Kennelijk onredelijk ontslag arbeidsongeschikte werknemer

0

Een arbeidsongeschikte werknemer doet bij de kantonrechter een beroep op de kennelijke onredelijkheid van zijn ontslag

De situatie

Een werknemer die in 2003 arbeidsongeschikt is geworden, is in begin 2007 met toestemming van het CWI ontslagen. De werknemer doet bij de kantonrechter een beroep op de kennelijke onredelijkheid van het ontslag.  De kantonrechter beveelt in een tussenvonnis een deskundigenbericht. De deskundige moet onderzoek  doen naar de relatie tussen het werk en de arbeidsongeschiktheid. De deskundige rapporteert dat de klachten van de werknemer met zeer grote waarschijnlijkheid zijn veroorzaakt door de jarenlange blootstelling aan de toxische stoffen uit het productieproces.

Het oordeel

De rechter legt de bezwaren van de werkgever tegen het deskundigenbericht naast zich neer. Hij kan de totstandkoming van het deskundigenbericht achteraf weliswaar maar marginaal toetsen maar hij ziet geen aanleiding om aan te nemen dat de deskundige partijdig was of zich niet heeft gehouden aan de eis van hoor en wederhoor.

De rechter kan vanwege het gebrek aan inhoudelijke deskundigheid ook niet inhoudelijk oordelen over de juistheid van het deskundigenbericht. Daarom heeft hij juist een deskundige onderzoek laten doen. De kantonrechter neemt het oordeel van de deskundige integraal over ‘en maakt het tot het zijne’. Met het deskundigenbericht is het verband tussen het werk ende arbeidsongeschiktheid voldoende aangetoond.

Het inkomen van de werknemer is sterk gedaald na het ontslag. Omdat de werkgever de werknemer heeft ontslagen zonder enige financiële compensatie is het ontslag kennelijk onredelijk. De omstandigheden laten zien dat de gevolgen van het ontslag voor de werknemer te ernstig zijn in vergelijking met het belang van de werkgever. De kantonrechter past de XYZ-formule toe met een correctie factor van 0,5, zoals in de rechtspraak gebruikelijk is. Er zijn geen bijzondere omstandigheden waardoor die correctiefactor hoger zou moeten zijn. De werknemer krijgt op basis van zijn dienstverband en zijn laatstverdiende salaris een vergoeding van € 41.100 mee.

Bron: LJN BJ3939
Kantonrechter Breda
Procedure: eerste aanleg – enkelvoudig
Datum: 22 juli 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.