Nieuw kabinet introduceert nieuwe ontslaggrond

0

Het nieuwe kabinet wil een nieuwe ontslaggrond toevoegen aan het ontslagrecht: een cumulatiegrond. Dat staat in het regeerakkoord dat vandaag is gepresenteerd door de nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Ontslaggronden in verschillende vormen

Met de nieuwe ontslaggrond kan de werkgever een optelsom maken van verschillende ontslaggronden. De rechter krijgt zo meer vrijheid om de afweging te maken of een arbeidsovereenkomst moet worden voortgezet of dat ontslag gerechtvaardigd is op basis van de cumulatie van omstandigheden genoemd in de verschillende gronden.

‘De WWZ heeft er toe geleid dat ontslag ook in situaties waar dat redelijkerwijze aan de orde is, onnodig wordt bemoeilijkt. Dat maakt werkgevers extra huiverig om contracten voor onbepaalde tijd aan te bieden’, schrijven de coalitiepartners in het regeerakkoord. Er zijn situaties waarin er op basis van de bestaande ontslaggronden onvoldoende wettelijke basis is voor ontslag, terwijl er wel op meerdere gronden sprake is van problemen. Denk bijvoorbeeld aan verwijtbaar handelen gecombineerd met disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie.

Welke ontslaggronden zijn er al?

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid zijn er acht ontslaggronden (A-grond tot en met H-grond). In de huidige situatie moet de werkgever een keuze maken. Kiest hij voor redelijke grond a (bedrijfseconomische gronden), dan moet hij bij het UWV zijn. Als hij kiest voor grond d (disfunctioneren), dan moet hij een ontbindingsverzoek indienen bij de rechter. Dit zijn de ontslaggronden die nu al bestaan:

Ontslaggrond a: bedrijfseconomisch ontslag
Ontslaggrond b: langdurige ziekte
Ontslaggrond c: frequent ziekteverzuim
Ontslaggrond d: disfunctioneren
Ontslaggrond e: verwijtbaar handelen of nalaten
Ontslaggrond f: ernstig gewetensbewaar
Ontslaggrond g: verstoorde arbeidsverhouding
Ontslaggrond h: andere omstandigheden

Lees ook:

Wat verandert er aan de transitievergoeding?
Deze arbeidsrechtelijke zaken wil het nieuwe kabinet oppakken

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.