Korte werkweigering geen reden voor ontslag op staande voet

1

Een postbezorger die weigert post te bezorgen en na een kwartier alweer terugkomt op die weigering, is ten onrechte op staande voet ontslagen. Van de kantonrechter mag hij weer aan het werk.

 

De situatie

Een 55-jarige werknemer werkt als postbezorger bij TNT. In december wordt in het werkoverleg gemeld dat door de kerstdrukte de post later dan gebruikelijk zal worden aangeleverd en dat de postbezorgers daar rekening mee moeten houden. De werknemer was niet aanwezig bij dit overleg maar heeft wel een schriftelijk verslag ontvangen. Op 9 december weigerde de postbezorger de post te bezorgen omdat die om 12.40 uur nog niet was aangeleverd. Meteen na zijn weigering had de werknemer een telefoongesprek met de vestigingsmanager waarin hij zijn weigering volhield. De vestigingsmanager heeft de werknemer geschorst. Een kwartier na het gesprek kwam de werknemer  op zijn werkweigering terug en liet hij de manager weten dat hij alsnog de post wilde bezorgen. Maar dat werd hem niet toegestaan.

Op 10 december heeft de werknemer, op verzoek van de werkgever, schriftelijk een verklaring gegeven voor zijn werkweigering. Op 15 december is de werknemer op staande voet ontslagen. TNT vindt dat de postbezorger ernstig te kort is geschoten in zijn plichten als goed werknemer door 2 keer werk te weigeren. Daarbij speelt ook mee dat het incident plaatsvond in de drukke kerstperiode.

De vordering

De werknemer vindt het ontslag onterecht en wil weer aan het werk. Hij heeft schriftelijk tegen het ontslag geprotesteerd en vordert nu in kort geding onder meer wedertewerkstelling en betaling van zijn loon vanaf de ontslagdatum.

Het oordeel

De kortgedingrechter oordeelt dat de werkweigering, gezien de omstandigheden, geen reden is voor ontslag op staande voet:  Ontslag op staande voet is een vergaande maatregel met een diffamerende werking . De belangen van TNT, onder andere een correcte postbezorging, moeten in dit geval  wijken voor die van de werknemer. De kantonrechter heeft daarbij ook meegewogen dat van de terugkeer van de medewerker een verkeerd signaal uit gaat. De werknemer heeft met zijn 55 jaar en zijn gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid een slechte arbeidsmarktpositie. De kantonrechter overweegt dat de werknemer zich binnen een kwartier heeft bedacht en de post alsnog wilde rondbrengen. Er is dus geen sprake van een  hardnekkige werkweigering , zoals TNT heeft gesteld.  Daarnaast heeft de werknemer nooit eerder werk geweigerd of iets gedaan dat is in strijd was met goed werknemerschap. De kantonrechter wijst de vorderingen van de werknemer toe.

LJN BM0295
Kantonrechter Zaandam
Werkweigering
Kort geding
30 maart 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Ik vraag me alleen af hoe ze die “wedertewerkstelling” zouden willen realiseren zonder dat de persoon kort daarop alsnog via een ander proces wordt ontslagen. Dat het gerechtelijk is opgelegd zal door de werkgever sowieso niet in dank worden afgenomen.
    Ik zit in een vergelijkbare situatie: door onvoldoende re?ntegratie-inspanningen van werkgever en daarbij gestelde onredelijke eisen tot het verrichten van werk heb ik een klacht ingediend bij de Commissie Gelijke Behandeling. Hierdoor is de werkgever van mening dat er geen enkel vertrouwen meer kan bestaan en bovenop het frequente ziekteverzuim (door 3, naast elkaar voorkomende, chronische ziekten) was dit reden tot het mij niet langer in dienst wensen te houden. Ik wil in principe niets anders dan gewoon mijn werk blijven doen met de juiste aanpassingen, maar sta intussen wel mooi op straat.