Ontslag meteen na strafvonnis is onverwijld

0

Een werkgever ontslaat een werknemer direct na die is schuldig verklaard in een strafzaak. Daarmee heeft de werkgever het ontslag onverwijld gegeven. Zolang de werknemer slechts verdachte was, was er geen reden voor ontslag op staande voet.

De situatie

Een docent bij een hogeschool wordt verdacht van het downloaden en bezitten van kinderporno op een computer binnen het netwerk van de school. De computer is in 2006 door justitie in beslag genomen. Door een persbericht kwam de school er achter dat de strafzaak tegen de docent die dag diende. Meteen de volgende dag heeft de hogeschool een gesprek gevoerd met de docent waarin de docent de keus kreeg om of op non-actief gesteld te worden of zich ziek te melden.
De docent meldt zich ziek. Op de dag dat de docent wordt veroordeeld voor het downloaden en bezitten van kinderporno ontslaat de de school hem op staande voet, met de veroordeling als reden.

De vordering

De werknemer vordert loondoorbetaling. Hij vindt dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is omdat het niet ‘onverwijld’ gegeven is. De vertrouwenspersoon, de bedrijfsarts en het hoofd juridische zaken van de school ware al geruime tijd op de hoogte van de inbeslagname van de computer en zijn status als verdachte. Er zijn ook geen disciplinaire maatregelen tegen hem genomen.

Het oordeel

De kantonrechter wijst de loonvordering af omdat het ontslag op staande voet rechtsgeldig is gegeven. Een werkgever moet bij een ontslag op staande voet voortvarend handelen maar mag wel enige tijd nemen alvorens tot ontslag over te gaan, bijvoorbeeld voor horen van de werknemer of het inwinnen van advies. De status van ‘verdachte’ is geen reden voor ontslag. De werkgever heeft een intern onderzoek of een schorsing overwogen maar geconcludeerd dat dat geen zin zou hebben. De door de CAO toegestane periode van schorsing was te kort en de computer was in beslag genomen zodat er geen intern onderzoek kon plaatsvinden. Dat laatste zou ook het strafrechtelijke onderzoek kunnen belemmeren. De kantonrechter acht het ontslag op de dag van de veroordeling onverwijld gegeven.
De kantonrechter overweegt verder dat de feiten waarvoor de docent is veroordeeld, ernstig genoeg  zijn voor ontslag op staande voet. Daarnaast prevaleren de maatschappelijke belangen van de werkgever, een hogeschool met veel jonge studenten, boven de individuele belangen van de werknemer.

LJN BN3540
Kantonrechter Groningen
Ontslag op staande voet
Kort geding
06 juli 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.