JurisprudentieFacebookberichten geen reden voor ontslag

0

Een werkneemster die Facebookberichten plaatst van onder andere een etentje tijdens haar ziekte mag niet worden ontslagen. De berichten op Facebook geven niet per se de werkelijkheid weer.

Wat eraan voorafging

Een cabin attendant bij een grote luchtvaartmaatschappij wordt op staande voet ontslagen. Ze zou verschillende bedrijfsregels hebben overtreden zoals de gedragscode, de social media-regels en de cao-regels over integer gedrag en nevenwerkzaamheden. Ze zou onder meer te zien zijn in een promotie-filmpje voor een bedrijf in gezondheidsproducten waar ze nevenwerkzaamheden voor verricht, te zien zijn op YouTube in haar werkkleding, haar reisfaciliteiten gebruikt hebben voor commerciële doeleinden en tijdens ziekte andere activiteiten hebben verricht. De werkneemster vraagt de kantonrechter om het ontslag te vernietigen.

Hoe het afloopt

De kantonrechter oordeelt dat geen van de door de werkgever aangevoerde redenen voldoende reden is voor een ontslag op staande voet. De werkneemster moet weer toegelaten worden tot haar werk en heeft recht op betaling van haar achterstallige loon.

In werkkleding op YouTube

De rechter oordeelt dat de werkneemster weliswaar in strijd met de bedrijfsregels in werkkleding is te zien op social media maar dat ze zich daar alleen maar positief heeft uitgelaten zover haar werkgever. Het bedrijf handhaaft de regels over het verschijnen in social media ook absoluut niet consequent, zo bleek uit bewijs dat de werkneemster aanvoerde. Een enkele overtreding van deze regels door de werkneemster kan dan ook geen reden zijn voor ontslag op staande voet.

Misbruik van reisfaciliteiten?

De werkneemster geeft aan dacht dat ze bij het boeken van de vliegreis volgens de regels over het reizen voor medewerkers handelde, en de rechter kan haar gedachtengang volgen: de regel was niet erg duidelijk. Daarbij bevat de regeling ook een sanctie voor misbruik van de reisfaciliteiten en had de werkgever dus eerst die sanctie kunnen toepassen.

Op Facebook als je ziek bent?

De werkgever heeft volgens de rechter ook niet goed onderbouwd dat de werkneemster niet ziek was in de periode dat ze ook actief op Facebook was. De aangevoerde Facebook-berichten en -foto’s zijn onvoldoende bewijs. De rechter oordeelt dat deze berichten en foto’s niet per se de werkelijkheid weer geven. Het kan niet worden uitgesloten dat de werkneemster tijdens haar ziekte haar gezonde, gelukkige imago in stand heeft willen houden in verband met de marketing voor haar nevenwerkzaamheden.

Voor zover de werkneemster al iets te verwijten valt, oordeelt de rechter, had de werkgever een andere manier van corrigeren kunnen kiezen. Een manier die voor de werkneemster – kostwinner met een vlekkeloos arbeidsverleden bij de werkgever – minder ingrijpend was.

In de praktijk

Uit deze uitspraak blijkt duidelijk dat als in een bedrijfsregeling minder vergaande sancties dan ontslag zijn verbonden aan een overtreding, die sancties eerst moeten worden opgelegd. Daarnaast kunnen werkgevers uit dit arrest leren dat berichten op social media niet per definitie bewijs zijn van de gedragingen of activiteiten van de werknemer. Saillant detail is dat het account van de werkneemster niet openbaar was maar afgeschermd en alleen voor vrienden zichtbaar.

Uitspraak: ECLI:NL:RBAMS:2017:321, 19 januari 2017

  • In samenwerking met XpertHR plaatst de redactie een praktijkvraag. Deze vraag wordt beantwoord door juristen van XpertHR. XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Vraag meer informatie of een demonstratie aan >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.