Ongeoorloofd onderscheid:werknemer krijgt als enige geen ontslagvergoeding

0

Een werkneemster die geen ontslagvergoeding krijgt, terwijl de collega´s die wel krijgen, wordt ongelijk behandeld. Het hof beoordeelt het ontslag daarom als kennelijk onredelijk. De werkneemster krijgt alsnog dezelfde vergoeding als haar ex-collega´s.

De situatie

Een werkneemster verricht sinds 1999 werkzaamheden als receptioniste voor QCE Computing: eerst gedetacheerd vanuit twee andere bedrijven en vanaf 2003 in dienst van QCE zelf. In 2005 wil de werkgever een deel van haar personeel ontslaan en treedt in onderhandeling met de personeelsleden over de afvloeiing. Dat leidt met de werkneemster niet tot resultaat. Ze worden het niet eens over de ontslagvergoeding. Er is discussie over het aantal dienstjaren en de correctiefactor. De werkneemster wordt uiteindelijk met toestemming van het CWI ontslagen, zonder toekenning van een vergoeding.

De vordering

De werkneemster stapt naar de kantonrechter. Ze vindt het ontslag kennelijk onredelijk omdat ze, in tegenstelling tot haar ex-collega´s, geen ontslagvergoeding heeft meegekregen terwijl die collega’s in dezelfde situatie verkeerden. Zij werkten ook eerst op detacheringsbasis en die jaren werden wel meegerekend in de aangeboden ontslagvergoeding. De kantonrechter stelt de werkneemster in het gelijk.

Het oordeel van het hof

De vraag of de werkneemster recht heeft op dezelfde vergoeding als haar ex-collega´s, moet worden beoordeeld aan de eisen van goed werkgeverschap, stelt het hof. En daarbij tellen alle omstandigheden van het geval mee. Daarnaast geldt het algemene rechtsbeginsel dat gelijke gevallen in gelijke omstandigheden op gelijke wijze moeten worden beloond, tenzij er een objectieve reden is om van dat beginsel af te wijken. Het hof oordeelt dat de werkneemster inderdaad anders is behandeld dan de ex-collega´s en dat daar geen objectieve rechtvaardigingsgrond voor is. Het hof acht het ontslag dan ook kennelijk onredelijk en kent een ontslagvergoeding toe zoals die ook voor de collega´s is toegepast: de kantonrechtersformule, met correctiefactor 1. Bij de dienstjaren tellen, net als bij de ex-collega’s, de detacheringsperiodes vanaf 1999 mee.

Detacheringsperiode en ontslagvergoeding

Het hof past hier, vanuit het oogpunt van gelijke behandeling, de kantonrechtersformule toe waarbij ook de detacheringsperiodes meetellen. De kantonrechter oordeelt dus niet dat detacheringsperiodes in het algemeen meetellen bij de berekening van een ontslagvergoeding.

Zie ook: Detacheringsperiode telt niet bij berekening ontslagvergoeding

JAR 2009.-299
Hof Amsterdam
Kennelijk onredelijk ontslag
Hoger beroep
16 juni 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.