Klagen op social media reden voor ontslag?

0

Klagen op social media, het is zo verleidelijk. Net zo aantrekkelijk om hard op te treden tegen een medewerker die zijn baas door het slijk haalt op Facebook. P&Oactueel bespreekt in deze serie met Marlene Hogenhuis-Maeijer, Advocate IP/IT en arbeidsrecht bij Bogaerts & Groenen advocaten de meest gestelde vragen rond HR en social media. Deze week: in hoeverre mag je juridisch gezien optreden rond uitlatingen op social media? Is er reden voor ontslag?

Werknemers verweren zich in dit soort zaken vaak in de trant van: die uitspraak deed ik in de privésfeer. Bovendien heb ik mijn Facebook afgeschermd voor de buitenwereld, dus behalve mijn vrienden kon niemand de uitspraak lezen. Uitspraken op social media behoren misschien tot het privédomein, dat wil niet zeggen dat je zomaar alles mag zeggen. Helemaal niet als het om je werk gaat.

Waarschuwen
Wat opvalt als je de jurisprudentie bekijkt, is dat één keer in de fout gaan door je baas te beledigen niet altijd een dringende reden voor ontslag is. Maar als er door de werkgever een waarschuwing is gegeven, of de medewerker ging al eens eerder de fout in, dan vindt de rechter dat vermoedelijk sneller een dringende reden voor ontslag. De vrijheid van meningsuiting is niet onbegrensd, zei een rechter in een zaak waarin een distributiemedewerker van Blokker zijn bedrijf een hoerebedrijf noemde en de teamleider flink door het slijk haalde.  Als goed werknemer had de werknemer dit bericht niet behoren te plaatsen , aldus de rechter.

Geen dringende reden
Dát een waarschuwing belangrijk kan zijn, bewijst een andere zaak waarin een werknemer zich niet alleen negatief, maar ook discriminerend uitliet over een collega op Facebook.  Zo gaf hij onder andere aan dat wanneer hij nog een keer met de zwarte mee moest , er gauw klaar mee zou zijn . Omdat de werkgever geen laatste waarschuwing had gegeven, zag de rechter geen dringende reden voor ontslag. Wel werd de arbeidsovereenkomst ontbonden, en een vergoeding aan de werknemer toegekend op basis van de kantonrechtersformule.

Beledigingen of discriminerende opmerkingen op social media hoef je als werkgever niet te pikken en kan een (dringende) reden voor ontslag zijn. Het hangt van de feitelijke situatie af of ontslag op staande voet of een ontbinding wegens dringende redenen  succesvol zal zijn. Als je de betreffende medewerker al eerder gewaarschuwd hebt, sta je als werkgever wellicht sterker maar er zijn situaties te bedenken waarin een enkele uitlating  op social media zo ernstig is dat die al reden zou kunnen geven voor ontslag op staande voet.

Social Media Code
‘Een gedragscode of Social Media Code is aan te bevelen. Dan kan de werkgever duidelijk maken dat de werknemer weet wat wel of niet acceptabel is voor de werkgever en welke sancties op overtreding van die code staan.’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.