Leraar met taakstraf voor bezit kinderporno raakt ook baan kwijt

0

Een leraar die is veroordeeld wegens bezit van kinderporno is terecht op staande voet ontslagen. Doorslaggevend is het verband tussen zijn werk en de aard van het misdrijf. Samen met de voorbeeldfunctie van een leraar, de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de school en het verzwijgen van de veroordeling is dat reden voor ontslag op staande voet.

De situatie

Een docent werkt sinds 2007 op een mbo-school. In augustus 2010 is hij door de strafrechter veroordeeld tot een half jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en 180 uur taakstraf wegens het bezit van kinderporno. De strafrechter heeft in het vonnis rekening gehouden met het advies van de psycholoog. Daarin staat dat als de docent zijn baan zou verliezen, hij onder meer depressiever zou worden. En met een gevangenisstraf zou hij zijn baan kwijt zijn. Het Openbaar Ministerie stelt, op grond van maatschappelijke verantwoordelijkheid, de school wel in kennis van de veroordeling. De school besluit daarop de leraar op staande voet te ontslaan.

Het verzoek

De school verzoekt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, voor zover die nog bestaat, op grond van gewichtige redenen. De school voert verschillende argumenten aan die voornamelijk zijn gebaseerd op de aard van het misdrijf. De school heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil een veilige leeromgeving zijn voor alle betrokkenen. Dat verhoudt zich niet met een daar werkzame, voor het bezit van kinderporno veroordeelde docent. Het downloaden van dergelijke afbeeldingen houdt de industrie in stand en maakt de docent indirect verantwoordelijk voor het misbruik van kinderen. Het past niet bij zijn voorbeeldfunctie en de zorg over minderjarigen die hem is toevertrouwd. Het aanblijven van de docent zou de naam van de school ernstig schaden, de leerlingenaanmeldingen zouden dalen met als gevolg dat ook andere docenten hun baan zouden verliezen.
Subsidiair voert de school de verandering van omstandigheden aan als onderbouwing van het verzoek. Het misdrijf kan niet los gezien worden van de functie docent. Het vertrouwen in de docent is verdwenen, ook omdat hij zijn veroordeling heeft verzwegen.

Het verweer

De docent vraagt om afwijzing van het verzoek van de school en anders om een vergoeding van  € 21.806,05. Hij voert aan dat hij zich diep schaamt voor de veroordeling, en dat hij daarom zweeg. De bestanden waren oud, en gedownload voordat hij in dienst kwam. Het feit is gepleegd in de privésfeer. Hij heeft zich nooit aan iets dergelijks schuldig gemaakt op school en hij heeft in zijn werk uitstekend gefunctioneerd. Zijn leerlingen zijn ouder dan zestien en de strafrechter heeft expliciet rekening gehouden met het behoud van zijn baan.

Het oordeel

De kantonrechter oordeelt er genoeg reden was voor een ontslag op staande voet. Op zich is een strafrechtelijke veroordeling geen reden voor ontslag op staande voet. Waar het om gaat is of en zo ja, in hoeverre de aard van het misdrijf en de aard van de werkzaamheden verband met elkaar houden. Ook is van belang of de werknemer heeft bekend dat hij het strafbare feit heeft begaan, de invloed van de strafrechtelijke veroordeling op de collega’s en de goede naam van de werkgever. De persoonlijke omstandigheden van de werknemer spelen ook een rol, zoals zijn positie op de arbeidsmarkt en de gevolgen van het ontslag.
In dit concrete geval acht de rechter het verband tussen de aard van het misdrijf en het werk van de docent doorslaggevend. De strafrechtelijke veroordeling is niet te rijmen met de voorbeeldfunctie die de docent heeft voor zijn minderjarige leerlingen. Daarnaast heeft de school een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het aanblijven van de docent zou grote onrust teweegbrengen op de school als bekend wordt dat hij is veroordeeld voor deze feiten. Het belang van de docent om zijn baan te behouden is duidelijk, maar ondergeschikt.

JAR 2011/50
Kantonrechter Rotterdam
Ontslag en strafrechtelijke veroordeling
Kort geding
12 januari 2011

Door mr. Ingrid Kooijman »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.