Onjuiste toepassing afspiegelingsbeginsel

1

Een bedrijf dat met het afspiegelingsbeginsel niet de gewenste krimp in het bedrijf kan realiseren, mag de resterende ontslagen niet op basis van redelijkheid en evenwichtigheid verdelen over de leeftijdsgroepen. De beleidsregels van het UWV staan dat niet toe.

De situatie

De Vries Kozijnen verzoekt in verband met een reorganisatie voor 124 werknemers ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werknemer in kwestie is sinds 1998 als assemblage medewerker in vaste dienst bij werkgever. Hij is het niet eens met het ontslag omdat het afspiegelingsbeginsel niet goed zou zijn toegepast. 
De Vries Kozijnen vindt dat zij zich keurig heeft gehouden aan de beleidsregels van het UWV. Omdat op basis van de afspiegeling de noodzakelijke krimp niet kon worden bereikt, is de resterende krimp op basis van redelijkheid en evenwichtigheid over de leeftijdsgroepen verdeeld.

Het oordeel

De kantonrechter oordeelt dat de werkgever het afspiegelingsbeginsel niet correct heeft toegepast.
Voor de rekenmethode voor het afspiegelingsbeginsel wordt het personeel verdeeld in vijf leeftijdscategorieën (1 = 15 tot 25 jaar, 2 = 25 tot 35 jaar, 3 = 35 tot 45 jaar, 4 = 45 tot 55 jaar en 5 = 55 jaar en ouder). Per leeftijdscategorie moet worden berekend hoeveel werknemers er moeten worden ontslagen. Dit aantal wordt per leeftijdscategorie uitgedrukt in een getal met twee cijfers achter de komma, waarbij het cijfer vóór de komma het aantal werknemers laat zien dat moet worden ontslagen. Als de noodzakelijke krimp op deze manier niet kan worden bereikt, moet er volgens de beleidsregels van het UWV gekeken worden naar de getallen achter de komma. Is het getal achter de komma voor meerdere leeftijdscategorieën gelijk, dan moet de werknemer met het kortste dienstverband uit al deze betrokken leeftijdscategorieën afvallen. De kantonrechter oordeelt dat deze regels geen ruime laten voor het op basis van redelijkheid en evenwichtigheid verdelen van de ontslagen over de leeftijdsgroepen

Na juiste toepassing van het afspiegelingsbeginsel blijkt dat de werknemer helemaal niet voor ontslag in aanmerking komt. De vordering tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt dan ook afgewezen.

LJN BP1576
Kantonrechter Heerenveen
Afspiegelingsbeginsel
Eerste aanleg
24 januari 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. hallo wat nu als twee werknemers op de zelfde dag zijn begonnen en de zelfde functie hebben en in de zelfde leeftijdsgroep vallen?
    Kan de hoogte van het personeels nummer dan de doorslag kunnen geven?(dus het tijdstip van verwerking van het arbeidscontract jaren terug;kan om enkele minuten gaan))