Kennelijk onredelijk ontslag: toepassing XYZ -formule

0

Verschillende gerechtshoven hebben op 7 juli een nieuwe formule toegepast voor het berekenen van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag. De formule lijkt op het eerste gezicht op de kantonrechtersformule maar wijkt er op een aantal punten van af. In de onderstaande zaak wordt deze nieuwe XYZ-formule toegepast.

De situatie

Een kraanmachinist is 15 jaar in dienst als hij ziek wordt. De werkgever dient vijf dagen na de ziekmelding een aanvraag voor een ontslagvergunning in bij het CWI met als reden bedrijfseconomische/bedrijfsorganisatorische situatie. Het CWI weigert de ontslagvergunning af te geven. Als de werknemer twee jaar ziek is, gaat de werkgever opnieuw naar het CWI. Het ziet er naar uit dat de werknemer geen passend werk meer kan vinden gezien de aard van zijn ziekte: een ernstige depressieve stoornis. De ziekte is mede veroorzaakt een reorganisatie bij het bedrijf. De ontslagvergunning wordt nu wel verleend.

De werknemer stapt daarop naar de kantonrechter. Hij vindt het ontslag kennelijk onredelijk omdat de gevolgen van het ontslag voor hem onevenredig zwaar zijn. De kantonrechter is het met de werknemer eens en kent een schadevergoeding naar billijkheid toe van € 32.500. De werkgever gaat in hoger beroep.

Het oordeel

Het hof oordeelt dat het ontslag van een werknemer die al 2 jaar ziek is en niet meer tot zijn werk in staat is niet zonder meer onredelijk is. Het feit dat er geen vergoeding is toegekend, maakt het ontslag gezien de omstandigheden van dit geval wel kennelijk onredelijk. Belangrijke punten zijn daarbij het lange dienstverband, de onzorgvuldigheid van het aanvragen van een ontslagvergunning vijf dagen na de ziekmelding, het vermoedelijke onvermogen van de werknemer om ander werk te vinden en het verband tussen de ziekte en het werk.

Het hof past de nieuwe XYZ-formule toe op de toe te kennen schadevergoeding. Die formule luidt als volgt: X (aantal ‘gewogen’ dienstjaren) x Y (laatstverdiende maandsalaris) x Z (correctiefactor). De correctiefactor wordt gesteld op 0,15 omdat de arbeidsongeschiktheid niet door verwijtbaar handelen van de werkgever is ontstaan en omdat de persoonlijkheidsstructuur van de werknemer heeft bijgedragen aan het ontstaan en voortduren van de arbeidsongeschiktheid. De berekening leidt, afgerond, tot een vergoeding van € 15.000.

Bron: LJN BJ1644
Hof Amsterdam
Procedure: hoger beroep
Datum: 07-07-2009

Door mr. Ingrid Kooijman

» Uitleg XYZ-formule
» Nieuwe XYZ-formule resultaat van overleg gerechtshoven

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.