Kennelijk onredelijk ontslag. Werkgever schiet tekort in bijscholen werknemer

0

Omdat de werkgever er niet voor had gezorgd dat zijn medewerker bij bleef op zijn vakgebied, was het ontslag van de werknemer kennelijk onredelijk.

De werkgever moest een schadevergoeding betalen omdat hij zich niet als goed werkgever had gedragen.

De situatie

Een werknemer die al 38 jaar in dienst is, wordt wegens bedrijfseconomische omstandigheden met toestemming van het CWI ontslagen. Omdat de functie van de werknemer uniek is en niet uitwisselbaar met een andere functie komt hij voor ontslag in aanmerking op grond van het anciënniteitsbeginsel. De werknemer krijgt een eenmalige uitkering mee op grond van het sociaal plan.

De vordering

De werknemer vindt het ontslag kennelijk onredelijk. Hij is tijdens zijn dienstverband niet in de gelegenheid gesteld om zijn vakkennis op peil te houden en zijn employability te bevorderen. Het ontslag is ook kennelijk onredelijk omdat er voor hem, met zijn beperkte werkervaring, geen voorziening is getroffen en de kans dat hij ander werk vindt erg klein is. De werkgever is het daar niet mee eens. Er is toestemming van het CWI voor het ontslag, de werknemer heeft nooit om bijscholing gevraagd, en later was daar geen geld meer voor. De werknemer heeft bij het ontslag nog een eenmalige uitkering ontvangen.

Het oordeel

De kantonrechter oordeelt dat de werkgever het anciënniteitsbeginsel niet had mogen toepassen. Bij de beslissing van het CWI is buiten beschouwing gelaten dat de werkgever er aan heeft bijgedragen dat de werknemer nu slecht is toegerust voor de arbeidsmarkt. De werkgever had er als goed werkgever voor moeten zorgen dat haar werknemers hun vakkennis op peil houden.
Door dat niet te doen heeft de werkgever in de hand gewerkt dat de werknemer niet kon worden herplaatst toen inkrimping nodig was. Daardoor moest deze werknemer wijken voor jongere collega’s met een korter dienstverband.
Dat er een voorziening voor de werknemer was, is niet voldoende. Op grond van de rechtspraak (JAR 2002,165) geldt dat het bestaan van een voorziening in een sociaal plan niet wil zeggen dat die voorziening ook toereikend is. De kantonrechter oordeelt dat het ontslag inderdaad kennelijk onredelijk is en dat de werknemer recht heeft op een schadevergoeding. Maar gezien de slechte financiële positie van het bedrijf wordt die vergoeding  gematigd tot € 25.000.

LJN BL4231
Kantonrechter Utrecht
Kennelijk onredelijk ontslag
Eerste aanleg
24 februari 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.