Museum leeft van subsidies, geen vergoeding na ontbinding

0

Een museummedewerker wordt ontslagen en krijgt geen vergoeding omdat de organisatie afhankelijk is van subsidies en donaties, en omdat de andere ontslagen collega’ s ook geen vergoeding krijgen.

De situatie

Een museum dat grotendeels afhankelijk is van subsidies en donaties krijgt per 1 januari 2013 aanzienlijk minder subsidie. Daarom moet het museum reorganiseren. Er wordt een plan opgesteld, waarbij 13 werknemers ontslagen zullen worden. Het UWV geeft toestemming voor de ontslagen. Voor een van de medewerkers, die sinds eind november 2012 arbeidsongeschikt is, vraagt het museum aan de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verandering in de omstandigheden. De arbeidsplaats van de werkneemster komt te vervallen door de reorganisatie, er zijn geen herplaatsingsmogelijkheden en er is geen geld en geen reden voor een ontbindingsvergoeding.

Het verweer van de werkneemster
De werkneemster voert als verweer aan dat het reorganisatieplan de grenzen van redelijkheid en billijkheid overschrijdt. Door deze reorganisatie, waarbij te weinig uitvoerend personeel en te veel management overblijft, in combinatie met een incapabele directeur, wordt het museum kapotgemaakt. Er is een actiecomité dat een alternatief plan heeft waarbij veel minder ontslagen hoeven te vallen.

Het oordeel
De kantonrechter oordeelt dat de werkgever een grote beleidsvrijheid heeft en ook in redelijkheid kan bepalen hoeveel werknemers er tijdens een reorganisatie in aanmerking komen voor ontslag. De rechter ziet geen reden waarom de werkgever niet in redelijkheid tot dit plan heeft kunnen komen.

Omdat er ook geen herplaatsingsmogelijkheden zijn, is er sprake van een verandering in de omstandigheden. De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst.

Geen vergoeding vanwege karakter van de organisatie
Om meerdere redenen kent de rechter de museummedewerker geen vergoeding toe. De werkgever heeft allereerst geen financiële ruimte. Daarnaast speelt het karakter van de organisatie een rol; die is grotendeels afhankelijk van subsidies en donaties. Tot slot krijgt geen van de andere werknemers een vergoeding en speelt hier dus ook het beginsel van gelijke behandeling een rol.

 

Gegevens rechtszaak:

LJN CA0732, ontbindingsverzoek in eerste aanleg bij de kantonrechter Rotterdam. Datum uitspraak: 22 mei 2013

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.