Nieuwe ontslagprocedure kan veel tijd en geld besparen

2

Wie vanaf 1 juli een medewerker wil ontslaan, moet dit doen via een ontslag aanvraagformulier van het UWV. Dit kan een werkgever veel tijd en geld besparen, zegt Jan Meijer, manager arbeidsrecht en ontslagrecht van het UWV in het HR-Journaal.

Het aanvraagformulier is nu al beschikbaar op uwv.nl, maar vanaf 1 juli is het verplicht om deze in te vullen. Door dit formulier is de kans groter dat werkgevers in een keer een complete ontslagaanvraag indienen. Dit kan voor zowel de werkgever als het UWV veel tijd schelen. Het aanvraagformulier is alleen beschikbaar voor ontslagaanvragen wegens langdurige ziekte en bedrijfseconomische redenen. Andere ontslagprocedures gaan via de kantonrechter.

Werkgever, bereid je goed voor

‘De vragen voor de werkgever zullen diepgaand zijn, dit omdat wij in alle gevallen een verantwoord besluit op de ontslagaanvraag willen nemen. Het wordt voor werkgevers dus heel belangrijk om ontslagzaken goed voor te bereiden’, aldus Jan Meijer in het HR-Journaal. Er worden bijvoorbeeld vragen opgenomen die de werknemer in het kader van verweer kan stellen, zodat het UWV al op voorhand het antwoord van de werkgever hierop heeft.

Ontslag bij langdurige ziekte

Zo kan een langdurig zieke werknemer in het kader van een reorganisatie niet meer ontslagen worden. In het aanvraagformulier voor het ontslag staan immers al vragen over eventuele ziekte bij de werknemer. Als de werkgever aangeeft dat de werknemer al ziek was voor hij de ontslagaanvraag ontving, zal hij met documenten moeten komen van bijvoorbeeld de bedrijfsarts, die aantonen dat de ziekteverschijnselen niet meer aanwezig zullen zijn wanneer het besluit van het UWV ingaat.

Niet alleen voor de werkgever, maar ook voor het UWV brengt dit nieuwe formulier de nodige verandering met zich mee. Jan Meijer: ‘Wij zullen sneller moeten gaan werken. Bovendien kunnen zowel werkgevers als werknemers onze besluiten met een lage drempel ter toetsing aan de rechter voorleggen. Goed blijven werken maar snelheid boeken wordt voor ons de grootste uitdaging.’

Vroeg in de maand

Tot slot heeft Jan Meijer nog enkele tips voor werkgevers: ‘Vul het aanvraagformulier goed in, want dan kunnen we de procedure sneller afhandelen. Het digitaal insturen van het formulier werkt ook sneller en dit heeft dan ook onze voorkeur. Daarnaast kunnen werkgevers de aanvraag het beste zo vroeg mogelijk in de maand indienen. Wij kunnen binnen vier weken een aanvraag verwerken en een beslissing maken, maar daar heeft de werkgever alleen iets aan als hij dit vroeg in de maand indient. Dan kunnen wij nog voor het eind van de maand een beslissing nemen zodat de werkgever het contract kan opzeggen.’ Dit kan een werkgever geld besparen.

Zit jij in een situatie met een medewerker waarin je twijfelt of een ontslag op zijn plaats is? Probeer dan de ontslagchecker, de online tool die binnen enkele minuten een betrouwbare indicatie geeft of ontslag in een bepaalde situatie is toegestaan of niet en wat de goedkoopste oplossing is.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Gisteren kreeg ik op mijn vraag of ik een aantal documenten digitaal kon aanleveren het volgende antwoord van het UWV: ‘nee, dit is niet mogelijk. Wilt u het per post sturen, want het moet ingescand worden’. Dit strookt niet helemaal met het verzoek om zoveel mogelijk digitaal te doen, lijkt mij. 

  2. Albert Janssen op

    Wordt er in die 4 weken ook nog rekening gehouden met verweer van medewerker, verweer werkgever en nog eens verweer van medewerker?
    Kan me niet voorstellen dat dat in die 4 weken zit dus dit is wel een heel rooskleurig plaatje