BlogMediation ingezet om irritatie te voorkomen

0

Tijdens een mediation merkt mediator Paula dat de irritatie tussen beide partijen oploopt. Zij weet te bemiddelen door de HR Manager zich de positie van de werknemer te laten voorstellen volgens een beeldspraak die zegt dat je oude schoenen niet weggooit voordat je nieuwe hebt.

In aparte, vertrouwelijke, gesprekken verzuchtte de HR Manager geïrriteerd dat de werknemer zelf helemaal niet met ideeën voor oplossingen kwam. De werkgever had eerder in de mediation naar voren gebracht dat zij afscheid wilden nemen van de medewerker. De medewerker was het met de beweegredenen van de werkgever absoluut niet eens, maar zag tegelijkertijd dat de samenwerking uiterst moeilijk ging. Complicerende factor was dat de werknemer door een recent ontdekte chronische aandoening gedeeltelijk arbeidsongeschikt was. Hij stond aan de vooravond van een intensieve behandeling, die enkele maanden zou duren. De vooruitzichten waren onduidelijk.

Verplaatsen in medewerker

Ik vroeg de HR Manager om zich voor te stellen dat hij in de schoenen stond van de  betrokken werknemer en zichzelf de vraag te stellen waarom deze medewerker niet met ideeën kwam voor een afscheidsregeling. Zou hij in deze situatie zelf loslaten wat hij had? Toen ik deze vragen stelde, besefte de HR manager zich dat de betrokken werknemer op dat moment te maken had met veel onzekerheden: diens gezondheid, inkomen, toekomst, het stond allemaal op losse schroeven.

Nieuwe schoenen

Ik legde dit verder uit aan de hand van een beeldspraak, namelijk dat iemand zijn oude schoenen nooit zal weggooien, zonder dat hij nieuwe heeft; ook al zitten de zolen vol gaten en zijn ze oud en afgetrapt. Ik nodigde de HR Manager uit om een paar nieuwe schoenen voor de medewerker te ontwerpen en daarbij rekening te houden met de door de medewerker in de mediation naar voren gebrachte zorgen. Met het ontwerp in de hand zou hij de medewerker dan kunnen vragen of er misschien nog iets aan veranderd zou moeten worden. Wellicht dat de medewerker dan wel met ideeën zou komen.

Basis voor vervolgoverleg

De HR Manager ging aan de slag en kwam in de volgende bijeenkomst met een paar concrete ‘ontwerpen’, waarbij hij uitlegde hoe deze volgens hem tegemoet kwamen aan de zorgen en belangen van de medewerker. En hoewel de ideeën in de ogen van de medewerker nog niet geheel voldeden, vormden deze wel de basis voor het vervolgoverleg dat leidde tot een voor beide bevredigende oplossing.

Meer blogs over mediation

Lees meer over:

Over Auteur

Paula Boshouwers is MfN-registermediator bij ReulingSchutte in Amsterdam. Paula heeft ruime ervaring onder andere in het bemiddelen van geschillen op het gebied van samenwerking op en rond de werkvloer (re-integratie, collega’s, teams, ondernemingsraden, vakbonden). In haar blogs legt zij aan de hand van praktijkvoorbeelden uit hoe mediation werkt.