Kennelijk onredelijk ontslag: vergoeding niet hoger dan inkomensderving tot aan pensioen

0

Verschillende gerechtshoven hebben hebben voor het eerst de XYZ-formule gehanteerd voor de bepaling van de hoogte van de schadevergoeding. Een van de uitgangspunten is dat de vergoeding niet hoger mag uitvallen dan de verwachte inkomstenderving tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. In het onderhavige geval past het hof dit uitgangspunt toe.

De situatie

Een hoofd algemene keuken is sinds 1978 in dienst bij de werkgever. In 2007 krijgt de werkgever van het bij CWI  toestemming om de werknemer te ontslaan op bedrijfseconomische gronden. De werknemer stapt naar de kantonrechter. Hij vindt het ontslag kennelijk onredelijk en eist een schadevergoeding. De werkgever biedt daarop aan om de WW-uitkering van de werknemer tot de pensioengerechtigde leeftijd dan te vullen tot 100% van zijn laatste salaris. De werknemer accepteert dit voorstel niet. De kantonrechter vindt het ontslag inderdaad kennelijk onredelijk en wijst een schadevergoeding toe van € 40.000 toe. De werkgever gaat in hoger beroep omdat er een financiële regeling is aangeboden die het financiële nadeel afdekt. Daardoor is het ontslag niet kennelijk onredelijk.

Het oordeel

Omdat de werkgever een vergoeding heeft aangeboden, oordeelt het hof dat de partijen het er kennelijk over eens zijn dat de gevolgen van een ontslag zonder vergoeding voor de werknemer te ernstig zijn in vergelijking met het belang van de werkgever. Omdat er nog geen vergoeding is uitbetaald, is het ontslag alsnog kennelijk onredelijk. In het bedrag dat de werkgever heeft aangeboden, is geen rekening gehouden met het gemis aan FVP-bijdrage (Financiering Voortzetting Pensioenverzekering). Het hof telt dit bedrag op bij de schadevergoeding. Omdat de begroting van de schadevergoeding niet hoger mag uitvallen dan de verwachte inkomensderving tot de pensioengerechtigde leeftijd, vernietigt het hof het gedeelte van het vonnis van de kantonrechter waarin de werkgever wordt veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van € 40.000. De werkgever wordt nu veroordeeld tot het betalen van de door het hof berekende schadevergoeding van ruim € 14.000.

» Meer over de XYZ-formule

Bron: LJN BJ1716
Hof ‘s-Hertogenbosch
Procedure: hoger beroep
Datum: 07-07-2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.