Nieuw ontslagrecht, of toch krom?

2

Veel werkgevers denken dat het nieuw ontslagrecht eenvoudiger en goedkoper is. Maar klopt dat wel?

Per 1 juli 2015 gaat het ontslagrecht behoorlijk op de schop. Profiteert de werkgever? Dat valt nog te bezien want het lijkt er niet op dat je een werknemer makkelijker kunt ontslaan. Neem als voorbeeld de mogelijkheid van beroep. Dit maakt de weg vrij voor jarenlange procedures want de lagere ontslagvergoeding verhoogt de prikkel voor werknemers om te procederen. Zijn winst kan veel hoger zijn dan de lage transitievergoeding die de werkgever hem biedt. Denk aan salarisdoorbetaling of een ontslagvergoeding die de rechter bepaalt. Maar ook de afkoelingsperiode van veertien dagen bij een beëindigingsregeling kan roet in het eten gooien. De werknemer kan kort voor afloop van de veertien dagen termijn de beëindigingsregeling herroepen en opnieuw gaan onderhandelen. Het zijn allemaal trucjes om een hogere ontslagvergoeding bij de werkgever proberen af te dwingen. Daarom een groot vraagteken of werkgevers goedkoper uit zijn. Het vervallen van de gratis UWV-route doet er nog eens een schepje bovenop.

Wordt het goedkoper om een werknemer te ontslaan?
Asscher: ‘Het verschil in vergoeding tussen de ontbindingsprocedure bij de rechter en de procedure bij het UWV Werkbedrijf wordt weggenomen. In beide gevallen kan de werknemer straks aanspraak maken op de transitievergoeding, als hij of zij ten minste twee jaar in dienst is. Het gevolg hiervan is dat ontslag via de kantonrechter voor de werkgever gemiddeld minder kostbaar wordt. Voor de werkgever in financiële problemen die anders een ontslagvergunning bij het UWV Werkbedrijf had aangevraagd, zal het nieuwe stelsel echter gemiddeld duurder uitpakken.’

Wie profiteren?
Advocaten, arbeidsjuristen en rechtsbijstand verzekeraars profiteren waarschijnlijk van het nieuwe ontslagrecht. Een werknemer wil zich bijvoorbeeld met een rechtsbijstandsverzekering wellicht beter willen “wapenen” tegen de lagere ontslagvergoeding en het dreigende einde van de arbeidsovereenkomst. Dit zijn ook redenen waarom werknemers vaker advocaten zullen inschakelen.

Even kort wat feiten:
– Transitievergoeding
De ontslagvergoeding maakt plaats voor de transitievergoeding. De transitievergoeding is voor werknemers die minimaal twee jaar bij dewerkgever hebben gewerkt, dus ook flexwerkers.
– UWV-vergunning verdwijnt
Vanaf 1 juli 2015 is de werkgever alleen nog maar verplicht om een ontslagadvies van het UWV te vragen. Maar het advies is niet bindend. Dus als het UWV een negatief advies uitbrengt kun je de werknemer toch ontslaan.
– Ontslagroute ligt vast
De werkgever mag vanaf 1 juli 2015 zelf niet meer de ontslagroute kiezen. Het UWV behandelt dan een ontslag op grond van bedrijfseconomische, organisatorische en technische redenen. Maar ook ontslag door langdurige ziekte. De kantonrechter komt om de hoek kijken als er sprake is van ontslag op grond van andere (persoonlijke) redenen.
– Bedenktijd
De werknemer krijgt een bedenktijd van 14 dagen bij ontslag met wederzijds goedvinden.

Lees ook: De transitievergoedingen en tijdelijk personeel en Hulp van werkgever bij ontslag verwacht

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Astrid Verburg op

    Beste Bob,
    Volgens mij klopt het niet helemaal wat je schrijft over het herroepingsrecht. Gaat een werknemer binnen zes maanden na een herroeping of ontbinding opnieuw akkoord met opzegging of sluit hij opnieuw een vaststellingsovereenkomst, dan komt hem niet opnieuw een herroepings- of ontbindingsrecht toe.
    Dus het blijft geen eindeloos heen en weer aanbieden van vaststellingsovereenkomsten waar steeds twee (of drie weken als je de bedenktijd niet schriftelijk hebt vastgelegd) bedenktijd op zit.

  2. Laura van Luipen op

    Het klopt niet dat de UWV-vergunning verdwijnt en dat het UWV nog slechts niet-bindend advies geeft na de inwerkingtreding van de WWZ. Ook onder de WWZ geeft het UWV toestemming (of weigert die toestemming) om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Zonder toestemming UWV kan niet worden opgezegd, ook niet onder de WWZ. Na een weigering van het UWV staat het de werkgever wel vrij om zich tot de rechter te wenden met het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden.