Kennelijk onredelijk ontslag-procedure na ontslag met toestemming UWV

3

Als een werkgever met toestemming van het UWV een werknemer ontslaat, wil dat nog niet zeggen dat daarmee de kous af is.

Als de werknemer vindt dat de gevolgen van het ontslag voor hem te ernstig zijn, kan hij een beroep doen op een kennelijke onredelijk opzegging en bij de kantonrechter een schadevergoeding of herstel van de arbeidsovereenkomst eisen.

Wet

De algemene regel is dat als een werkgever of een werknemer de arbeidsovereenkomst ‘kennelijk onredelijk’ opzegt, de andere partij een schadevergoeding of herstel van de arbeidsovereenkomst kan eisen (art. 7:682 BW). Het ‘kennelijk onredelijk ontslag’ is geregeld in artikel 7:681 BW.

Wanneer is een opzegging kennelijk onredelijk?

Als een werknemer zijn ontslag ondanks de toestemming van het UWV toch ‘kennelijk onredelijk’ vindt, doet hij vaak een beroep op het zogenaamde gevolgencriterium. De gevolgen van het ontslag zijn dan voor de werknemer te ernstig in vergelijking met het belang dat de werkgever heeft bij het ontslag  (art 7:681 lid 2b). De werknemer spant dan de procedure aan.
De wet noemt een aantal voorbeelden van een kennelijke onredelijke opzegging maar dat zijn slechts voorbeelden. Het is de rechter die beoordeelt en vaststelt of de opzegging kennelijk onredelijk was. Hij doet dit door alle omstandigheden van het geval te wegen.

Hoe verloopt de procedure?

De werknemer die vindt dat zijn ontslag kennelijk onredelijk is, start de procedure bij de kantonrechter. Ook een werkgever die vindt dat zijn werknemer kennelijk onredelijk opzegt, kan de dat doen. De procedure verloopt voor een groot deel schriftelijk maar de kantonrechter kan het noodzakelijk vinden dat er ook een mondelinge behandeling in de rechtszaal plaatsvindt. Daar kunnen dan bijvoorbeeld getuigen worden gehoord. Als een van de partijen het niet eens is met de beslissing van de kantonrechter, kan hij in hoger beroep gaan.

Hoe lang duurt de procedure?

De procedure kan wel 6 tot 9 maanden in beslag nemen.

Oordeel van de rechter

De rechter moet eerst beoordelen of het ontslag kennelijk onredelijk is. Daarna komt de vraag aan de orde of de werknemer recht heeft op een schadevergoeding, en zo ja hoe hoog die vergoeding moet zijn. Omdat daarbij alle omstandigheden van het geval moeten meewegen, is de uitkomst van een kennelijk onredelijk ontslag-procedure altijd onzeker. De verschillende gerechtshoven gebruiken een overzicht van omstandigheden die moeten worden beoordeeld. (link naar artikel gevolgencriterium)

Hoogte van de schadevergoeding

De manier waarop de schadevergoeding moet worden berekend, blijft een punt van discussie. Duidelijk is in ieder geval dat kantonrechtersformule en de XYZ-formule niet gebruikt mogen worden om de hoogte van de schadevergoeding te berekenen (HR 12 februari 2010, LJN BK4472 en HR 27 november 2009, LJN BJ6596).

Hoogte vergoedingen in 2009*
In 2009 was de hoogte van de toegekende vergoeding gemiddeld 0,92 maandsalaris per dienstjaar*. Dat is bijna een half maandsalaris per dienstjaar minder dan bij de gemiddelde ontbinding (1,40 maandsalaris per dienstjaar).

Nieuwe maatstaf
In juni 2010 heeft de kantonrechter Amsterdam (JAR 2010/169) (link) een nieuwe maatstaf ontwikkeld. Bij het berekenen van de schadevergoeding zou rekening gehouden moet worden met:

 • het inkomen dat de werknemer door het ontslag moet missen;
 • de kansen op het vinden van een nieuwe baan.

Bij het bepalen van het inkomstenniveau en de periode dat de werkgever daarvoor verantwoordelijk zou moeten zijn, moet rekening gehouden worden met:

 • de leeftijd van de werknemer;
 • de grondslag van het ontslag;
 • de lengte van het dienstverband;
 • de financiële situatie van de werkgever en
 • de tijd die is verstreken tussen het aanvragen van de opzegvergunning en het einde van het dienstverband.

De vraag blijft nog wel hoe het gerechtshof en de Hoge Raad deze maatstaf gaan beoordelen.
Uit de rechtspraak is in ieder geval duidelijk geworden dat de rechter moet duidelijk aangeven hoe hij tot de hoogte van de vergoeding komt.

Kosten

De kosten van een kennelijk onredelijk ontslag procedure kunnen bestaan uit griffiekosten, rechtsbijstand, kosten tegenpartij en schadevergoeding.
Degene die de procedure aanspant, moet griffiekosten betalen. Die zijn afhankelijk van het geldelijk belang van de vordering en bedragen tussen de € 63 en € 208.
Dan zijn er bij beide partijen de aanzienlijke kosten voor rechtsbijstand. Voor de werkgever komen er eventueel nog de kosten van een schadevergoeding bij. De partij die ongelijk krijgt, kan ook veroordeeld worden om de kosten van de tegenpartij te betalen. Dat zijn bijvoorbeeld de kosten voor rechtsbijstand, de kosten van getuigen, deskundigen, reis-en verblijfkosten, uittreksels en buitengerechtelijke kosten.

*Bron: Statistiek ontbindingsvergoedingen 2009: vuurwerk in ontslagland, mr. P. Kruit en prof. mr. C.J. Loonstra in Arbeidsrecht Aflevering 6/7 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Meer over Ontslag »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

3 reacties

 1. conny van den bosch op

  Het is als werkgever al ongehoord hoe je in sommige situaties een ontslagaanvraag voor een werknemer moet realiseren. Dan heb ik het over het feit dat je als werkgever er alles aan hebt gedaan om een werknemer aan het werk te houden wat dan vervolgens niet lukt en dat je niet anders kan dan een ontslagaanvraag in te dienen. Ben je na veel inzet (wederzijdse advocaten) uiteindelijk geslaagd en heb je toestemming van het UWV wat wettelijk is en dan kan een werknemer er nog tegenin gaan als hij vindt dat er sprake is van kennelijk onredelijk ontslag! Wat men in principe altijd vindt. Op prinsjesdag worden ondernemers gepromoot, maar op deze manier krijg je als ondernemer dus als werkgever geen kans om het hoofd boven water te houden.

 2. Als werknemer ben je, als een ontslagvergunning door het CWI wordt toegekend en de werkgever geen of een minimale vergoeding toekent, anders ook niet al te best af. De rechtspraak kent teveel onzekerheden en in het ergste geval wordt je in het ongelijk gesteld en moet je ook nog de kosten die de tegenpartij gemaakt heeft betalen. Ik blijf het vreemd vinden dat in het geval van een ontbinding een werknemer wel recht heeft op de kantonrechtersvergoeding, en in het geval van ontbinding via CWI niet. Naar mijn mening ben je als werknemer dan 2 keer de pineut: je bent je baan kwijt ?n je ontvangt geen of een onredelijke vergoeding. De werknemer wordt toch minder beschermt dan men weleens denkt.

 3. ben 25 jaar in dienst geweest en werd ook ontslagen geen werk was chauffeur nu doet een andere werknemer bedrijf draaid goed ben nu bezig voor ontslag vergoeding af wachten mijn leeftijd is 57 jaar.En dan die leugens die er geschreven worden is niet om naar teluisteren en telezen.En is ook nog eens familie