en UWV op deze punten overeenstemming hebben, dan is een ontslagvergunning niet nodig. De arbeidsovereenkomst is dan namelijk met wederzijds goedvinden beëindigd.

Als de werkgever onvoldoende heeft gedaan om de werknemer weer aan het werk te krijgen, dan zal hij een jaar langer het loon moeten doorbetalen. Als de werkgever aan de voorwaarden voor re-integratie van het UWV heeft voldaan, dan kan hij dat melden aan het UWV. UWV beoordeelt de inspanningen van de werkgever opnieuw. Zes weken na de beslissing van het UWV hoeft de werkgever geen loon meer te betalen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

 1. Hans van Dongen op

  Arbeidsongeschiktheid en het niet meer intern herplaatst kunnen worden, niet in de eigen en niet in een passende functie en het tenminste 2 jaar ziek zijn (zonder dat er een Poortwachterloonsanctieloonsanctie aan de werkgever is opgelegd) en het niet binnen 6 maanden te verwachten zijn dat de werknemer weer aan de slag zou kunnen gaan, kan bij UWV WERKbedrijf tot toestemming leiden het dienstverband te mogen opzeggen.

  Echter, ook voordat de twee jaar van ziekte om is kan er een einde komen aan het dienstverband met een zieke werknemer.

  Een zieke werknemer die ondanks waarschuwingen, ondanks een loonstopzetting niet wenst te re-integreren kan ook voor ontslag voorgedragen worden.

  Een werknemer wiens ziekteverzuim frequent is, waarbij de oorzaak niet in het werk gelegen is en waar de werkgever ook geen gepaste maatregelen op kan nemen om het verzuim te voorkomen, maar wiens frequente absentie wel een verstorende werking heeft op de voortgang van de werkzaamheden kan ook voor ontslag worden voorgedragen.

  Indien bedrijfseconomische achtergronden de reden vormen om een gehele functiegroep binnen het bedrijf weg te saneren kan dat betekenen dat ook een zieke werknemer opgezegd kan worden.

  En een zieke werknemer die het te bont maakt kan ook voor ontslag wegens een dringende of gewichtige redenen voor ontslag in aanmerking komen.

  Kortom, een zieke werknemer is inderdaad niet voor 100% tegen ontslag beschermd.

  Voor meer info over ontslag: steunpuntarbeidszaken.nl.

 2. peter krijgsman op

  En als ik ontslagen ben en heb een half
  jaar opzegtermijn kan ik dan mij dan nog ziek melden,loop eigelijk al 5/6 jaar met
  een versleten rug maar wilde het tot mijn
  65 jaar proberen voltehouden?