Online melden van collectief ontslag bij UWV mogelijk

0

Werkgevers kunnen sinds kort een collectief ontslag online aanmelden bij het UWV. Dat kan door het formulier ‘Melden voornemen tot collectief ontslag’ te uploaden via het werkgeversportaal.

Dat staat op de website van het UWV.

Van een collectief ontslag is sprake wanneer de dienstverbanden van 20 of meer werknemers binnen één werkgebied binnen drie maanden worden beëindigt vanwege bedrijfseconomische redenen. Dan gelden de regels van de Wet melding collectief ontslag (WMCO) waarbij het collectief ontslag gemeld moet worden bij UWV en vakbonden.

Collectief ontslag melden

Bij de melding heeft UWV de volgende gegevens nodig:

  • de redenen voor collectief ontslag;
  • het aantal arbeidsplaatsen dat vervalt;
  • het aantal werknemers dat de werkgever gewoonlijk in dienst heeft;
  • de datum waarop de werkgever de werknemers wil ontslaan;
  • de selectiecriteria;
  • de berekening van eventuele afvloeiingsregelingen;
  • de manier waarop de werkgever de arbeidscontracten wil beëindigen;
  • of er een OR is en wanneer deze wordt geraadpleegd.

Al deze gegevens kunnen worden ingevuld op het formulier ‘Melden voornemen tot collectief ontslag’ dat is te downloaden van de website van het UWV. Eenmaal ingevuld, kan je het formulier weer uploaden via het werkgeversportaal. Het voordeel is dat er bij collectief ontslag binnen meerdere WMCO-gebieden nog maar één formulier gebruikt hoeft te worden.

Informeel overleg

Het kan overigens nuttig zijn om met het UWV te overleggen voordat tot de daadwerkelijke indiening van individuele ontslagaanvragen wordt overgegaan. Met het UWV kunnen de bedrijfseconomische redenen en de lijst met af te vloeien werknemers worden besproken. Ook kan worden besproken of in de ontslagaanvragen bepaalde pijnpunten voorkomen, bijvoorbeeld ten aanzien van de ontslagkandidaten, de afspiegeling of de (motivering van de) keuze om bepaalde functies te laten vervallen. Dit informele overleg helpt bij een spoedige afwikkeling van de individuele ontslagaanvragen.

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.