Ontbindingsvergoeding niet op goede rekening gestort. Werkgever moet nogmaals betalen

0

Een werkgever die een negatief tegoed aan vakantiedagen verrekent met een ontbindingsvergoeding en het restant op de reguliere rekening van de werknemer stort, moet de ontslagvergoeding nogmaals betalen. Als goed werkgever had het bedrijf eerst moeten navragen op welke rekening de werknemer de ontslagvergoeding had willen ontvangen.

De situatie

Een werknemer dient een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter wegens een duurzaam verstoorde arbeidsverhouding. De rechter wijst het verzoek toe. De arbeidsovereenkomst kan eindigen op 1 oktober 2010. De rechter kent de werknemer daarbij een ontslagvergoeding toe van 13.000 euro, ter compensatie van de verwachte inkomensderving tot aan de pensioendatum. De werknemer is blijkbaar niet tevreden met dit resultaat en maakt gebruik van zijn recht om het verzoek alsnog in te trekken.
De werkgever meldt vervolgens dat, nu de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd, de werknemer weer op het werk verwacht wordt. De eventuele consequenties van niet verschijnen zijn voor rekening van de werknemer, zo schrijft de werkgever.
Vervolgens neemt de werkgever het initiatief over en start zelf een ontbindingsprocedure. De rechter wijst dat ontbindingsverzoek ook toe en ontbindt dit keer per 1 december 2010 onder toekenning van, wederom, een ontslagvergoeding van 13.000 euro.
De werkgever maakt een eindafrekening op waarbij er een negatief saldo van bijna 7.000 euro aan verlofuren wordt verrekend. De werkgever heeft namelijk de periode die de werknemer niet werkte tussen 12 mei en 1 december als vakantie aangemerkt. Vanaf 12 mei was de werknemer volgens de bedrijfsarts en het UWV arbeidsgeschikt. Het bedrag dat na verrekening van onder andere die vakantiedagen nog overbleef van de 13.000 euro ontslagvergoeding, heeft de werkgever naar de gewone rekening van de werknemer overgemaakt.

De vordering

De werknemer stapt naar de rechter en vordert onder andere dat de werkgever de ontslagvergoeding op een speciale rekening stort zodat hij die kan aanwenden voor een lijfrentepolis. Ook wil hij dat  de werkgever de opgebouwde vakantie-uren alsnog uitbetaalt. De werknemer stelt dat hij nog recht heeft op, afgerond, 238 verlofuren met een waarde van € 3.301,43 bruto.

Het oordeel

De rechter oordeelt dat de bank als goed werkgever vooraf bij de werknemer had moeten informeren wat die wilde met de ontslagvergoeding. De bank heeft de werknemer benadeeld door het bedrag, meteen na het versturen van de salarisspecificatie, over te boeken op zijn reguliere rekening. De rechter oordeelt dat de werkgever het bedrag nog niet bevrijdend heeft betaald en draagt de bank op alsnog de 13.000 euro over te maken op de door de werknemer aangegeven bankrekening.

Eenzijdig vaststellen vakantiedagen
De rechter is ook niet te spreken over de gang van zaken rond de vakantiedagen. De werkgever heeft de periode waarin de werknemer niet heeft gewerkt, zonder enige mededeling vooraf, bestempeld als vakantiedagen. De werkgever heeft alleen gemeld dat de consequenties van het niet verschijnen op het werk na de ingetrokken ontbindingsverzoek voor rekening van de werknemer zouden zijn. De bank heeft nooit aangegeven dat de werkweigering stopzetting van het salaris tot gevolg zou hebben. Sterker, in de eerder gevoerde procedure heeft de werkgever aangegeven dat bij het bepalen van de hoogte van de ontslagvergoeding mee moest wegen dat de werknemer vanaf mei 2010 salaris had ontvangen zonder dat daar een arbeidsprestatie tegenover had gestaan. Er is ook geen voorbehoud gemaakt bij de maandelijks overboekingen van het salaris.  De werkgever moet van de rechter ook de vakantiedagen die de werknemer stelt nog over te hebben, uitbetalen.

LJN BV5584
Kantonrechter
Ontslagvergoeding
Eerste aanleg
13 januari 2012

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.