Mag je een 75-jarige ontslaan vanwege leeftijd?

0

Een 75-jarige werknemer is ruim 13 jaar in dienst en wil niet stoppen met werken. De werkgever denkt daar anders over en dient een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter. De basis van het verzoek is de leeftijd.

Oordeel

De kantonrechter oordeelt dat hij de arbeidsovereenkomst niet kan ontbinden vanwege het verbod op leeftijdsdiscriminatie. De reden van het verzoek is namelijk alleen de leeftijd van de werknemer terwijl daarvoor geen rechtvaardigingsgrond aanwezig is.

De kantonrechter
In de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (WGBL) bij de arbeid staat dat het niet is toegestaan om onderscheid naar leeftijd te maken bij het aangaan en het beëindigen van een arbeidsverhouding, tenzij sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond.

Artikel 7 WGBL
In artikel 7 van de WGBL staat dat je in een aantal gevallen de arbeidsovereenkomst wel mag ontbinden. In  deze zaak waren ze niet rechtvaardig (zie document ‘Artikel 7 Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd’).

Goede verstandshouding
Tussen partijen bestaat een goede verstandhouding en het functioneren van de werknemer staat niet ter discussie. Enige verwijtbaarheid aan de zijde van de werknemer is evenmin aan de orde. Reden waarom de kantonrechter het verzoek van de werkgever afwijst.

Aannemen oudere werknemer
Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst gelden de arbeidsrechtelijke bepalingen zoals loondoorbetaling tijdens ziekte, vakantiedagenopbouw, re-integratieverplichtingen en ook de ontslagbescherming. Dat is niet anders bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een pensioengerechtigde werknemer.

Als de werkgever eerder vindt dat het tijd is om het dienstverband te beëindigen dan de werknemer, dan kan dat dus betekenen dat de werkgever de kantonrechter zal moeten vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Tot nu toe blijkt dat kantonrechters daar heel verschillend over denken, zie ‘Uitspraken – Ontslag na pensioen‘.

Gegevens rechtszaak: ECLI:NL:RBZWB:2013:5655
Datum uitspraak: 3 juli 2013

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met de juristen van XpertHR.

Meer weten?
Op XpertHR.nl lees je uitgebreidere informatie en voorbeelddocumenten, checklists, et cetera.
XpertHR.nl is dé HR Antwoordbank. Geïnteresseerd? Vraag een demonstratie aan op XpertHR.nl of bel (020) 515 9123.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.